fbpx

Brænder platformen under Kim Andersen?

Related Articles: DIF-støttet dansk præsident i strid modvind
Inkluder i Newsletter: Ja

Den er kommet på et meget ubelejligt tidspunkt for Kim Andersen. Her tænker jeg ikke kun på coronavirus, der er skyld i aflysningen af OL og en stribe kapsejlas-events, hvor World Sailing har forpligtigelser over for deres sponsorer.
Nej, jeg tænker på den seneste sag bragt til torvs af det amerikanske online medie Sailing Illustrated.

Sagen hander om den klodsede håndtering af en lækagesag. To medlemmer af World Sailings bestyrelse blev nævnt som kilder i forbindelse med en historie om dårlig økonomi bragt af mediet Sailing Illustrated. Kim Andersens plan var, at bede de to bestyrelsesmedlemmer, om at sende en skriftlig klage til Sailing Illustrateds vært Tom Ehman, hvor de opfordrede ham til at undskylde og dementere påstandene fremsat i udsendelsen.

Men sagen tog en uventet, og for Kim Andersen, meget uheldig drejning. 

Hvad er Sailing Illustrated
For dem der ikke har set Sailing Illustrated er det, udover at være et website, også en live udsendelse TFE Live, hver tirsdag og fredag på Facebook, hvor værten Tom Ehman, taler sig igennem en række sejlsportsrelevante emner.

Objektivt set
Nedenstående er en grundig gennemgang, hvor Bådmagasinet har talt med de to bestyrelsesmedlemmer Scott Perry og Gary Jobson, med World Sailing præsident Kim Andersen, og World Sailing counsil member, DIF næstformand Hans Natorp, som er dukket op i vores research om forløbet.

Det kan blive en alvorlig sag for Kim Andersen, da en ny sag i etisk komite truer, men der er også flere ting der ikke hænger sammen i de forskellige udlægninger af hændelsesforløbet. Det er ikke vores ønske at tage parti for den ene eller den anden part. Vores ambition er at få alle kort på bordet, herfra kan du som læser selv gøre regnebrættet op og vurdere, hvem der har den bedste sag.

Resume: Det så og hørte vi på Bådmagasient
Den 18. februar bragte Sailing Illustrated et indslag, hvor de økonomiske forhold i World Sailing beskrives. Anonyme kilder (one hears, red.) har fortalt Tom Ehmann, at World Sailing kører med et underskud på mellem 2 og 3 millioner dollars, blandt andet fordi Kim Andersen har valgt at lade World Sailing bo på en dyr adresse i London. Navnet Scott bliver nævnt i forlængelse af en længere udredning om, at World Sailing vil mangle 3 mio. dollars i den kommende fireårige periode, da tv-penge fra OL er skåret fra 15 til 12 mio. dollars. Ehman nævner i udsendelse også bestyrelsesmedlemmet Gary Jobson, som han fortæller har været kritisk over for den tidligere World Sailing direktør Andrew Hunt, og at han har bidraget aktivt til at få ham afskediget. (Se indslaget her, spol frem til ca. 42. min. red)

Det er denne udsendelse, der er sagens kerne. Sailing Illustrateds to kilder er ifølge Kim Andersen bestyrelsesmedlemmerne Gary Jobson og Scott Perry. Den sidstnævnte er tidligere ansvarlig for finanserne i World Sailing, mens Gary Jobson er forfatter og bestyrelsens ekspert i kommunikation. Der bliver på intet tidspunkt i hele udsendelsen nævnt en Scott MacLeod.

