fbpx

SRPI: Hvis livet er for kort til transportsejlads - distancesejlads med 9 startsteder

Vil du på ”Fjordomsejling” i et beskyttet farvand med skønne naturoplevelser tæt ved kysterne, så er ”Sjælland Rundt på Indersiden” en oplagt mulighed for alle lystsejlere – både kapsejlere og tursejlere – for sejl og for motor.

Sjælland Rund på Indersiden (SRPI, red.) er en sjov og alsidig sejlads, der også beviser, at der er behov for differentierede tilbud til sejlerne for at få dem på vandet til andet end kapsejlads, idet langt flere sejlere i dag tiltrækkes af tursejlads. Der er max. 3-4 sømil til land, og man kan nyde Fjordlandet fra den mest positive side - fra vandsiden. Farvandet er overkommeligt, næsten uanset hvor meget det blæser.

Weekenden inden Skt. Hans Aften sejles den 17.-18. juni ”Sjælland Rundt på Indersiden” i de smukke farvande i Isefjorden og Roskilde Fjord, med kapsejlads og tursejlads for både sejlbåde og motorbåde. Og det er måske en af Danmarks mest alsidige sejladser, der samler alle typer lystsejlere, og er sejlet siden 1996.

srpi 2023 baneskitse
Standard-banen på Sjællands inderside

Distancesejlads med 9 startsteder
Hvis du synes livet er for kort til transportsejlads, så prøv at sejle SRPI, hvor det er anderledes end ved mange andre større sejladser – du kan nemlig starte ni steder langs banen.

Fra de ni startsteder - ved Frederiksværk, Herslev, Holbæk, Jægerspris, Lynæs, Nykøbing, Veddelev, Eskildsø og Vellerup - sejler deltagerne samme bane, og besætningerne slipper for at bruge dyrebare fridage på transportsejlads.

Ideen er ganske enkelt, at start og mål er tættest muligt på hjemhavnen, og at man kommer mest muligt rundt i Isefjord og Roskilde Fjord på en weekend.

Alle er naturligvis velkomne på indersiden af Sjælland, og antallet af udenfjords både er steget stille og roligt de senere år til et deltagerantal på mere end 100 både.

Overnatning og socialt samvær er en del af sejladsen
SRPI er præget af en afslappet atmosfære, med tid til socialt samvær og overnatning i en tryg havn langs banen.

Sejladsen neutraliseres for at give mulighed for hygge med andre deltagere og overnatning i havn. Herved styrkes det sociale element – specielt hvis man på tværs af bådtyper og klubber bliver enige om at gå ind i samme havn for at mødes over mad, drikke og sejlerhistorier.

Med årene er der opstået tradition for at mange deltagere søger til Lynæs for natten. Der er som regel også mange besætninger i Herslev, Marbæk og på Orø. Der er grillkul og tændvæske til fri afbenyttelse i de anbefalede havne, men man kan sagtens vælge at gå i en anden, hvis det passer bedre.

Tursejlere kan frit vælge om de vil neutralisere for natten, eller sejle igennem. Derimod skal kapsejlere neutralisere som beskrevet i sejladsbestemmelserne. Der er adgang til klubhuse i følgende havne: Frederiksværk Sejlklub, Herslev Strand Sejlklub, Marbæk Sejl- & Motorbådsklub, Orø Bådelaug, Lynæs Sejl- og Kajakklub.

Udover det gode selskab undervejs mødes mange deltagere ved sejlerfesten, der afholdes i forbindelse med Sydfjordsstævnet i Herslev. Festen ligger ganske praktisk i samme weekend og sted, som der afholdes præmieoverrækkelse med pral.

Kapsejlads – hvis du er bidt af konkurrencemomentet

Både fra 20 til 50 fod har deltaget i kapsejladsen, og der har været racere, almindelige sejlbåde og komfortable motorsejlere. Der er simpelt hen plads til alle både med målebrev, og det er en fordel, at der er så mange med, at de kan opdeles i jævnbyrdige og retfærdige løb.

Selvom det ikke loves i sejladsbestemmelserne, er der tradition for trøstepræmier til kapsejlere, der ikke kommer hele vejen rundt, når bare logbogen er indsendt rettidigt.

Der kræves gyldigt DS-målebrev for at deltage i kapsejladsen, og det er deltagernes ansvar at gøre opmærksom på eventuelle ændringer i forhold til de gældende på tilmeldingstidspunktet. Efter tilmeldingsfristen accepteres ændringer i målebreve ikke.

”SRPI Light”
Der sejles også en ”SRPI Light” for de mindste både, der kan nøjes med knap 50 sømil på en bane i den nordlige del af Roskilde Fjord samt i Isefjorden. Dette gælder både med TurLys som - eller lavere end - Juniorbåd KDY 15m2. Det er kutyme at starte samlet ved Kignæs, men der kan startes fra alle startsteder på den del af standardbanen, der ligger nord for Kronprins Frederiks Bro i Roskilde Fjord samt i Isefjorden.

Både på den korte SRPI Light bane kan deltage i sejlerskolekonkurrencen. Tilmelding til konkurrencen er ikke nødvending - efter sejladsen bekræftes blot, at man har opfyldt betingelsen: At mindst ½-delen af besætningen er sejlerskole-elever.

Cruisingregatta & ”ræs for sjov”
Cruisingklassen er for sejlbåde, der vil tage det lidt mere roligt end kapsejlerne, men måske alligevel gerne vil dyste om at komme først.

Både i størrelser fra Lynæs 14 og Wayfarer joller deltager i cruisingklassen for hyggens og turens skyld, men der er næppe nogen der ikke sejler optimalt for at lade andre komme først. Der prales ofte højlydt når besætningerne mødes ved overnatning i havn. Bådene sættes i løb efter skønsmæssigt fartpotentiale, og der udregnes "praletider" for de fuldførende.

Uanset om deltagerne kommer hele vejen rundt eller ej, gives en gave ved "præmieoverrækkelse med pral", når bare logbogen er indsendt rettidigt.

Hvis man har lyst til at indtage frokosten for anker eller i havn, samt ønsker at kunne starte motoren, hvis der skal krydses for meget i renderne, er SRPI's tursejlads for motor en anden mulighed. Læs mere her...

Tursejlads for motor med opgaver og hygge undervejs
Her gælder det ikke om at komme hurtigst rundt, men om at hygge sig mest muligt, løse opgaver. At deltage Motorbådsfeltet er lige så blandet som sejlbådsfelterne - nye topmoderne både og gamle klassiske motorbåde kan nyde sejlturen i godt selskab.

Det gælder om at passere alle start- og neutraliseringsmærker i løbet af weekenden, og motorbåde sejler den modsatte vej rundt, i forhold til Kap- og Cruisingsejlerne, så de møder så mange af de andre både, som muligt. Sejlbåde kan også deltage i Motorløbet, en marchfart på 5-6 knob er rigeligt.

 Du finder info om sejladsen på SRPI hjemmesiden

Du kan tilmelde dig HER

 

Havne

Bøgeskov Havn - en af mange, melder klar til sejlerne

Kort nyt

Sejlklubben Rødvig Stevns trænede i svømmehallen

Kapsejlads

Overvældende weekend for J/70-sejlerne

The Ocean Race

Voldsomt vejr kostede hovedskade

Kort nyt

Hvem skal drive medlemsrestauranten i Sletten Baadeklub? 

★ Interview & Portræt

★ Producerer fremdrift til sejlbåde på alle verdenshave

Kapsejlads

Rindom hædres for Årets Sejlsports-præstation

Udvalgte artikler *