Melfar Marine indgiver konkursbegæring mod sig selv


Dehler 44 - inden værftet gik konkurs. Det påførte den danske importør, Melfar Marine, store tab. Foto: Per Heegaard.

             I en pressemeddelelse skriver Flemming Ancher fra Melfar Marine:<br />


Dehler's konkurs i december 2008 var dyrt for Melfar Marine, idet vi på konkurstidspunktet havde 11 ordre, som endnu ikke var blevet leveret. Vore kunder havde alle indbetalt a conto betalinger på bådene og disse penge stod de til at miste. Melfar Marine kunne ikke leve med, at nogle af vore kunder skulle miste penge og derfor betalte vi alle kunder deres a conto betalinger tilbage. Det betød et tab på ca. 3 mil. kr. På grund af den efterfølgende finanskrise faldt omsætningen drastisk og likviditeten blev langsom men sikkert anstrengt.

Melfar Marine besluttede derfor at indgive en konkursbegæring mod os selv i så god tid, at eventuelle tab for kreditorer ville blive så minimale som muligt.

Melfar Marine solgte kort før konkursbegæringen sine bygninger på Stensgårdvej 3 i Middelfart og dermed er omkostningsniveauet trimmet til de nye tider og grundlaget for start af et nyt Melfar Marine selskab er grundlagt. Det er vor forventning at have det nye selskab klart medio oktober. Selskabet kommer til at forhandle Hallberg-Rassy, Dehler og T-Yachts. I fremtiden vil det "ny" Melfar Marine kun sælge både med fuld bankgaranti fra værfterne, så hverken vi eller vore fremtidige kunder løber en risiko.

Det nye selskab vil i en overgangsperioden have salgskontor på adressen Fænøsund Park 5, 2TV. Når Middelfart Kommune har færdigbehandlet lokalplanen for Middelfart Lystbådehavn er det vort håb at kunne etablere salgskontor på Lystbådehavnen og senere når økonomien tillader det, en ny udstillingshal. At flytte til Lystbådehavnen og bo i det maritime miljø er et ønske vi længe har haft.

Flemming Ancher
Melfar Marine