SKAT jagter sejlere med ’fri båd’

 

Så er SKAT igen gået på jagt efter sejlerne – denne gang er det ’fri båd’, idet man mener at statskassen går glip af store millionbeløb. Samlet for alle frie goder som hus, sommerhus, bil, jagt, jagthytte, lystbåd m.v. mener man at der mangler 1 mia. kr.

Sidst det offentlige – læs politikerne – mente de kunne tjene 40 mio. kr. på at hæve afgiften på lystfartøjsforsikringer fra 1 % til 1,34 %, og dermed skulle sikre 40 mio. kr. mere i statskassen gik det helt galt.

Den daværende skatteminister, Holger K. Nielsen nægtede at lytte til fornuftige argumenter fra mange side, og brugte endda forkerte argumenter i sin iver for at bringe sit lovforslag igennem. Resultat blev, at statskassen kom til at mangle 35 mio. kr. i forhold til de budgetterede 40 mio. kr., fordi sejlerne har nedjusteret kaskoforsikringssummerne, opsagt kaskoforsikringer og/eller måske flyttet forsikringer til udlandet.

Fire gange højere afgift på lystbåde end sommerhuse

Hvis du har et sommerhus frit til rådighed, så skal du betale 0,5 % i skat pr uge af sommerhusets værdi.

Hvis du har en lystbåde frit til rådighed, så skal du betale 2 % i skat pr. uge af bådens værdi !!!

Hvorfor i alverden er det fire gange så dyrt at have en lystbåd til rådighed som et luksussommerhus ?

Ja, det er aldrig lykkedes at få en ordentlig forklaring på dette fra nogen politikkere – hverken den ene eller anden side af Folketingssalen. De fleste forsøg på forklaring savner fuldstændig logik, og bliver ikke andet end politisk forklaring, som bunder i misundelse og en fuldstændig fejlagtig oplevelse af at det kun er de superrige der har råd til at sejle.

At have stillet en lystbåd til rådighed til en værdi af 1 mio. kr. skal åbenbart koste det samme i skat, som at have stillet et 4 mio. kr. luksussommerhus til rådighed – hvor er logikken og retfærdigheden i dette ?

"Lighed for loven" er et grundlæggende princip i en retsstat, det vil sige, at loven gælder på samme måde for alle, uanset social status mv. Men princippet gælder åbenbart ikke i skattelovgivningen, når man beskatter borgerne - her er politiske holdninger åbenbart vigtigere end en retfærdig lovgivning.

SteltonCup plakat foto Luffe4004_530

En lystbåd (som frit gode) til en værdi af 1.500.00 kr. giver fx. en indkomst på 1.560.000 til beskatning på et enkelt år - det er fire gange så meget som et luksussommerhus (arkivfoto)

Hvad er reglerne for ’fri båd’ ?

Hvis du som direktør eller hovedaktionær har rådighed over selskabets lystbåd, skal du betale skat af bådens værdi – uanset om du bruger den eller ej. En fri båd kan derfor blive en dyr fornøjelse

En lystbåd, som selskabet ejer, er skattemæssigt en dyr ordning, og man kan få en ubehagelig overraskelse, hvis man ikke fra starten har været opmærksom på at værdien skal indberettes til SKAT.

”Værdien af en fri lystbåd for et helt år ender på 104 % af bådens værdi. Alligevel ser vi selskaber, der ejer en lystbåd, som er til rådighed for hovedaktionærerne hele året rundt”, siger underdirektør i SKAT Steen dePlace Hansen.

Regningen kan altså blive meget dyr: En lystbåd til en værdi af 1.500.000 kr. giver fx en indkomst på 1.560.000 kr. til beskatning på et enkelt år.

Særlige regler, når du selv bestemmer i firmaet

Man skal være særligt opmærksom på beskatning af fri båd, hvis man er hovedaktionær eller direktør med bestemmende indflydelse på din egen aflønning.

”Når du har afgørende indflydelse på din aflønning, skal du betale skat af båden, så snart den er til rådighed. Det gælder uanset om du benytter den eller ej, og som udgangspunkt gælder det, at du har båden til rådighed hele året”, forklarer Steen dePlace Hansen.


 

27% fejl i sager om ’fri båd’

SKAT’s undersøgelse af ’regelefterlevelse’ i forhold til benyttelse af frie goder, er åbenbart foregået igennem nogen tid, idet de fortæller om i alt 4291 sager, hvoraf 3266 er afsluttet og 1025 er igangværende.  For sager omhandlende fri bolig, sommerhus, bil, jagt, jagthytte, båd mv. oplyses, at det har givet et samlet merprovenu på 363 mio. kr.

Endvidere oplyser SKAT, at der af sager der er endt med ’ansvarsbehandling, er pt 13 sager endt med bøder – 10 bøder i størrelsesordenen 1.000-100.000 kr. og 3 bøder i størrelsen 100.000 -3.000.000 kr.

SKAT har afsluttet 114 sager vedr. fri lystbåd, og her har været en fejlprocent på 27.- for fri bil/bolig/sommerhus har fejlprocenten været 43 % og fri jagt/jagthytte 61 %.

Dialog med revisorbranchen

SKAT fortæller til Bådmagasinet, at man for undgå de dyre fejl har været i dialog med revisorbranchen. Samtidig vil man fortsætte med vejledning og kontrol hos hovedaktionærer og hos selskaber.

”Når vi finder fejl hos hovedaktionærer, skyldes det ikke nødvendigvis snyd, så vi ser selvfølgelig på, hvordan vi kan gøre det lettere for alle parter at overholde reglerne”, understreger Steen dePlace Hansen.

SKAT har i et stykke tid haft særligt fokus på beskatning af hovedaktionærers brug af selskabets aktiver, og et forsigtigt skøn fra SKAT er, at statskassen hvert år går glip af over 1 mia. kr. i manglende skattebetaling fra hovedaktionærer, da bl.a. rådigheden over de frie goder ikke angives og betales korrekt. Udover lystbåde er der typisk tale om fri bil, fri jagt eller fri bolig.

Her er SKAT’s opsummering af reglerne

Skat af fri lystbåd - Hvis din arbejdsgiver eller dit selskab har stillet en lystbåd til rådighed for dig, bliver du beskattet af 2 procent af bådens anskaffelsessum (inklusive moms og levering) for hver uge, du har haft båden til rådighed. Er båden lejet eller leaset, betaler du skat med udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren skulle have betalt, hvis båden var blevet købt.

Reglerne for hovedaktionærer – Når du er ansat hovedaktionær, hovedanpartshaver, direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, anses du som udgangspunkt for at have lystbåden til rådighed hele året. Er lystbåden til rådighed for flere personer, skal du fordele den skattemæssige værdi ligeligt. Den skattepligtige værdi beregnes på grundlag af de dage, hvor lystbåden ikke stilles til rådighed for eller udlejes til andre ikke-nærtstående personer.

Selskabet skal indberette værdien pr. måned, og den vil fremgå af rubrik 12 i din selvangivelse. Det gælder også, hvis du er hovedaktioner/-anpartshaver uden at være ansat. Eventuel egenbetaling trækkes fra i den skattepligtige værdi

Mere information om reglerne på skat.dk/hovedaktionærer