Udenlandsk kaskoforsikring skaber mange uafklarede spørgsmål

Ejeren og stifteren af den tyske virksomhed Club Maritime 09, Gerhard Kristensen, blev nærmest holdt for nar tirsdag aften, da Ishøj Sejlklub havde inviteret til informationsaften.

FIRE (4) medlemmer var mødt op, heraf klubbens formand! Om det er manglende interesse for emnet om at tegne kaskoforsikring i Tyskland ved at blive medlem i Club Maritime 09, eller om Ishøj Sejlklub bare ikke havde fået fortalt deres medlemmer om denne infoaften, må stå hen i det uvisse, men pinligt var det at overvære – og en aflysning havde nok været på sin plads! Bådmagasinet var mødt op til denne infoaften med forventninger om en spændende klubaften med god debat.

Der hersker nemlig en masse ubesvarede spørgsmål om emnet, som SKAT ganske enkelt ikke kan svare på. Bådmagasinet har flere gange forsøgt at få afdækket disse spørgsmål, og to af de alt afgørende spørgsmål går på, hvor mange % en given udenlandsk ejer skal eje af båden, før den kan registreres i et udenlandsk skibsregister. Det andet spørgsmål går på, om man skal betale dansk skat af en erstatningsudbetaling ved total forlis?

Hvor mange % ejerskab?

Ifølge Club Maritime 09 er svaret på det første spørgsmål 3 %. Der findes ingen lovgivning på området. Gert Toft fra Pantaenius har i et tidligere interview i Bådmagasinet, som er på gaden i denne måned (køb bladet her), givet sin version. For at en udenlandsk båd skal kunne optages i det danske Skibsregister kræves 2/3 del dansk ejerskab. På den måde konkluderer Gert Toft, at så må det jo også gælde den anden vej - altså at en båd skal være mindst 1/3 del ejet af en udenlandsk statsborger. Om det er korrekt at tolke sådan, kan vi ikke vurdere. Det eneste sted i Søloven, der står skrevet om en ejerskabsfordeling, er det sted som Gert Toft nævner. Det giver anledning til at tænke tanken – når lovgivningen skal skrives på dette område, skæver de, der skal skrive loven, måske til der - hvor der i forvejen findes en ejerskabsfordeling; Sølovens § 1 litra d.

Skat af udbetalt dækning?

Et af de helt store spørgsmål ved at lade sin båd kaskoforsikre i Tyskland er i tilfælde af totalforlis. Som medejer af ens egen båd (det er måden, at omgås afgiften på, red.) er man medlem af Club Maritim 09. Man har altså ikke et forsikringsforhold bådejer/forsikringsselskab imellem, og en given udbetaling på et total forlis vil man modtage fra "ens klub" – i dette tilfælde Club Maritime 09.

Her tillader jeg mig at rejse spørgsmålet: Er udbetalingen af forsikringssummen skattepligtig? Det spørgsmål forsøger vi at få svar på hos relevante myndigheder. I tilfælde af en skade kan vi godt forstå, at dækningen mellem et tysk forsikringsselskab og det pågældende værft ikke er skattepligtigt for bådejeren, men ved total forlis kan vi se et skattemæssigt problem.

Vi talte tirsdag med Gerhard Kristensen, som ville undersøge dette skattespørgsmål nærmere, og som Gerhard Kristensen udtalte til Bådmagasinet: "Hvis der er behov for tilpasninger, vil vi naturligvis sørge for disse bliver fortaget...".

Ikke ulovligt

Det er naturligvis ikke ulovligt at melde sig ind i Club Maritime 09, og det tyske skibsregister IBS, som Club Maritime 09 samarbejder med, godkender også de 3 % som ejerskab af din båd for at få den registreret som tysk. Problemet er, at de danske myndigheder ikke umiddelbart godkender IBS som værende et internationalt godkendt skibsregister!

Så lang så godt, men der er som nævnt en del flere spørgsmål, som flagrer i vinden, hvor svaret handler om tolkning. Oftest når man tolker op imod SKAT, fortæller historien os desværre, at det ofte er "de stærke", som vinder. Hvis noget er skabt med omgåelse for øje, i dette tilfælde en afgift på kaskoforsikringen, så bliver hullet lukket. Det er kun et spørgsmål om tid!

Gerhard Kristensen fra Club Maritime 09 har et forholdsvis anstrengt forhold til de danske myndigheder, hvilket han også gav udtryk for mandag aften. Gerhard Kristensen kan mene og synes om SKAT, hvad han vil - i sidste ende er det de danske sejlere, som vælger denne løsning, der kan risikere at kommer i klemme, når loven tilpasses – hvilket jeg umiddelbart er sikker på, den vil blive.