Mastesagen: Ankenævnet afviser Møller-sagen


I det nummer af Bådmagasinet SEJL som er på gaden nu, kan du læse om hvordan du sikrer din mast. "Alder er meget sjældent årsag til havari", siger eksperterne - stik imod påstanden fra Dansk Sejlunion og flere forsikringsselskaber. Foto: Per Heegaard

            Det var Erik Møllers mastehavari sidste år, der fik snebolden til at rulle for alvor. I følge Møller selv var hans rig super vedligeholdt da et vant pludselig sprang. Han har aldrig accepteret taksatorens vurdering, der gik på at der skulle eksistere en skjult skade i en terminal. Spørgsmålet er afgørende for vurderingen: Var det tale om en skjult skade, skal Møller selv betale de omkring 130.000 kroner, som skaden beløb sig til. Var det tale om en pludselig, udefra kommende årsag, skal Codan dække skaden.<br />


Kræver nærmere bevisførelse
Ankenævnet skriver følgende i sin afgørelse: "Nævnet finder, at der til sagens afgørelse kræves en nærmere bevisførelse vedrørende årsagen til mastebruddet. Da en sådan bevisførelse ikke kan finde sted for nævnet, men i givet fald må foregå ved domstolene, må nævnet med henvisning til § 4 i nævnets vedtægter afvise sagen. Som følge heraf bestemmes: Nævnet kan ikke afgøre sagen."

Codan tavse
Erik Møller selv kommenterer: "Det er helt klart en halv sejr - jeg har hele tiden stillet spørgsmålstegn ved den havariårsag, som selskabet påstår der var tale om. Nu finder selv ankenævnet, at det ikke er bevist, at det var tale om en skjult skade. Jeg har nu bedt Codan genoverveje sagen", siger han, "men jeg har ikke hørt fra dem endnu".

Civilt søgsmål næste
Møller agter at anlægge civilt søgsmål mod Codan, hvis selskabet heller ikke nu vil udbetale erstatningen for masteskaden. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Codan, uden at lykkes.
http://www.baadmagasinet.dk/index.php?tag=mastesagen