Amerikanerne frygter nye afgifter fra EU

Den amerikanske bådindustri (NMMA) opfordrer til hurtig handling for at undgå stigning i EU-gengældelsestarif på amerikanske både og motorer.

Forud for en høring i Repræsentanternes Hus i USA om Biden-administrationens handelsdagsorden opfordrer NMMA de amerikanske politikere til at indgå en aftale med EU, der skal forhindre nye afgifter på både og motorer fra USA.

Siden amerikanerne under præsident Donald Trump i 2018 indførte toldsatser på aluminium og stål, og EU efterfølgende lagde en 25 procents gengældelsesafgift på amerikanske både og motorer, har bådindustrien i USA oplevet et drastisk fald i deres eksport til Europa.

”Vores fritidsbådeindustri har oplevet et fald på 42 procent i eksporten til Den Europæiske Union siden indførelsen af amerikanske toldsatser på aluminium og stål - et forbløffende fald, som desværre kun vil blive værre, hvis Washington ikke handler hurtigt, ” udtaler Frank Hugelmeyer, præsident for NMMA.

Bliver de amerikanske toldsatser på aluminium og stål ikke fjernet, vil EU fordoble de nuværende 25 procent til en 50 procentsafgift, som vil blive indført den 1. juni 2021 på både og motorer fra USA.
Afgifterne berører hen ved 700.000 jobs og 35.000 virksomheder i den amerikanske maritime industri.
Kilde: NMMA