fbpx

Sjælland Rundt til debat (Nu 21 indlæg)

Jeg har sejlet Sjælland Rundt 15 gange og det er da ærgerligt at der ikke er flere med i kapsejladsen længere - det giver sejladsen noget mere kulør og spænding, hvis der er mange deltagere. Jeg mener der er en grund til at der ikke er flere deltagere.

Forkert omsejlingsretning
Det giver bestemt ikke flere tilmeldinger at kun en fjerdedel af bådene gennemfører sejladsen.

Jeg var deltager på Sjælland Rundt og syntes at deres valg af bane kan diskuteres. Hvis vi havde været den anden vej rundt var der nok en del flere både der havde fuldført.

Jeg talte blandt andet med nogle deltagere søndag eftermiddag, som kun var kommet til Dragør lørdag morgen, som resultat af sejlretningen.

Dårlig løbsinddeling
Jeg syntes også at deres løbsinddeling lader meget tilbage at ønske samt at løbsinddelingen blev offentliggjort alt for sent (onsdag). I den sammen hæng, har jeg fået at vide at i hvert fald én båd fra Århus ikke ville taget herover på grund af den manglende løbsinddeling. Er der én er der sikkert også flere.

Manglende opdatering af foreløbig resultatliste
Jeg var nysgerrig for at se, hvordan det gik for vores konkurrent i syvende løb - Scankap 99 Faster.

Jeg var inde på Sjælland Rundt hjemmesiden mandag kl. 9.00 og da var der ikke opdateret noget som helst. Først klokken 9.30 havde de endelig fået opdateret siden.

Alle både der var kommet i mål imellem søndag klokken 20 og mandag klokken 9.30 var først blevet anført på listen ved denne opdatering. I alt ca. 40 både.

Det er meget sent at opdatere siden og man måtte jo tro at der ikke var kommet både i mål.

Tager Sjælland Rundt ledelsen hjem, mens de sidste både sejler? Jeg ved at sejlere, pårørende og bekendte med interesse for sejlsport er meget interesseret i at se, hvordan det går de enkelte både og derfor ofte er inde på hjemmesiden for at kigge.

Jeg er ikke negativ over at være udgået, da jeg havde en fantastisk tur trekvart rundt om sjælland - vi udgik ved Sjællands Rev. Jeg mener bare at der er noget der kan gøres bedre og vil gerne lægge op til en debat om dette.

Med venlig hilsen,
Jan Lindhardt Larsen,
Banner 30, Florafobi
* For god ordens skyld er Sjælland Rundt ledelsen orienteret om debatten og opfordret til at komme med deres syn på sagen.

John Svendsen, formand for Helsingør Amatør Sejlklub har meddelt os at han vil følge op på denne debat på fredag når han har snakket med Sjælland Rundt løbsledelsen.

/Webredaktør, Jesper Brejning.- Hele konceptet skulle reorganiseres, startog målgang i KBH, alle både skulle ligge på Langelinje, store telte og målgang lørdag aften med dertilhørende fest etc. Konceptet er i sin nuværende form udfaset og ikke attraktivt, man burde gøre mere for at lave det til en begivenhed samt have langt bedre PR organisation. I korte træk mangler der virkelig meget, hvis sejladsen stadig skal være der om 10 år! Der trænger til en drastisk reorganisering.


- Kunne man forestille sig, at start/mål, henlægges til en anden destination, som ligger mere neutralt i forhold til det øvrige Danmark, og at KDY i samarbejde med HAS og en tredje sejlklub på den nye destination gik ind i arrangementet. Det burde give flere deltagere, og flere ressourcer til løbende opdatering af hjemmeside, og øvrigt servicearrangement omkring sejladsen, som nok er mere efterspurgt idag end nogensinde. Klintholm ved Møns Klint, kunne jo f.eks være et dejligt udgangspunkt, kombineret med et telt til sejlerhygge torsdag aften, lørdag aften og søndag middag. Måske kunne sejladsen indgå som et ben af den tyske Baltic sprint cup, så den igen kunne tiltrække flere spændende både, som også ville være interessant for andre at se på, og sejle imod. Den kunne måske også indgå som en distancesejlads i et f.eks Farr 40 uofficielt EM, eller en del af DM for andre klassebåde, så klassebåds DM fik en ny dimension, og ikke blot afgøres på en weekends banesejladser.
Bedre markedsføring af sejladsen, som årets højdepunkt (hvilket det burde være) kunne også være ønskeligt, men det kræver så også, at arrangementet passer til markedsføringen. Jeg tror, at Sjælland Rundt står ved en skillevej, og nu skal man finde ud af hvilken vej man ønsker at gå.
Jeg skal retfærdigvis nævne, at dette er betragtninger helt udefra, da jeg ikke har deltaget i Sjælland Rundt, og nu ærgrer jeg mig over, at jeg ikke tog mig sammen og deltog for et par år siden, da sejladsen stadig var interessant.

Per Weiskvist


- Man skal lige tænke på at dem der laver Sjælland Rund ikke bliver betalt for det. Inden man kaster op omkring opdateringer på hjemmesider og deslige.
Jeg har selv været rundt en del gange dem der hjemme har altid haft svært ved at følge med det gælder også Fyn rundt, men som Bådmagasinet tidligere har skrevet om systemet der skal bruges til at vise sejlsporten digitalt ville nok gøre det mere spænde og nemmer at følge.

Og Ja der mangler helt klart PR. som i alle andre sejler events det var måske noget som Dansk sejlunion kunne hjælpe med

Jacob Nielsen


- Det er muligt at Sjælland Rundt i sig selv kan arrangeres bedre, men det vil næppe gøre den helt store forskel. Classic Fyn Rundt deler samme skæbne, og Fyn Cup kæmper også med deltagerantallet.

De lange sejladser med tilhørende transportsejlads i mellemstore turbåde passer simpelthen ikke ind i nutidens travle hverdag. Den tid hvor mange sejlere brugte al fritid på sejlsport er forbi. Sejlsport er ikke længere en livsstil, men er reduceret til en hobby som skal dele tid med flere andre fritidsinteresser.

Det problem kan ikke løses ved at de enkelte distancesejladser gøres mere attraktive, men skal løses i en modernisering af sejlsporten så den passer til tiden. Kun ved at få langt flere yngre sejlere gjort interesserede i kapsejlads, kan distancesejladserne få væsentlig større deltagelse. Og det kræver at kapsejlads bliver lettere tilgængelig.

CB66 konceptet i Sverige er et lille eksempel på vejen frem. Den slags sejlads kan give større sejlsportsinteresse generelt, hvilket i den sidste ende også vil smitte af på moderniserede distancesejladser.

(Desværre er CB66 konceptet ikke muligt i Danmark, da der ikke må uddeles præmier i den størrelse i dansk kapsejlads)


- stony v vi er enige i jans betragtninger, vi skulle være sendt bagbord rundt, både lå i statshaven, når færger kom fra sverige, ikke særligt godt, dette kunne være undgået hvis vi var sendt den anden vej rundt,vi kom ind søndag som 3 kølbåd, men der var der næsten ingen på molen, teltholder var ved at fjerne deres telte vi fornemmede ikke at vi havde sejlet sjælland rundt for 14 gang, men kun at vi blev modtaget af en medarbejder fra helsingør dagblad, som ville høre vores oplevelse af turen.der skal andre boller på suppen,hvis denne sejlads skal leve videre, men skal den det? steen toftebjerg x 43 stony v

Steen toftebjerg


- En anden måde at se det på.

Havde det været en mindre virksomheds ledelse der havde taget beslutning om omsejlings retning havde regnestykket set sådan ud.

Faktureringstime 350 kr.

150 både som ikke kom i mål a´ ca. 6 mand.
Mistet tid på omsejlings retning ca. 20 timer.

Mænd/kvinder i alt 900

Opgjort timeforbrug 900 x ca.20 timer i alt 18000timer

Virksomhedens tab 18000 x 350kr. 6.300.000kr.

