På valg til DS bestyrelse: Christian Hangel, Frederikssund

Artikelindeks

Christian Hangel stiller op til DS bestyrelse med en solid baggrund fra især ungdomsarbejdet i Frederikssund/Marbæk Juniorsejlcenter, hvor mange unge sejlere er blevet uddannet de senere år. Han var med i DS strategiarbejde for nogle år siden, og er siden blevet opfordret til at stille op til DS bestyrelse, så han kan være med til at sikre ”vandforbindelsen” i DS bestyrelse.

I Frederikssund er de to ældste juniorer indvalgt i bestyrelsen, og der er en god organisation omkring ungdomsarbejdet, og derfor mener Christian, at tiden nu er inde til at gøre en indsats i sejlunionen.

Bådmagasinet har stillet alle fire kandidater samme spørgsmål, og vi bringer frem mod DS generalforsamling kandidaterne svar på nogle spørgsmål, der især handler om DS fremtid, hvad kandidaterne har af holdning til højest prioriterede opgaver, deres mærkesager samt hvordan DS ressourcerne skal anvendes..

BM: Tak for at du giver dig tid til at besvare vores spørgsmål, således at klubber og sejlere kan lære dig lidt mere at kende, inden valget på DS generalforsamling.

Hvad mener du er de 3-5 højest prioriterede opgaver i DS arbejdet lige nu ?

Christian: ”Den fortsatte udvikling af børne- og ungdomsarbejdet er et grundlæggende højt prioriteret område. Det skal følges op af flere spor, der kan sikre en stærk fastholdelse af vore unge sejlere, både i brede og elite. Vi skal være åbne for nye initiativer, for det skal blive ved med at være sjovt at sejle for alle.”

”Økonomisk er der behov for at sikre de tilbud DS har opbygget. TORM sponsoratet der nu dækker de fleste af unionens aktiviteter løber ud i 2016, og der bør derfor i de kommende 2 år arbejdes målrettet på at sikre den fremtidige støtte af DS´ aktiviteter, gerne en støtte der er delt på flere ben, således at den er robust, og giver målrettet værdi for den enkelte sponsor.”

”Elitearbejdet i DS er det stærke lokomotiv, der siden Paul Elvstrøm har trukket en stor del af sejlsportens udvikling og selvforståelse i Danmark, og giver motivation for en gruppe af vore unge sejlere. Dette område er blevet styrket i de senere år, og styrken skal fastholdes og udvikles.”

”Der bør samtidigt arbejdes på, om man i højere grad kan ”folkeliggøre” elitens præstationer, og dermed i højere grad legitimere sejlsporten som helhed i forhold til befolkningen, og eliten i særdeleshed i forhold til de mange medlemmer i DS klubberne. Forholdet mellem Team New Zealand og landets befolkning kan være en inspiration.”Kapsejlads

Danmark Rundt: Frostboksen & Team fik en på opleveren

Kort nyt

Dame Award: Sailserver nomineret til eftertragtet pris

Kort nyt

Sidste udkald: For børn på fregatten Jylland 

★ Artikel

★ Maserati 150S: Født på vandet

Produktnyt

Oscar – anti-kollisions udstyr hædret ved indtog på det...

Nye både

EYotY: Hallberg Rassy stiller med stærk båd

Kort nyt

Tak Michael - og naturligvis tillykke...

Udvalgte artikler *