Sagen eskalerer
Den 4. marts har Tom Ehman nyt i sagen. Tom Ehman kan fortælle, (spool ca. 10 min. frem fra start, red.) at der på World Sailings bestyrelsesmøde lørdag den 29. februar er blevet diskuteret indholdet af udsendelsen den 18. februar. Kim Andersen fortæller, ifølge Sailing Illustrated, at bestyrelsesmedlemmerne Gary Jobson og Scot Perry fremstår som kilder til Sailing Illustrateds historie den 18. februar. Under mødet udarbejdes et udkast til et brev fra de to World Sailing bestyrelsesmedlemmer til Tom Ehman. Brevet fremhæver, at Gary Jobson og Scott Perry er nævnt i indslaget den 18. februar som kilder til ”misvisende og upræcise” informationer. Videre i brevet benægter Jobson og Perry beskyldningerne ligesom de finder angrebene helt ubegrundede. Brevet (se det her, red.) slutter af med, at Jobson og Perry beder Ehman og Sailing Illustrated om at trække udtalelserne tilbage især påstanden om, at de to skulle være kilden til misinformationen. Brevet har både Scott Perrys og Gary Jobsons indsatte elektroniske underskrifter.

Tom Ehman fortæller videre, at han den 2. marts modtager klagebrevet underskrevet af Jobson og Perry. Han ringer til Jobson og hører om det er ham der har skrevet klagen, hvilket han benægter, hvorefter han undskylder over for Ehman. Tom Ehman fortæller at han nævner en Scott umiddelbart efter at han har omtalt forholdene på America’s Cup holdet American Magic, hvor han har nævnt deres kommercielle direktør Scott Macleod.

Næste dag modtager Ehman endnu en undskyldning, denne gang i en email fra Scott Perry. (se undskyldningen her, red.) Det fremgår af denne email, at hverken han eller Gary Jobson har givet tilladelse til, at deres elektroniske underskrifter måtte bruges uden deres accept. Og som en ikke uvæsentlig krølle på historien fremgår det også af brevet, skrevet af Scott Perry, at det er ”åbenlyst indlysende” at den Scott som Tom Ehman nævner i udsendelsen den 18. februar, er Scott Macleod fra New York City Yachtclub. Så vidt Sailing Illustrateds udlægning den 4. marts.

Scott Perry: ”Han nævner mig – Nej, ikke mig”
Scott Perry fortæller over telefonen om optakten til bestyrelsesmødet i World Sailing den 28 og 29 februar.
Tom Ehman har et program den 18. Februar, hvor han nævner Gary Jobson i forbindelse med America’s Cup. Han nævner også mig. Nej ikke mig, men en Scott i forbindelse med noget … hvad kalder man det? … sponsorshiparbejde. Og tilsyneladende, hmm nej ikke tilsyneladende, jeg har lyttet til programmet nu, så han talte naturligvis om Scott Macleod, der er kommerciel direktør for New York Yacht Clubs America’s Cup udfordring. Kim havde tilsyneladende lyttet til dette og rent faktisk troet, at Gary og jeg talte om World Sailing og alle problemerne. Så Kim sendte bestyrelsen en email, hvori han slog fast, at Tom Ehman havde citeret Perry og Jobson i forbindelse med alle de problemer World Sailing står overfor økonomisk.

Så er vi ved selve bestyrelsesmødet, hvor det for lukkede døre bliver diskuteret hvordan man skal agere i forhold til udsendelsen. Der var otte bestyrelsesmedlemmer til stede og to advokater. Der blev talt frem og tilbage om det overhovedet var værd at reagere på en udsendelse som de færreste kender til.

Under mødet lavede Kim et udkast til et brev, Scott Perry fortsætter - Jeg lavede en del ændringer til brevet og sendte det til ham. Men før jeg sendte det sagde Gary Jobson; ”dette brev må ikke sendes før jeg har haft en chance for at høre Tom Ehmans program fra den 18. februar.” Det var helt klart og det blev udtalt på bestyrelsesmødet. Jeg har siden fået det bekræftet af adskillige bestyrelsesmedlemmer.

På spørgsmålet om hvorfor han rettede i brevet og sendte til tilbage til Kim Andersen, når han ikke var enig i indholdet fortæller han, at han rettede i teksten fra ”jeg” til ”vi”, ud fra en grammatisk vurdering, da man ikke kan have et brev underskrevet af to personer og samtidig skrive jeg i brevets tekst, siger Perry.

