Pi14 kan heller ikke trodse fysikkens love

Det er fint, at der findes opfindertyper som Michael Larsen, som er manden bag projektet der har skudt rigtig mange penge i at udvikle Pi14.

Ifølge bådens website, er der tale om en ny type båd, der var planlagt til at bryde traditionerne, for langsomt sejlende både, med al for lidt plads om bord. På Piboat.com kan man læse, at en af ideerne blandt andet er at levere en båd, der skaber en tryg og rar oplevelse for familien, samt fart og spænding for kapsejleren.

Så lang så godt – men der skal vist testes en hel del mere – ikke mindst hvis den også skal være tryg for familien.

Manglende respekt for det muliges kunst

En del designere og professionelle folk i bådbranchen har sagt fra undervejs i projektet, med bemærkningen at det der kan ikke lade sig gøre.

Specielt har den måde båden er designet på med ganske lidt skrogstabilitet samt riggens specifikationer, skabt udfordringerne. En mast uden bak- og hækstag, ingen undervanter og kun 7 graders vinkling på salingshornene, har været en kæmpe udfordring, som skulle vise sig at være for stor, indtil videre.

For at masten skulle kunne holde, endte den med at blive 165 kg tungere, end de første beregninger. Her tænker jeg, om ikke det havde været mere på sin plads med en kulfiber mast, men Southern Spars takkede pænt 'nej tak' til at levere. Nu er det jo ikke mastens vægt der er den primære årsag, men nok mere manglende vægt under vandoverfladen - eller en kombination!

Kø ved håndvasken - hvor vandet piblede ind!

Ifølge en 'redegørelse' eller nok mere en søforklaring, fra bygherre og ejer Michael Larsen, rejste båden sig ikke op, da flere kubikmeter vand væltede ind gennem et afløb til håndvasken! Undskyld den lader vi lige stå et øjeblik ... Båden skulle naturligvis aldrig have været kæntret, og båden skulle have rejst sig op, lang tid før den begrænsede mængde vand, der kom ind gennem afløbet blev kritisk.

En kilde tæt på Bådmagasinet har oplyst, at der også væltede vand ind i kistebænken, for derefter at ende i kahytten! En påstand som dog ikke er blevet bekræftet andet steds fra.

Manglende stabilitets test

For et par år siden, har man fra politisk side i Dansk Sejlunion, valgt at fjerne den paragraf om stabilitets test, der forhindrede de nye typer sportsbåde i at få et DH-målerbrev.

Jeg undrer mig, og spørgsmålet vil unægtelig rejse sig, skal den manglende stabilitets test gælde for alle bådtyper, eller burde man kunne skelne på anden vis – så f.eks både over en hvis størrelse, skal bestå sådan en test?

Båden havde fået udstedt et DH-målerbrev, og var tilmeldt sejladsen Sjælland Rundt. Jeg behøver vel ikke her køre en lille film, om rundingen af Sjællands Odde om natten i luft?

Er der egentlig opfundet noget nyt?

Det er jo ikke tilfældigt at der findes de love inden for fysikken der taler om oprejsende moment, Newtons lov samt tyngdeloven mv.

I Pi14 er der jo intet nyt under solen, jo man forsøger at bygge en let båd med en anderledes mast, men man har ganske enkelt ikke respekteret de beregninger, der alle sammen fortalte at det ikke kunne lade sig gøre. Hvorfor har man ikke lyttet til eksperterne – bare en lille smule?

For et par år tilbage byggede en projektgruppe to testbåde oppe i Skagen. Den havde et tværgående sværd, som kunne skydes ud til siden - nytænkning. Den blev testet uden for pressens opmærksomhed på en sø i Schweiz, fuld respekt. Bådene sejler den dag i dag, men er ikke blevet serieproduceret.

Når man ikke egentlig opfinder noget nyt, men blot tror man kan trodse fysikkens gældende love, og kalder det for fremtidens familie- og kapsejladsbåd - så er den gal. Kald det hvad det er, et selvbygger projekt, der beviseligt skal tilbage i dokken.

Jeg håber, at I kære læsere forstår Bådmagasinets kritiske tilgang til projektet. Jeg har respekt for opfindertyper som Michael Larsen, og jeg ønsker på ingen måde at skyde projektet ned før det er kommet i gang, men hvis Pi14 var startet på Sjælland Rundt, og kæntret, så var sejlsporten blevet 'Breaking News' på de landsdækkende medier, og dermed banket tilbage til stenalderen.

Helt generelt og rent principielt er der lige nu tale om en meget let båd, med en for tung mast. Kæntringen bekræfter at der – enten kræves en meget lettere mast, og/eller ekstra kilo på kølen, og så er vi jo lige vidt, 'just another boat' ...