Tab for vores fældes kasse moms 25% 1.575.000kr.

Nu er det godt at det kun er værdien af vores fritid vi taler om!?….

Bo Petersen


- Sjælland Rundt er grundlæggende en fantastisk sejlads. Jeg har selv deltaget 17 gange i alle vejrtyper. Kun 2 gange er vi ikke kommet hele vejen rundt. En gang på grund af manglende vind og en gang på grund af en mast, der ikke ville stå oprejst længere end til Farøbroen. Det er nu 4 år siden jeg stoppede med Sj. Rundt. Betragtet udefra må jeg sige, at sejladsen er for lang, sammenlignet med Fyn Rundt, men lægger jeg transportsejlads til Fyn oveni, er Sj. Rundt jo ikke længere. Sj. Rundts hjemmeside er under al kritik sammenlignet med Nordfyns Bank Cup fra Bogense, men kan næppe have skylden for manglende tilslutning af både. Et forslag til en Ny Sj. Rundt kunne være, at knække sejladsen over i 2 startsteder. En start fra Helsingør og samtidigt en start fra Korsør. Dette vil give flere fordele: Man vil kunne vælge at sejle halvt rundt eller helt rundt. Dem fra Korsør skulle sejle den ene vej rundt og dem fra Helsingør den anden vej rundt, hvilket ville give en herlig trafik m
idtvejs. Dem der kun sejler halvt rundt sejler om gruppepræmier og dem der sejler hele vejen rundt sejler også om overaltplaceringer. Starten fra Korsør vil sikkert opsamle en del Øresundsbåde, der også har deltaget i Fyn Rundt og dermed kan få en sjovere sejlads hjem.

Steen Hansen


- Som første gangs deltager vil jeg gerne supplerer med en række bemærkninger. En sådan sejlads kan kun lade sig gøre med et stort antal frivillilge, men det ændre ikke at niveauet kan hæves meget. Jeg ankom torsdag sidst på eftemriddagen og måtte konstatere, at alle forretninger på havnen havde lukket til normal tid, og i restauranten måtte vi vente over en time på serveringen - det er et dårligt startindtryk.
Starten fredag var kaotisk - jeg er enig i, at det forekommer forkert at sende os ned igennem Øresund i svag vind og modstrøm, ikke mindst gav det mange store problemer allerede ved Kronborg og da der er stor forskel på de både som starter sammen så er der for mange tilfædigheder, som præger starten.
Hele it-siden har været katastrofal både før og under løbet - det burde ikke være så svært at få det til at fungere.
Vi nåede rundt også selvom de sidste 1½ sømil tog 3½ time - men hvorfor kan vi ikke skabe interesse for disse langdistanceløb i Danmark? I Norge var der mig bekendt over 1100 deltagere i Færdern Cup forrige weekend - hvad kan nordmændene som vi ikke kan? Jeg er enig i, at transportsejladsen (vi kommer fra Århus) kan være problem og næste år ligger de 2 Fyn Rundt og Sjælland Rundt på række de 3 første weekender i juni - det kommer til at koste deltagere! Vi har været med på alle 3 i år, men kommer det ikke næste år. Vi vil gerne sejle disse lange løb, men konceptet skal ændres og måske var det en ide, at vi fik en sejlads med et mere centralt udgangspunkt således, at den kunne tiltrække sejlere fra hele landet. Kunne det være en ide med flere startsteder? - og så fælles mål i Øresund - Efter hånden er det således, at jyderne tager Fyn Cup, og sjællænderne Fyn Rundt og/eller Sjælland Rundt. Var det ikke en ide, at de 3 arrangører talte sammen og i fællesskab fik 1 eller 2 gode
sejladser etableret og placeret således, at de ikke falder lige efter hinanden.
Carsten Mikkelsen, X-442 Maxima

Carsten Mikkelsen


Ideen med start og mål ved langelinje lyder fantastisk. Sjælland rundt skal gøres til noget særligt - for det er en særlig sejlads, idet den både kan være ekstrem og fysisk udfordrende men også hyggelig og mentalt udvidende. Turen rundt er for alle: Der er dem, der tager turen som en udflugt med venner eller familie og som virkelig kommer tæt på hinanden, og der er er dem, der bruger sejladsen som en sportslig udfordring, hvor man får et glimt af de havsejladser man ser på tv og altid har drømt om, men som man aldrig kommer til at sejle.


