DS' underskud: Bestyrelsens ansvar

Vi talte med formanden Hans Natorp i sidste uge, hvor Bådmagasinet som det første medie herhjemme, kunne løfte sløret for, at Dansk Sejlunion ville præsentere generalforsamlingen for et underskud på 0,7 mio kroner.

Hans Natorp forklarede til Bådmagasinets læsere, at underskuddet kunne henføres til ganske få poster. IT investeringer i et nyt medlemssystem på små 400.000 kroner og rekrutteringen af den nye Generalsekretær, Mads Kolte-Olsen, på lige godt 200.000 kroner. Det var de to hovedårsager til underskudet.

Senere er der dog dukket modstridende forklaringer op! På Dansk Sejlunions Facebook side kunne man få dage efter læse, at underskuddet skyldes flere forskellige ting! Underskuddet kan, som tidligere udtalt af Natorp til Bådmagasinet, altså ikke henføres til de to enkeltstående poster.

Læs også: Overraskende underskud i Dansk Sejlunion

Efter at have gennemgået årsrapporten og læst adskillige bestyrelsesreferater fra 2012, samt talt med et par kilder tæt på Bådmagasinet, får du her vores forklaring på – hvad der er gået galt.

En trist undskyldning

Bådmagasinet har blandt andet været i dialog med tidligere DS bestyrelsesmedlem med ansvar for økonomien Christian Lerche, der kom med denne kommentar:

"Hans Natorps forklaringer på Dansk Sejlunions store underskud viser sig, som jeg læser regnskabet, desværre ikke at være helt korrekte - og det flytter fokus fra Sejlunionens egentlige problemer", udtaler Christian Lerche til Bådmagasinet, og fortsætter - "Hans Natorp har endvidere i en pressekommentar, undskyldt ledelsens manglende reaktion med "administrationens upræcise rapportering". Det er en trist undskyldning, for de store overskridelser ligger i al væsentlighed på områder, hvor bestyrelsen selv agerer", slutter Christian LercheDe to "uforudsete" poster, som Hans Natorp henviser til i sit tidligere interview med Bådmagasinet, er ikke budgetteret – men omvendt er der sparet andre steder, så at henføre underskuddet til de to poster er i mine øjne ikke den fulde sandhed? For at få sandheden frem, har det, som tidligere nævnt, været nødvendigt at gennemgå bestyrelsesreferater fra 2012. Her fremgår det ligeledes, at bestyrelsen har disponeret over omkostninger, der ikke har været budgetteret.

Dansk Sejlunions formand Hans Natorps forklaring på underskuddet, citat: "at det der irriterer mest er administrationens upræcise afrapportering af de ekstraordinære udgifter", er simpelthen for tynd og mangler format!

Nyt medlemssystem!

Det har rigtig længe været kendt, at DIF pr. 31. december 2012 ville lukke ned for det gamle system, så kan det undre, at der ikke har været budgetteret korrekt med hensyn til det nye IT medlemssystem.

Kilder tæt på Bådmagasinet fortæller, at Dansk Sejlunion tidligere (før den nuværende bestyrelse, red.) har brugt mange penge på etablering af et medlemssystem. Der har for år tilbage været brugt 0,5 mio. kroner, uden at det lykkedes at få noget brugbart ud af det. Så når der nu endnu engang er blevet arbejdet med et nyt IT system med fokus på medlemsregistrering, ja så kan det virkelig undre, at man endnu engang rammer galt med budgetteringen og projektet!

Investering i det nye IT systemet har ikke påvirket årets resultat. Sådanne investeringer aktiveres i Dansk Sejlunions regnskaber, og afskrivningerne som påvirker driften foretages første, når IT systemet er taget i brug. DS afskriver sådanne investeringner over syv år. Investeringen i dette IT system indgår ikke i årsregnskabet. Der er ikke afskrevet på det endnu, og det kan dermed ikke være årsagen til underskuddet!

Læs også: Grænseløst dumt

Frikøbshonorar samt uddannelse

På generalforsamlingen tilbage i foråret 2012 blev det besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne kunne få udbetalt et frikøbshonorar betalt direkte til arbejdsgiver for mistet indtægt ifm. ekstraordinært bestyrelsesarbejde. Det blev samtidig oplyst, at sådan et frikøbshonorar skulle "projektføres" - det vil sige, en eventuel udbetaling af et frikøbshonorar skulle mærkes, hvilket projekt det vedrørte!

På denne generalforsamling var der debat om, hvorvidt disse ubudgetterede udgifter kunne løbe løbsk? Det blev manet i jorden med forvisning om, at der kun i undtagelsestilfælde ville blive udbetalt frikøbshonorar.


 

Af bestyrelsesreferaterne fremgår det, at formanden Hans Natorp nu samlet er oppe på et frikøbshonorar på 165.000 kroner. Det fremgår ikke, om disse betalinger er foretaget direkte til Hans Natorp eller til Natorps konsulentfirma, som i dag er Natorps daglige virke. Dansk Sejlunion har endvidere betalt en regning på kr. 25.000 for Natorps deltagelse på den kendte Internationale Business School INSEAD. Alt sammen beløb (190.000, red.), som der ikke har været budgettet for 2012.

Der er altså ikke længere tale om lønkompensation via et "fri-købs-program" - men mere om et decideret honorar, da formanden Hans Natorp ikke længere er ansat lønmodtager, men udelukkende fungerer som formand samt driver egen konsulent virksomhed!

Negative poster

Hvis vi skal tale om poster (som tidligere nævnt af Christian Lerche, red.), der yderligere stikker frem i årsrapporten med en afvigelse i negativ retning, så har bestyrelses brugt 122.000 kroner mere end budgetteret på deres arbejde. Unionens medlemsblad er posteret i regnskabet med 166.000 kroner dyrere end planlagt, og klubkonferencerne overskrider budgettet med 138.000 kroner. Alle disse ikke budgetterede udgifter, inklusiv formandens honorar, bliver tilsammen 616.000 kroner – ganske tæt på det samlede underskud!

At "skyde" skylden på svigtende afrapportering virker noget søgt i forhold til ovenstående, og det giver med stor sandsynlighed anledning til debat på den kommende generalforsamling, som finder sted i Odense, lørdag den 6. april 2013. Mon også spørgsmålet rejses:  Er paradigmeskiftet ved at køre af sporet?