Skovshoved Bådreparation har fået nye ejere

Efter mere end 25 års virke på Skovshoved havn har bådebygger Claus Poulsen valgt at stoppe, og en gruppe lokale sejlere viderefører aktiviteterne i firmaet.

Erfarne sejlere

Claus Poulsen er inkarneret Knarrejer og -sejler, og det samme gælder den nye ejerkreds, som består af en gruppe erfarne Knarrsejlere, nemlig Ulf Røgeberg OD 69, Michael Christian Knudsen OD 78, Henrik Andersen OD 97, Peter Lerbrandt OD 136, og Kim Bruhn-Petersen OD 137 – alle med en lang tilknytning til sejlermiljøet i Skovshoved Havn.

Den nye ejerkreds planlægger at videreføre og udbygge Skovshoved Bådreparations aktiviteter med den nuværende bemanding og med Ulf Røgeberg som daglig leder. ”Claus har lovet at bistå os i en overgangsperiode og øse af sin viden og erfaring. Claus vil også fremover have sin gang på værftet”, lyder det fra den nye ejerkreds.

Bliver Skovshoved Bådreparation et specialiseret Knarr værft?

Med en ejerkreds bestående af Knarr ejere, vil der helt naturligt være et særligt fokus på at bistå den store flåde af Knarrbåde der efterhånden er samlet i havnen. Men med havneudvidelsen til mere end 600 både, ser vi et generelt stigende behov for reparation og vedligeholdelse og det er planen at udvide forretningsgrundlaget med flere serviceaktiviteter” udtaler de nye ejere der formelt overtog værftet den 1. maj 2016.

I forbindelse med ejerskiftet ændrede Skovshoved Bådreparation navn til Skovshoved Bådværft.