- Jeg er ked af at sige det, for jeg er sikker på at der bliver lagt et stort stykke arbejde i sjælland rundt fra ledelsen og frivilliges side, men det er slet ikke godt nok!!! - de har et fantastisk produkt, men gør intet for at sælge eller forny det.
Hvor er festen, Hvor er det fantastiske, Hvor er det ekstreme, Hvor er følelsen af at sjælland rundt det skal man bare være med til.
Ideen med at kombinere sjællandrundt med andre sejladser er oplagt, dette vil skabe endnu større tilgang og man må kunne hente inspiration og vejledning hos fx Kieler Woche eller Cowes week, der er institutioner i sig selv og trækker 1000 vis af mennesker til.
Sjælland rundt lider selvfølgelig over sejlernes (befolkningens) travle hverdag og skemalagte fritid, men samtidig er folk også bevidste om kvalitet og trangen til udfordringer. Dette burde sjælland rundt kunne tilbyde og derfor være et attraktivt produkt for sejlerne.
God sommer til alle

Rasmus Lamberts


- Kære Jan
Jeg tror bestemt ikke, at hverken omsejlingsretning, løbsinddeling, resultatsoffentliggørelse eller vindforhold begrunder det vigende antal deltagere.
Forklaringen ligger i den generelle faldende interesse for kapsejlads, det gælder både distancekapsejladser og aftenkapsejladser i klubberne. Der er tale om et generationsskifte, hvor den nye generation af sejlere ønsker mere \"action\" som f.eks matchrace o.lign.
Med sejlerhilsen oep

Ole Eckhardt Poulsen


- Hvad med at lægge start og mål i Korsør - så var der måske flere fra Jylland og Fyn som gad at deltage.Jeg kender nogen som gerne ville deltage men med transporten frem og tilbage så går der for mange dage.
Efter 2 gange Fyn rundt er der nok ikke så mange der gider mere .
Hvad med at flytte tidspunktet for sejladsen ?
Personligt ville jeg ikke deltage uanset hvad der blev gjort - jeg synes at sejladsen er for lang - så jeg nøjes med Fyn rundt.
Navn :
Peter Reinhold Hansen


- Til stor overraskelse blev vi i år sendt mod syd i en meget svær modstrøm og sædvanlig kaos med færgerne Helsingborg Helsingør. Alle færgerne truttede i hornene og kom farende i en fart der meddelte, at her bestemmer vi, kan alle i sejlere se at komme væk. Det tog højst en time for alle ca. 150 sejlere at passerer færgerne. En situation vi oplever ca. hver 10 år. Det kan ikke være rigtigt at vandet kun er til erhvervstrafik – tænk hvis vore veje kun var til erhvervstrafik så privatbilister måtte køre ind til siden når f.eks. sælger Petersen kommer farende på vej til kundebesøg. Vi har færdselsregler og søvejsregler men også noget der hedder vis hensyn. Er det en katastrofe at en færge kommer 10 minutter senere i havn en gang hvert 10 år p.g.a. sejlere der sejler Sjælland Rundt ? – Vi har bl.a. i Danmark lært at leve med tog forsinkelser der er noget længere.
Jeg har sejlet Sjælland Rundt siden 1967, hvor vi kom ind som næstsidste båd blandt 200. Vi fik ikke noget trut – dommerne var gået på værtshus, de troede ikke der kom flere sejlere i mål. I dag i en moderne EDB tid kunne vi i ugen op til SR på hjemmesiden se at kun 17 både havde meldt sig til sejlladsen. Der var tilmeldt 165 både. I mellemtiden fra 1967 til i dag har vi haft mange gode Sjælland Rundt arrangementer. Vi ser frem til at de mange gode Sjælland Rundt arrangementer kommer igen. Måske kunne folkene i Helsingør trække lidt på de meget erfarne Fyn Rundt arrangører i Bogense og Kerteminde.
Jeg har tidligere meddelt at den bedste Sjælland Rundt kapsejllads altid er uanset vindretning nord om Sjælland. Var vi blevet sendt nord om i år er jeg overbevist om at langt flere havde gennemført sejlladsen og færgerne kan have ”deres” vand i fred. Strømmen i Øresund er ca. 90% af tiden nordgående og har i mange år med svag vind båret de sidste og mindste både i mål til tiden.

