Båd nr. 5.000 fra Tempo Bådsalg

Køberne er Inge og Ove fra Svendborg, der i øvrigt altid har haft Jeanneau både. De har tidligere ejet og drevet Everton Marine i Odense sammen med deres familie. Her stod de for import og salg af de franske både, der altid har været meget populære i Danmark.

200 både om året

5000 både solgt på 25 år giver et gennemsnit på 200 både om året, og det ser ud til at 2014 langt fra bliver nogen undtagelse. Det skyldes iflg. bådhandler Henrik Jørgensen både det gode vejr i foråret, men også den stadig stigende tillid til, at krisen er ved at være overstået, spiller selvfølgelig ind, siger han.

'Vi oplever lige nu meget stor interesse for både de nye og brugte både. Interessen omsættes ofte til køb, så der er mange både, der har fået nye ejere på Ishøj Havn her i løbet af foråret', slutter Henrik Jørgensen.