152 havne medlem af FLID


Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, FLID, varertager lystbådehavnenes faglige om politiske interesser.

             Foreningen har siden oplevet en stor medlemsfremgang og formand Mogens G. Larsen kunne, på FLID´s generalforsamling torsdag den 18. marts i Fredericia, berette, at foreningen i dag tæller 152 havne. <br />


Tilsammen repræsenterer FLID i dag 32.000 fast udlejede bådpladser svarende til over halvdelen af alle bådpladser i Danmark og samlet set 300.000 gæsteovernatninger.

Foreningen blev oprindeligt stiftet for at varetage lystbådehavnens faglige og politiske interesser, da man oplevede at en lang række love og bekendtgørelser blev gennemført, uden at de danske lystbådehavne overhovedet havde indflydelse på udformningen.

Samlet pakke hos FLID til lystbådehavnene
Siden har FLID med stor succes talt lystbådehavnenes sag overfor myndighederne og haft indflydelse på udformningen af en lang række vigtige sager. I takt med at FLID er vokset, er aktiviteterne og servicen til medlemmerne også ekspanderet. Medlemstilbud og rabatter, uddannelse af havnepersonale, juridisk assistance, rådgivning og konsulentbistand er bare nogle af de ting foreningen i dag har at byde på.

Mærkesagen gennem alle årene har været havnenes mulighed for at opretholde den officielle vanddybde. Løbende stramninger og nye regler fra bl.a. EU gør det nemlig sværere og mere kostbart for havnene, at oprense og uddybe havnebassinerne. Faktisk i en sådan grad, at det frygtes at true havnenes eksistens. I øjeblikket arbejdet FLID på, at levere inputs til en ny vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen og forhindre, at havnene fremover stilles ringere end det er tilfældet i dag.

Læs mere om FLID , hvor du også finder information om sikkerhed på havnene.http://www.flidhavne.dk