Højesteretsdom over moms-finte


Firmaet Jet-Trade må ikke sælge jetbåde, jetski og bådtrailere i Århus og lade kunderne afhente varerne i Tyskland, så de kan spare moms.

             Flere firmaer spekulerer i at udnytte momsforskellen mellem Tyskland og Danmark. I dag led et af dem, Jet-Trade i Århus, nederlag i en principiel dom i Højesteret. Hele ni ud af ni dommere gav i dag Skatteministeriet medhold.<br />


Solgt i Danmark – afhentet i Tyskland
Højesteret lagde til grund, at bådene blev forevist i Jet-Trades forretningslokaler i Danmark. Efter kundens valg af en båd kontaktede Jet-Trade Fleggard og oplyste, at der ville komme en kunde, hvorefter Jet-Trade transporterede båden til Tyskland. Kunden fik båden udleveret mod kontant betaling til Fleggaard, og Fleggaard betalte herefter Jet-Trade. Fleggaards fortjeneste bestod alene i et fast beløb på 500 kr. pr. båd. Fleggaard drev ikke i øvrigt virksomhed med salg af både, og Fleggaard fandtes heller ikke at være berettiget til at disponere over båden på anden måde, herunder ved salg til tredjemand.

Højesteret fandt, at danske kunders købsaftale under disse omstændigheder reelt måtte anses for indgået med Jet-Trade og ikke med Fleggaard, som alene måtte anses for at have fungeret som et uselvstændigt mellemled i forbindelse med bådens udlevering og købesummens betaling. Jet-Trades levering efter momsloven var således sket til den danske kunde og ikke til Fleggaard.

Da båden befandt sig i Danmark på det tidspunkt, hvor transporten til forbrugeren be­gyndte, var leveringsstedet efter momsloven her i landet, og der skulle derfor betales moms i Danmark.

Skatteminster: for kreativt
”Købmænd er kreative sjæle, men der er grænser for, hvor kreativ man må være i forsøget på at unddrage sig dansk moms. Hvis Skatteministeriet havde tabt sagen, ville det have betydet store tab for statskassen. Jeg er glad for, at vi nu har fået slået fast i disse grænsehandelsarrangementer er ulovlige,” siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

Skatteministeriet har tidligere tabt sagen i Landsskatteretten og i Vestre Landsret, men efter fremkomsten af nyt bevismateriale fik Skatteministeriet medhold i sin påstand. SKAT vil efter dommen nu se på, om der er behov for at præcisere retningslinjerne for grænsehandel.