Men kunne Kim Andersen tolke et rettet brev og en ændring fra ”jeg” til ”vi” som en accept af indholdet fra både dig og Jobson?
Det har du helt i ret, hvis det kun handlede om en person, men det her handler om to personer, hvor den ene klart har sagt, at han bliver nødt til at lytte til programmet først. Jeg har meget tiltro til Gary Jobson. Jeg tænkte, jeg lader Gary lytte til programmet, der næsten er to timer langt, og lade ham beslutte om det er passende at sende brevet, siger Scott Perry.

Reaktionen på at brevet var blevet sendt uden godkendelse var i følge Scott Perry stærk.
Vi blev meget vrede, da vi fandt ud af, at brevet var blevet sendt, da der var en fællesforståelse i bestyrelsen af, at intet måtte sendes før Gary har hørt programmet. Siden har jeg lyttet til programmet, og for mig er det helt klart, at den Scott Tom Ehman taler om, er Scott Macleod. Jeg har siden undskyldt over for Tom Ehman pr. brev. Gary Jobson undskyldte over telefonen. Og nu venter vi bare på, at Kim undskylder, siger Scott Perry.

Gary Jobson: Hav modet – gør det rigtige Kim!
Gary Jobsons udlægning af sagsforløbet er stort set identisk med Tom Ehmans. Vi springer ind i forløbet fredag den 28 februar, hvor sanktionsmulighederne over for Tom Ehmans udsendelse a 18. februar blev diskuteret i World Sailing bestyrelse.
Send ikke brevet før jeg har hørt, hvad det er, han har at sige. Og hvis der er noget upræcist, så vil jeg tage den passage til Ehman. Senere samme aften sendte Scott sit brev tilbage til Kim med nogle rettelser. Jeg ved ikke hvorfor han gjorde det, men det gjorde han, fortæller Gary Jobson.

Derfra er kronologi og forklaring præcis den samme som Ehmans.
Over telefonen læser Gary Jobson et brev op som han har sendt til bestyrelsen efter Ehman har modtaget brevene. Blandt andet læser han en transskribering af den relevante del af Ehmans 1 time og 42 miutter lange program fra 18. februar.
Jobson omtales udelukkende i forbindelse sin indsats for at få afskediget den tidligere CEO Andrew Hunt. Efter oplæsningen af transskriberingen fortsætter Gary Jobson højtlæsningen af brevet til bestyrelsen, hvor han blandt andet fortæller, at navnet Scott Perry ikke nævnes i udsendelsen, men at der er en reference til Scott Macleod fra New York Yacht Club. Derfor ser han ingen grund til at kræve en undskyldning af Tom Ehman. Senere i samtalen læser Gary Jobson op fra et personligt brev som han kun har send til Kim Andersen. Det ligger fortsat i tråd med Tom Ehman udlægning af historien.
”Efter at have set programmet står det klart, at der ikke er meget i det om mig, og slet intet om Scott Perry. Din eneste ærefulde mulighed er at give en undskyldning til Tom Ehman, Scott Perry og til mig selv. Kim; hav modet til at gøre det rigtige.” Jeg fik dog aldrig noget svar, slutter han.

Kim Andsersen forklaring
Tilbage er Kim Andersens egen forklaring. Den er på mange punkter identisk med Ehman og Jobson, men på to punkter adskiller den sig afgørende. Han fortæller, at han først hører om udsendelsen gennem fire oprørte NMAer som er nationale medlemmer af World Sailing. De fortæller, at Ehman i sin udsendelse meddeler, at hans kilder er to medlemmer af bestyrelsen.
Jeg lytter den så igennem, og siger det lyder underligt det her. Jeg gør det for at beskytte dem (Gary Jobson og Scott Perry). Jeg fremsender i et oplæg før mødet med et link til udsendelsen som de kan høre inden mødet. Fredag er der bestyrelsesmøde. Vi har punktet på når mødet er lukket. Vi taler om sagen. Alle har fået det tilsendt. Scott siger han vil lytte til det, for han har ikke set/hørt det endnu. Jeg sender et draft (til et klagebrev) ud i løbet af aftenen, for det har vi aftalt at jeg skal. Jeg sender det til dem og siger at de skal sende det til Tom Ehman og færdig med det. Scott har rette i det og det får jeg dagen efter. Jeg sender brevet med rettelserne til sekretæren i World Sailing og siger til hende ”ret det til og send det”.

Men hvorfor gør du det? De skulle sende det selv og de skulle godkende det før det blev sendt.
Jeg har ikke hørt, at de ikke har godkendt det. De siger, de har sagt det. Jeg har så bare aldrig hørt det.

Ender som ny klage mod Kim Andersen?
”I krig er sandheden det første offer,” skrev den græske digter Aischylos. Og i dag ca. 2500 år senere rammer ordene fint de forhold, der hersker i World Sailing. Opsummerede bør det bemærkes, at der i udsendelsen den 18. februar på intet tidspunkt nævnes en Scott Macleod. Det er derfor på ingen måde ”åbenlyst indlysende”, som Scott Perry udtrykker det, at den Scott, der omtales, er Scott Macleod.

Det er imidlertid indlysende, at Kim Andersen begik en fejl, da han valgte at sende breve på vegne af Scott Perry og Gary Jobson med deres digitale underskrifter nederst uden deres accept. Begge fortæller, at de har vidner i bestyrelsen, der kan bekræfte, at de modsatte sig fremsendelse af brevet før Gary Jobson havde set udsendelsen og godkendt en eventuel klage. Begge siger, at de agter at tage sagen videre til World Sailings etiske komite om nogle uger, når der er kommet mere ro på hverdagen.

Gary Jobson og jeg har talt om at tage passende tiltag, men på grund af de udfordringer vi står over for med coronavirus, økonomien, de Olympiske Lege og kvalifikationen til OL, så følte vi, at det ville være ekstremt egoistisk at starte sådanne tiltag op. Vi vil meget hellere vente til det her er overstået, siger Scott Perry og Gary Jobson tilslutter sig.
Scott Perry overtalte mig til at vi venter nogle uger. Når der er kommet ro på vil vi sende en klage til etisk komite, siger han.

Kim Andersen fastholder, at han ikke hørte, at brevet ikke måtte sendes. Set i bakspejlet undrer han sig over forløbet.
Kim Andersen mener, at i en normal situation, hvad ville der være sket der? Ja, så ville Sailing Illustrated sende et brev til World Sailing hvor det står; ”det her, det er helt forkert”. Så ville World Sailing sikkert sige; ”Er det her virkelig helt forkert? Det må I meget undskylde”. Og så ville den ikke længere. Hvorfor er det så, at de her to mennesker (Perry og Jobson) har behov for at undskylde før World Sailing har haft en chance for at tage stilling til det. Hele denne adfærd er dybt uprofessionel. Og jeg vil også sige, at det at sende brevet er uprofessionelt, hvis man har fået at vide, at man ikke skal gøre det.

På Bådmagasinet har vi som nævnt valgt at holde os neutrale ved at lægge kortene på bordet så læserne selv kan danne sig et billede i denne spegede sag – vi håber det er lykkedes.

Sejlsportsliga

WOW: Kæmpe boost for kvinder i sejlsport – og med Danmark som...

SailGP

Kan Sehested & Co. rejse sig?

Kapsejlads

X-Yachts samler endnu en gang alle 'stjernerne' i Skovshoved

World Match Racing Tour

WWMRT: Flot flot start på årets finalestævne - se stort...

Kapsejlads

Hveen Rundt 'by night': Klassiker i fantastisk efterårsvejr -...

Kort nyt

Ny udstilling: Små skibe - store fortællinger

Kapsejlads

Star VM: Ramt af to dages vindstille..!

Kapsejlads

WWMRT: Se finalerne fra 'roof-top' terrasse

Tursejlads

Skærgården: Forbud mod ankring i naturhavne kan være på vej -...

Udvalgte artikler *