Tre nye DS-bøjer ved Als


En af de tre nye bøjer ved Als bliver lagt ud.

      Siden pinse er der kommet tre nye DS Turbøjer ud i de naturskønne omgivelser ved Als.<br />


3 nye DS Turbøjer er etableret i samarbejde mellem Sønderborg Sejl- og Motorbådsklub, Sønderborg Havn, Dansk Sejlunion og Sønderborg Yacht Club. Dansk Sejlunion har sørget for tilladelse i Farvandsdirektoret og Dansk Sejlunion har betalt bøjer og kæder!

Sønderborg Sejl- og Motorbådsklub og Sønderborg Yacht Club vil fremover i fællesskab sørge for vedligeholdelse af bøjerne, hvilket betyder at bøjerne hvert efterår vil blive hjemtaget, efterset og udlagt igen til hvert forår!


I højsæsonen er der ofte trængsel ved DS-bøjerne.

      <br />

Bøjerne er endnu ikke optaget i DS’s optegnelse over DS Turbøjer i Danmark. Men kan ses på Dansk Sejlunion’s hjemmeside, hvor der findes et godt kort over alle DS Turbøjer i Danmark: www.sejlsport.dk /sw2850.asp

Positioner på de 3 nye DS Turbøjer:

Vemmingbund bugt (ca. 2,5 sm vest for Sønderborg Marina)
i nordvestlige hjørne af bugten 54ْ 54,065 N 9ْ 42,875 E

Arnkil (Alssund ca. 3,2 sm nord for den nye Alssundbro) i det nordøstlige hjørne ved Arnkilshuk 54ْ 58,535 N 9ْ 45,240 E

Sottrupskov (Alssund ca. 2,5sm nord for den nye Alssundbro) i det lille nordvestlige hjørne, skovkrogen ved Sottrupskov kaldet Marens Gaf 54ْ 57,780 N 9ْ 45,125 E

Dansk sejlunions klubber har i alt udlagt ca. 153 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og med sort mærket “DS”.

For benyttelse af bøjerne gælder følgende regler:

Benyttelse af bøjen er forbeholdt medlemmer af klubber tilknyttet Dansk Sejlunion herunder også Flensburg Yacht Club.

Hækflag og klubstander skal føres og følgende regler skal overholdes:
Benyttes en bøje, skal den frigives til andet fartøj efter max. 24 timers benyttelse.

Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.

Benyttelse al bøjen sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende.
Benyttes samme bøje af flere både, er det dog en selvfølge:

At først ankomne båd bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden.

At sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.).

Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer jvf. regel 30 i “Internationale Søvejsregler”.

Kort over DS-bøjerne findes på www.sejlsport.dk Men de angivne positioner på de vedhæftede kort er omtrentlige. Kystlinie og dybdekurverer kun vejledende. Kortene må derfor ikke anvendes til navigation.

www.sejlsport.dk
Vendée Globe

Regnskabets time - vi gør status inden de brølende 40'ere...

Kort nyt

Black Friday: Sejlerbogen til særpris – kun i dag

★ Test af sejlbåde

★ Arkivet: Utzon spidsgatteren nuttede ”Snuller” - en...

Kort nyt

BÅD 566: Årets store vinterudgave - på gaden nu

Kort nyt

Jules Verne-trofeet: Duel jorden rundt - kampen er i gang

Branchenyt

Seldén leverer kulfibermast til Farr X2

America's Cup

Hvorfor er det så svært at sejle en AC-75? Se video

★ Historien

☆ PDF : Titanic skal sejle igen, skal du med?

Kort nyt

På fisketur? Nyt smart ekkolod fra Garmin

Vendée Globe

Se skaderne på HUGO BOSS - Alex Thomson holder modet oppeSailing World News


Udvalgte artikler *


Produktnyt

Få bedre overblik, når du sejler

Bådmotorer i Sverige forsvinder i store mængder