Med sejlerhilsen
Erik Blichfeld


- HAS har helt oplagt brug for hjælp og Dansk Sejlunion burde som sejlklubbernes klub og gå ind og forholde sig aktivt og professionelt til disse ting. Det er generelt i sejlsportens interesse, at der er 1 eller 2 store sejladser, som tiltrækker sig mediernes bevågenhed.

Thomas Albrechtsen, First 40.7, Blackadder


- DET HANDLER OG FORNYELSE - Jeg har igennem de sidste par år spurgt en række sejlere om hvorfor de ikke sejler Sjælland Rundt. Den samstemmende melding lyder \"Jeg har sejlet SR mange gang og er træt af sejladsen”. Denne melding kommer fra de gamle rotter 20+ gange men også fra dem der ”blot” har prøvet 2 gange.

Jeg tror derfor at man er nødt til at forny konceptet for at få større tilslutning igen... og her mener jeg ikke bare Ven rundt.
Sejladsen nuværende format har overlevet sig selv .. alt køre efter den gamle drejebog uden de store ændringer.

Derfor gider mange ikke deltage.

Så hvorfor ikke prøve at forny sejladsen :

- Som foreslået start fra Langlinie eller Tuborg Havn (med Carlsberg som hovedsponsor)

- Involver KDY og Dansk Sejlunion til at give den \"et dyt i bamsen \" og skubbe gang i sejladsen igen.

- Kombiner FynCup, Fyn Rundt og Sjælland rundt (med 14 dag pause imellem) og find \"DanmarksØerRundtMesteren\"

- Indfør et 3 timers \"obligatorisk ophold\" i Korsør med optankning og mulighed for udskiftning af mandskab. Derved sikres at flere nye sejlere tør tage med og evt blive skiftet ud i Korsør. Og hvis så endelig at sejladsen som i år trækker ud kan den del af besætningen der skal til Rusland om mandagen få en chance til at tage toget hjem.

- Tag flere sejlklubber med i planlægningen, markedsføringen og udførslen (f.eks klubber i Øresund og alle de andre klubber i Danmark) for at få bredere tilslutning

- Gør det sjovere at deltage... lav et arrangement for familien med drengene er ude at sejle (f.eks. jolle sejlads med Bubber, teaterture for konerne, fest i gaderne i København (karneval?) ...

LAD FANTASIDEN RÅDE så vi kan få fornyet de(n) gamle klassiske distance sejladser i Danmark så vi alle kan få det sjovere.

Henrik Jørgensen (Xbox)


- Ligesom de fleste andre kapsejladser oplever Sjælland Rundt også nedgang i deltager antal. Måske man skulle kigge lidt nærmere på bl.a. løbssammensætning samt starttidspunkt. Det kunne også være man skulle indlægge nogle pointspurter undervejs, ligesom det kendes fra cykelløb. På den måde får man skabt lidt mere intensitet.
Vedr. årets Sjælland Rundt er der mange klagepunkter, bla. : Sejlretning - hvorfor sender man folk sydover i modstrøm og meget let luft. Havde man sendt bådene vestover ville flere have gennemført og haft en fornuftig tur. Udover dette giver det også en del problematik mht. begrænsningsbøjer ved Helsingør Havn samt færgetrafikken.
Hjemmeside: Deres hjemme side er til 03 - den bliver sjældent opdateret, er meget lidt informativ og igår havde de lagt løbsresultaterne fra 2005 under 2006. Indsæt moderne teknik på bådene så man hele tiden kan følge dem. Med moderne GPS teknologi ville dette være en oplagt mulighed for at få de rigtige positioner og tidspunkter for meldepositioner direkte ind på hjemmesiden.

