Bådmagasinets billedgalleri

Enzymer i bunden hjælper ikke

21-11-2007 13:20 Hans Henrik21 Nov 2007 12:20 - Dansk Sejlunion/Jakob Johannsen
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

En båd skal ikke ligge ret længe i varmt sommerhavvand før alger og muslinger begynder at gro i bunden.

Der er stadig langt igen, før sejlerne kan male deres bådes bunde med en maling, som holder begroningen væk, men som ikke forurener havmiljøet. I går offentliggjorde Miljøstyrelsen en rapport med resultaterne af en bundmalingstest, der blev påbegyndt helt tilbage i 2005. Rapporten omfatter to delrapporter.

Delrapport 1 omhandlende modifikation af enzym og test af disse i malinger på paneler. Delrapport 2 omhandlende afprøvning af ikke modificeret enzym i malinger på testbåde og det er Dansk Sejlunion, der har stået for den praktiske afprøvning i del 2.

Rapportens del 1 konkluderer, at det ikke er entydigt hvorvidt modifikationen af enzymerne er en forbedring i forhold til umodificeret enzym, hvad angår begroningshindring.

Rapportens del 2 konkluderer, at der ikke var nogen nævneværdig forskel i begroningen på testmaling (med enzymer) og kontrolmaling (uden enzymer) for to afprøvede produkter. Det ene produkt kan ikke leve op til sejlernes behov for en rimelig begroningsfri bund, der kan sikre bådens fart og i værste fald manøvreringsevnen.

Det andet produkt var imidlertid væsentlig mindre begroet, men kun afprøvet på en testbåd. Yderligere bådtest i en række forskellige havne vil derfor være nødvendig, før der siges noget generelt og mere fyldestgørende om denne malings virkning.

Det skal nævnes, at der siden er arbejdet videre på at forbedre produktet og at Dansk Sejlunion i sæsonen 2007 har testet en forbedret version af enzymmalingen på en række både. Resultatet af denne test forventer Dansk Sejlunion at offentliggøre i foråret 2008. – Man må så håbe, at det bliver inden bådejerne maler deres bunde inden sæsonen.

www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?pg=http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2007/978-87-7052-640-1/html/default.htm


2007-11-22 16:01:32 af Knud Allermann

Det er ikke korrekt, at konkludere, at enzymer ikke hjælper. Rapporten omhandler nogle forsøg, der blev foretaget for nogle år siden, hvor Miljøstyrelsen støttede forsøg på at udvikle en bestemt følgeteknologi ved anvendelse af enzymer, kaldet \"funktionaliserede enzymer\".
Formålet var at ændre enzymerne, så de bedre kunne forenes med malinger som indholder organiske opløsningsmidler. Den teknologi viste sig ikke at være velegnet til formålet og den er i BioLocus A/S foreløbig lagt på hylden til dette formål.
Den bundmaling som BioLocus er kendt for, CoatZyme, er derimod vandbaseret og blev lanceret efter de i rapporten omhandlende forsøg, og resultaterne fra forsøgene med CoatZyme er ved at blive indsamlede og ser positve ud.
BioLocus har siden udviklet en ny teknologi til at få enzymer til at virke også i bundmaling med organiske opløsningsmidler som virker, og denne teknologi er der derfor indsendt patentansøgning på.

Udvalgte artikler til salg - GRATIS for abonnenter under Mit Bådmagasin

Læs flere nyheder - klik her.

Udvalgte artikler til salg - gratis for abonnenter under Mit Bådmagasin

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer