fbpx

GRDR ’22: Vil 'åbne' vesterhavet for sejlsport

Om en måned er deltagerne i Danmarks i særklasse hårdeste kapsejlads i fuld gang med årets udfordring. Læs med her 'alt du skal vide om sejladsen' - vi gennemgår dele af “Racing Instructions” og ser nærmere på den nye offshore bane, hvor især deltagerne på singlehand-banen for brug for at vise hvad de er lavet af.

Garmin Round Denmark Race offentliggjorde tidligere på ugen sejladsen bestemmelser, de såkaldte Racing Instruction, som i detaljer beskriver, hvad deltagerne kan forvente og hvilke taktiske muligheder de har i kampen for at komme igennem den 760 sømil lange bane, der har Esbjerg som startby og Aarhus som målby. Distance gør sejladsen til en af de absolut længste og hårdeste af sin art.

Starten går tæt på land ud for Esbjerg Marina. Herfra mod vest/nordvest til det strømfyldte Ringkøbing Dyb. Her kommer deltagerne forbi Danmarks vestligst punkt Blåvandshug. Herfra er det sejlads på Nordsøen eller Vesterhavet som vi danskere kalder strækning langs den jyske vestkyst. Finalen på den sande offshore-del er forceringen af Skagerrak. Herfra runder doublehand og fully crew Skagen, mens singlehandsejlerne får et tiltrængt stop inden de også går ned i Kattegat med kurs mod Helsingør.

– Med GRD-Race offshore forsøger vi at træde et nyt spor. Vesterhavet eller Nordsøen har mig bekendt aldrig været brugt før til fleet kapsejlads i dansk regi. Og helt sikkert aldrig til singlehand-kapsejlads. Der er en indgroet frygt i mange danskere for at sejle på Vesterhavet. Jeg tror, mange sejlerne kigger på kortet og ser farvande som Horns Rev og Jammer Bugt og lader fortiden spille dem et puds. De glemmer, at sejlskibene der strandede i gamle dage gik 80 grader til vinden og tilmed havde en kæmpe afdrift. Dengang for selv erfarne navigatører vild, når strømmene førte dem på afveje. Samtidig tændte de lokale bål land for at lokke søfolkene i deres skibe og med deres last på grund. Strandhugst var en del af økonomien på vestkysten, men sådan er det jo ikke mere. I dag har alle sejlbåde - i hvert fald dem der er tilmeldt i GRDR minimum 45 grader til vinden, alle har masser af elektronik og sikkerhedsudstyr om bord, og skulle uheldet alligevel være ude vil beboerne på vestkysten ikke vente med bål og lange knive på stranden, men der imod komme til de nødstedte til udsætning. Derfor håber vi, at vi med sejladsen kan medvirke til at åbne vestkysten for fritidssejlere. Vi håber naturligvis og at inspirere flere etablerede sejlere, der normalt kun deltager i kapsejlads på den mere beskyttede inderside af Jylland, siger Morten Brandt fra Shorthand ECM, der er medarrangør af Garmin Round Denmark Race.

Singlehand starter med konge-etapen
For singlehand-offshore-sejlerne starter sejladsen med kongeetapen 15. juni. Den er sammenlignelig med en Tour de France etape uden for kategori. For første ben er nonstop fra Danmarks offshore hovedstad Esbjerg, forbi Danmarks vestligste punkt Blåvandshug til Danmarks nordligste by Skagen. Distancen er på hele 200 sømil. Der er ingen tvivl om, at det kan blive en hård og udmattende tur op langs vestkysten. Sejladsens Event Regulations kræver, at man er en erfaren singlehandsejler og at deltagerne lever op til Danmarks hårdeste krav, når det kommer til sikkerhedsudstyr for deltagelse i en kapsejlads. Blandt meget andet er det obligatorisk at have en redningsflåde om bord.

Artiklen fortsætter under kortet...

grdr 22 startlinje esbjerg

Skulle en deltager få problmer undervejs fra Esbjerg til Skagen kan han/hun naturligvis gå i havn, men den tid der bliver brugt på at gå i havn bliver ikke godtgjort senere, som det er tilfældet, når man sejler i indre danske farvande efter hviletidsreglen 44/8, der blev introduceret sidste år (max 36 timer nonstop efterfulgt af 8 timers pause, red.).

– Nordsøen er trods meget trafik og mange forhindringer mindre trafikeret end indre danske farvande. Så ideen er, at hvis der er vind, så kommer sejlerne hurtigt til Skagen. Hvis der ikke er vind så klarer de sig med små power naps a 10 - 20 minutters varighed. Kommer der rigtig meget vind tilskynder vi deltagerne til at blive på havet frem for at søge havn, da en anduvning kan være mere risikofyldt end at holde sig fri af land, siger Morten Brandt.

16 timer tvungen stop-over
Når deltagerne når Skagen og deres både ligger fortøjet stopper løbsledelsen racetimeren og starter hviletidsuret. Der er her indlagt en obligatorisk hvileperiode på 16 timer, hvilket skulle sikre, at deltagerne får restitueret ordentligt og samtidig have tid til at tjekke båden så den også er shipshape til resten af turen. Efter de 16 timer må båden smide fortøjningerne og genoptage sejladsen. Herfra gælder 44/8 hviletidsreglen og dermed sejler offshore-deltagerne på samme præmisser som inshore-deltagerne, dog slipper alle offshore deltagere for Lillebælt, da de går mod Aarhus gennem Storebælt efter at have passeret Danmarks sydligste punkt Gedser.

Ændring af reglerne
I årets Race Instructions er der to interessante ændringer for deltagere i singlehand inshore og offshore. Den første er en slags joker, som kan spilles én gang i løbet af racet, men den er ikke gratis at smide på bordet. Det handler om at overholde reglen om maksimalt 36 timers non-stop-sejlads og minimum holde otte timers hvile. Det er ifølge 2022-reglerne tilladt at sejle flere end 36 timer, men færre end 37, eller hvile færre end otte, men flere end syv timer. Det er enten eller: man kan ikke både sejle 37 timer og nedskære hviletiden fra otte til syv. Overskrides en ene eller den anden del af 44/8-reglen har det den konsekvens, at det følgende hviletids-stop bliver forlænget fra otte til 10 timer. Sejler en deltager i flere end 37 timer, eller forkorter sin hviletid til færre end syv timer, så overtrædes reglen, hvilket tvinger deltageren til at trække sig fra løbe.    

Game changer?
Endelig er der indført en regel, der gør at hviletidsreglen bortfalder helt, når en deltager er 15 sømil fra målhavnen. På inshore banen vil det sige, når en deltager cirka ligge ud for Hov Røn, mens det på offshorebanen cirka er en position mellem Tunø og Samsø.

Sidste år var der mange tvists og forviklinger. Der blev indgået aftaler deltagerne imellem under bordet og der blev protesteret mod løbsledelsen. Skulle kampen om sejren igen i år spidse til kan man fint forstille sig en situation, hvor en deltager planlægger sin hviletid, således, at der ved det sidste stop enten kun hviles i syv timer, eller sejles i 37 timer med det formål, at nå inden for 15 sømilgrænsen i tide til at ophæve hviletidsreglen og dermed få frafald på de to timers tidsstraf der ellers ville falde.

Det nye taktisk element vil skabe ekstra spænding og kan måske blive løbsafgørende. Fra Sailing Aarhus der står for løbsledelsen melder man alt klar til den udfordrende opgave det bliver fra “the bridge” i Aarhus Internationale Sejlsportscenter at holde hånd i hanke med både eksisterende og de nye hviletidsregler.

Der er ingen tvivl om at det bliver spændende at følge løbet.


Galleri