fbpx

”Vil du vogte Danmarks havmiljø?”

I dag, den 8. maj, starter Søværnets Operative Kommando – SOK – en stor kampagne i blade og tv rettet mod danske sejlere ”Stop Olien – før den breder sig”.

Kampagnen er direkte henvendt mod danske lystsejlere, som her opfordres til at deltage i bekæmpelsen af havforurening, først og fremmest ved at melde og rapportere til SOK, hvis de observerer oliepletter, der flyder på havet. Manden bag kampagnen, chefen for SOK, kontre-admiral Nils Wang siger til Bådmagasinet:

”Jeg opfordre simpelthen alle lystsejlere i Danmark til at melde sig som ”Havmiljø-vogtere” for SOK. Jeg ønsker, at vores havmiljøs ve og vel skal være en folkesag, og her er det først og fremmest sejlerne og lystfiskerne, der kan hjælpe os”, siger admiralen.

Fra i dag, kan du koble dig direkte på SOK’s Stop Olien-hjemmeside, ved at klikke på ”BLIV HAVMIJØVOGTER FOR SOK” ikonet på Bådmagasinet hjemmeside.

SOK, der siden år 2000 har overtaget ansvaret for havmiljøet – både overvågning og bekæmpelse af forurening fra Miljøministeriet – begyndte ”Stop Olie”–kampagnen allerede i februar i år i skyggen af den såkaldte ”tegninge-krise”. Kampagnen, der er bakket op af hele ”det blå Danmark”, nemlig Søfartsstyrelsen, Farvandsvæsenet, Rederiforeningen, Fiskeriforeningen og Danske Havne var i første omgang rettet mod alle, der bruger havet til erhvervsformål – altså fiskere og søfolk.

”Stop olien – før den breder sig”
Men fra i dag bliver kampagnen ”Stop Olien - før den breder sig” rettet mod lystsejlerne, lystfiskere og andre der bruger havet rekreativt.

”Vi opfordrer alle til at melde sig hos SOK som Havmiljøvogtere”, siger Nils Wang.
”De vil så få tilsendt et ”Miljøvogter-sæt”, som består af en lille stander med logo og SOK’s telefonnummer, som kan sættes under salingen. Herudover får de en præcis beskrivelser af de mest gængse former for olie, som sejlerne kan opleve drive rundt på havet. Så allerede når man ringer op til SOK kan sejlerne beskrive overfor vagthavende hvilken olietype, der er tale om.

Tiden er en vigtig faktor
Admiralen siger: ”At have sejlerne til at rapportere om olieforurening på havet har tre store fordele: For det første er tiden en meget vigtig faktor, som kan betyde forskellen på om olien når at gøre skade eller ikke. Jo før vi får det at vide, jo nemmere kan vi bekæmpe forureningen og jo mindre er risikoen for at olien når at drive i land.
For det andet er jeg sikker på, at hvis dette rygtes i internationale skibskredse at alle sejlere indrapporterer olieforureninger, så vil jeg æde min gamle admiralshat på, at så tænker skibene sig om to gange, før de dumper olie i danske farvande. En stor del af året ligger der jo altid en sejler, en lystfisker eller en robåd i nærheden. Og jeg skal nok sørge for at rygtet spredes.


Kontre admiral Nils Wang, chef for SOK.

            <br />

Spoler filmen tilbage
Den tredje fordel er, at jo før vi får det at vide, jo lettere er det for os, at indkredse hvilke skibe, der har være på stedet hvor forureningen er sket. I kraft af de nye regler om at alle skibe over 300 tons skal være forsynet med en transponder, der fortæller hvem de er, afsejlingshavn, last, fart, kurs, destination, får vi et billede, som vi kan sammenholde med radarbilledet fra alle de nye kystradarer. Og når observationerne fra sejlerne, kan vi med det samme ”spole filmen tilbage”, og se hvem der er sejlet gennem det forurenede område.

Herefter kan vi sende et fly eller helikopter ud for at tage en olieprøver i vandet, så vi har sikret beviserne. Så snart skibet er i havn kan vi gå om bord og tage en olieprøve, for det er med olieprøver som med fingeraftryk og DNA, der er ikke to der er ens. Hvis skibet forsøger at stikke af har vi bemyndigelse til at gå om bord i rum sø for at tage olieprøver.

De to prøver bliver så sendt til sammenligning hos Danmarks Miljøundersøgelse, og her kan det med 100% sikkerhed afgøres om prøverne matcher. Gør de det, så får det skib, der har forurenet ikke alene lov til at betale en ordentlig bød, men får også lov til at betale, hvad det har kostet os at rydde op.

Du har derfor endnu en grund til at huske SOK’s telefonnummer udenad: Hvis du opdager havforurening! Hvis du ønsker øjeblikkelig hjælp, fordi du er i havsnød, eller om der ellers er noget SOK kan hjælpe dem med. Nummeret er altid det samme: 89 43 30 99”, slutter kontre admiral Nils Wang, chef for SOK.

Læs mere om Havmiljøvogter-kampagnen i Bådmagasinet nr. 5, der er på gaden nu.