fbpx

ILCA og E-jolle: To jolleklasser - samme mål

Inkluder i Newsletter: Nej

Forrige weekend afviklede Dansk Sejlunion deres, nu vel traditionsrige og tilbagevende klubkonference. Blandt flere spor var et af årets temaer ungdomsarbejdet. 

Dansk Sejlunion har nedsat en arbejdsgruppe, i folkemunde kaldet 'Ditte Juuls drenge', som på klubkonferencen havde sammensat et ultraspændende og relevant ungdomsspor. Til konferencen var ungdomsspecialklubberne inviteret med, så arbejdet omkring udvikling af dansk ungdomssejlsport kunne yderligere kvalificeres via input herfra.

Et af de stærkest budskaber fra de unge sejlere, og fra ungdomslederne i sejlklubberne var at rekruttering og fastholdelse af de unge sejlere i ungdomsklassen er afhængig af en væsentlig faktor; Det sociale.

Budskabet fra specielt sejlerne var at deres tilknytning til sejlsporten, var udover passionen og glæden ved sejlsporten, at det sociale fungerer.

Handlede hurtigt
Sejlsporten er, specielt for ungdomsklasserne jo begunstiget af, men også ramt af - at man løbende skifter klasser afhængig af alder, størrelse og udvikling. Det betyder at sejlerne på deres vej igennem sejlsporten må sige farvel til sejlervenner, og arbejde for at etablere nye sociale fællesskaber.

ILCA & Europajolle klassen bejler til den samme gruppe sejlere. Sejlere som er vokset ud af Optimistjollen, for nogle været igennem Zoom8 klassen eller Tera, og for andre et direkte spring over i én af de to klasser, hvis det fortsat er en-personers jolle som trækker. 

På baggrund af de klare budskaber fra de unge deltagere på klubkonferencen handlede de to klasse organisationer hurtigt, og indledte et samarbejde omkring afvikling af en fælles sejler camp i Hellerup Sejlklub i den forgangne weekend.

'De unge sejlere vælger ofte jolle ud fra hvad der sejles i nærområdet, men venskaber i sejlsporten er jo etableret på tværs af klubber og nærområder ved at sejlerne typisk har rejst sammen, været på camp og vokset op i sejlsporten sammen. Ved at afvikle en fælles camp, så knytter vi sejlerne sammen, ikke så meget fordi de sejler i en bestemt jolletype, men fordi de aldersmæssigt er jævnaldrende og for de fleste har knyttet venskaber op igennem deres sejlerliv' siger Nicolai Aistrup Pedersen, formand for ILCA Danmark.

'Ved at afvikle fælles camp så kan vi også sikre en større gruppe sejlere deltager, når camps afvikles i periferien af sejlsæsonen, som weekenden den 25. & 26. november må siges at være. Derved bliver det sjovere for deltagerne, både på land og vand, men det skaber også en større gruppe af dedikerede sejlere som kan skabe og styrke de sociale relationer,' siger Kenneth Bøggild, Europeclass Denmark.

Fra efterår til vinter - havde en fest
I dagene op til afviklingen af campen slog vejret om, fra acceptabelt efterårsvejr med tålelige temperaturer til nu udsigten til reelt vintervejr. Med udsigten til vinter, ja så blev programmet for campen justeret, så intensiteten blev skruet op, ligesom aktiviteterne på land blev justeret, så sejlerne fik de bedst mulige forhold. 

Mere end 20 ungdomssejlere, på tværs af de to klasser havde en fest i den frostkolde weekend, hvor det begge dage var med temperaturer under eller lige over nulgrader. Lørdag blev sejlerne mødt af 7 – 9 m/s fra morgenstunden til dagens første træningspas, mens eftermiddagens andet pas var med lidt mindre vind. På vandet sikrede de rutinerede og yderst kompetente trænerne Per Baagøe, Marcus Bay & Emil Kjær at der var høj intensitet og et minimum af ventetid for sejlerne. 

Dagen sluttede med et inspirerende og meget rost praktisk oplæg af Kraftcenter Øst cheftræner Marcus Bay som på tavle, i hallen og på gulv fik gennemgået de fysiske krav til en en-personers jolle, hvordan sejlerne kan forbedre sig bedst i løbet af vinteren, samt hvordan de skal strukturere deres fysiske træning for at stå stærkest muligt til foråret. 

Samarbejde
Søndag var det nærmest 'vinter wonderland'. Frost i luften, lidt sne og ganske lidt vind. Til dagen havde campens træner team planlagt en intensiv coach regatta, til afvikling på ultra korte baner. 

Fokus var at få det maksimale ud af det som nu var, når vinden er let, og sikre at sejlerne kunne holde varmen. Efter ét langt træningspas, sluttede campen med varm frokost i restauranten, og evaluering af de læringspunkter som havde været i fokus under campen, samt dialog med sejlerne om hvad der kan arbejdes med hen over vinteren.

Normalt afvikler ILCA & Europajollerne camp hver for sig, med den aktuelle camp har det vist sig at med lidt planlægning, og et stærkt træner team kan det faglige på land og vand fint dækkes ind, så sejlerne får den specialiserede træning som de to klasser kræver.

På land arbejdede sejlerne sammen, som en stor gruppe, det til den fysiske træning men også under de vigtige sociale indslag. ILCA & Europajolle klassen arbejder for det samme mål, at fastholde sejlerne i sejlsporten, samt via samarbejde sikre at sejlerne kan holde de sociale forbindelser, uanset valg af jolleklasse.


Galleri
Udvalgte artikler *