Niels Sørensen


Når man kommer fra provinsen, i vort tilfælde fra Kerteminde er det lidt af et projekt, når man deltager i SR, så vil det være fint med at hjemmesiden fungerer optimalt, både før og under sejladsen. Vi har været med 5 gange og været glade for det. Men der er mange der følger sejladsen på hjemmesiden, familie og venner, så det vil være en god ide at få professionelle til at ordne den, det har været noge rod de sidste år. Især når den ikke virker før sejladsen, det miststes der deltagere med en så dårlig information / service.
Forslag: Hvad med at i samarbejder med evt. Kerteminde sejlklub Fyn Rundt Classic og med Thurø Sejlklub Øhavet Rundt ( det er nok Danmarks flotteste kapsejlads, i det pragtfulde Sydfynske Øhav. Her er mit forslag at der kunne laves Distancekapsejladsernes Blå Bånd.
Hvor der evt gives 25% rabat på indskud og en plaquette med placeringen i disse 3 sejladser tilsammen.
Et andet forslag: Hvad med at annoncere / synliggøre jeres sejlads mere, den er meget lidt synlig, i skal huske at deltagerne idag for det meste er nogle gamle halvskallede med hængebug og seler. der skal noget nyt til! så man får fat i de yngre årgange.
PS. Vi har været meget glade i at deltage I SR Hilsen Claus Hamdrup, Matador, Drabant 38 Kerteminde

Claus Hamdrup

- Forslag om at bruge Langelinie i København som start og mål er helt urealistisk. For det første tillader havnen ikke "egentlig lystsejlads". For det andet er Langelinie forbeholdt krydstogtskibe (og der ligger til stadighed 2-3 kæmper ved kajen). For det tredie er der altid mindst en halv meter bølger ved Langelinie, så kun skibe på størrelse med skonnerter kan tåle at ligge der, mens lystbåde fortøjet 5-6 uden på hinanden vil gynge vildt og slå master sammen og få revet fendere af osv.

Hilsen Anders høegh Post


- Hej Danska seglarvänner.
Hoppas ni höll på oss Svensker igår i fotbolls VM mot England....2-2 blev det!

Jag har seglat S-R sedan 1976, inte alla år för ibland har andra stora regattor krockat tidsmässigt, men kanske 15 st.
Deltagarantalet (ca 3000) 1976 var en av anledningarna till att jag flyttade ned från Stockholm till Oeresund/Limhamn, jag var helt exalterad över nattseglingan med 3000 lanternor minns jag.
Seglingen har minskat överallt, framförallt så är det återväxten som varit dålig, internet, chat, mobiltelefoni, dataspel samt annat \"häftigt\" som gör att ungdomarna \"somnar\" när de sätter sig i en Optimist (som alla vi pro har gjort), har totalt konkurerat ut många traditionella sporter, som segelsporten.
Återväxten i sporten enormt dålig även om det har blivit en liten förbättring de senaste åren. En del tackvare Match-Racing, samt nya båttyper typ CB-66, 49:er e t c. Bevakning via internet samt wap och TV är ett måste för att NYA unga skall tycka detta verkar intressant!
Jag tycker att många inlägg är bra här men vill bara säga att först och främst borde KDY som är den ende danska segelklubben med tillräckligt stort nätverk i danskt näringsliv gå med och stötta Helsingör.
Sedan måste man \"sälja\" seglingen till en stark sponsor, typ som KSSS gjort med sin partner Eurocard i Gotland-Runt samt ge dem den \"kick-Back\" de bör få för insatt kapital, hemsidor måste totalt förnyas, göras om i stil med KSSS egna samt G-R. (gå in på www.ksss.se samt www.gotlandrunt.se ) Man bär ta med en tidning som delsponsor, typ B T, som kan bidraga med mycket plats under hela året. Inte bara en branschtidning utan en utanför branschen, G-R har den svenske rosa Dagens-Industri som alltid skriver lite om segling samt många sidor varje dag under samt omkring själva seglingen.
Man borde kunna locka t ex de stora 60 fots Tri som ändå seglar förbi från Faerder Race mot Stockholm inshore race och G-R, detta hände 2004 på S-J, det skapade medialt intresse.
Jag håller helt med dem som önskade att seglingen skulle gått moturs istället för motströms (skämt)...

Själv blev jag andra kölbåt med \"Kracer\" på 30 fot fysiskt i mål samt blev totalvinnare i DH nu i år men vi seglar ju i gränsvattnet mellan mono och multihull, men att vinna när ingen annan kommer i mål är ju \"inget att hänga i Granen\".
Segelmakare (Gran) ombord samt en av rorsmännen på Kracer Taem Sweden (www.kracer.org).

Claes Hiersemann


- Der er indtil nu kommet - efter min mening - mange gode forklaringer på den faldende interesse for og mulige forbedringer af SR.
Hvis jeg kort skal opsummerer er det helt klart, at tiden ikke er til lange events - specielt ikke hvis de er lidt kedelige eller ude af fokus. Famile og deslige tager folks tid, man er i dag til noget med mere action også tidsmæssigt.
Men hvis det nu skal være, så er det efter min mening en god idee at forlægge SR til KBH med start og mål der.
Tag sejladsen ud af uderlukkende klub regi - få store sponsore og dyrk noget markedsføring.
At jyderne måske ikke er så ivrige efter at sejle med KBH som udgangs punkt kunne/burde måske erstattes af mere fokus på svenske/øresundskysten. mere markedsføring her ville sikkert få mange af de svenske sejlere til at kommer. Sørg for at sejladsen afsluttes med et slag over mod Malmø, så de aktive svenske tilskuere kan følge lidt med.
Det kunne måske for os Øresundssejlere være givtigt at se lidt mere til Sverige - der over er der betydelig mere inoversion - nye bådtyper bl.a. CB 66, nye sejladsformer og større investeringer fra erhvervslivet i sejlads.

Jørgen Svane

- Tak Til John Svendsen for et godt indlæg. Det er mit forslag, som jeg selv har talt med John om. Tag dog fra H.A.S. selv kontakt med Kerteminde/Odense & Thurø Sejlklubber, og arranger evt. Distancekapsejladsernes blå bånd, eller hvad man kan finde på.
NB: Husk at idag er sejlere mere lig kunder i \"butikken\" - Føler de ikke de får en god behandling, så bliver de væk.
En anden ting er at annoncere og tydeligøre sejlsdserne denne vej nok ikke er en dårlig ide ! Det kan måske få fat i nye sejlere.
Hilsen
Claus Hamdrup,
Matador - Drabant 38
Kerteminde

Claus Hamdrup


- Hvem siger at banen skal gå hele vejen rundt om Sjælland? Hvorfor ikke indbygge den fleksibilitet at i tilfælde af dårligt vejr/lave vindhastigheder kortes banen til halvdelen. Endvidere kunne de små både sendes af sted dagen før de store sådan at målgangen sker samtidig. Banen skulle så lægges med en længde, der gør at alle går i mål lørdag aften.

Der er brug for kreativitet, og man skal ikke være bange for at ændre konceptet. Der skal forandringer til!

Kort nyt

Så er Visens Skib tager ud på sidste turné

★ Artikel

★ Design: Hvorfor vende snuden på hovedet?

Kapsejlads

Cape31: Ny fuldblods racer på vej til Danmark

Kapsejlads

Volvo 29er EM åbnes med festlige toner og beach vibes

Kapsejlads

AFI 2Star flytter næste år termin

Kort nyt

My Song genopstået i ’ClubSwan’ sortimentet

Udvalgte artikler *

Hvorfor lære at sejle?

Mikroeventyr er hot – skal du med?

Ny båd til sommer?