Teknisk snyd skal straffes lige så hårdt som doping

Related Articles: Skandale konstruktion - samtlige nye foilende Nacra 17 trækkes tilbage, VM: Spansk sejlerikon taget i snyd

En ’varm sag’ har ulmet i World Sailing efter VM i Aarhus 2018 blev afviklet. Det spanske sejler-idol Iker Martinez blev taget i forsøg på at snyde, og jury’en smed ham hjem fra VM i Aarhus, med en efterfølgende indberetning til WS. I sejlerkredse afventede man sagens udfald med spænding...

Her, over et ½-år senere, er det nu kommet frem at Iker undgår yderligere straf – (end den straf, ikke at have fået lov til at stille op til stævnet!, red.)
Her på Bådmagasinet har vi fået ingen ringere end Dan Ibsen, til at gennemgå denne komplicerede sag. Dan har gennem mange år arbejdet med reglerne i det tidligere ISAF (nu World Sailing, red.) – og Dan har derfor stor indsigt og erfaring i regler m.v. Læs her Dan Ibsens grundige gennemarbejdning af en sag, som bør føre til ændringer i World Sailing.

Søren Øverup

 

En alvorlig sag om snyd og løgn ved VM 2018 i Aarhus, får ikke yderligere konsekvenser for sejleren. Hvorfor ikke ? Og hvordan er sagen behandlet i World Sailing?

Af: Dan Ibsen

World Sailing har netop udsendt en rapport om deres beslutning i denne sag. Samtidig har World Sailing besluttet at se på en revision af reglerne. Det sidste kommer jeg tilbage til!

Jeg tror ikke, at mange sejlere kan blive uenige om, at World Sailing skal slå lige så hårdt ned på teknisk snyd i sejlsporten, som man normalt vil gøre i doping sager. Teknisk snyd er i princippet ’supplerende doping’, og er utilladelig i en teknisk sport som sejlsport. Hvis ikke World Sailing tager dette meget alvorligt, vil det ødelægge sejlsportens gode renomme. Hvis man bliver taget for brug af stærke dopingstoffer, så koster det hurtigt op til to års karantæne, mens alvorlig misbrug giver min. fire års karantæne. Hvorfor skal det ikke også koste det samme for at blive taget for teknisk snyd som topsejler?

Top elite sport har desværre den kedelige effekt, at nogen føler sig foranlediget til at snyde, og åbenbart vil vinde for enhver pris. Udfordringen er, at OL og VM medaljer kan være vejen til lukrative kontrakter i toppen af sporten – i Americas Cup, The Ocean Race og lignende - hvor der er mio. kroner at tjene for de allerbedste sejlere. Bliver man taget for snyd – teknisk eller doping – så skal konsekvenserne være hårde.

Jeg vil i det følgende gennemgå hele sagen, fra jury’ens afgørelser ved VM i Aarhus, indberetning til World Sailing, hvorfor den bliver afvist, og hvorfor det er bydende nødvendigt med ændringer i WS regel kompleks.

Groft snyd og dårlig opførsel ved VM i Aarhus
Ved Worlds 2018 i Aarhus blev en mangeårig olympisk topsejler – spanske Iker Martinez - diskvalificeret for at møde op med en Nacra 17, som havde fået ændret sværdkisten. Ikke kun en bagatel men hele 4 mm, hvilket giver en klar fordel ift. konkurrenter med lovlige både. 

Båden blev diskvalificeret ud fra 'snyd med båden' ift. klassereglerne – læs også gerne denne Sail-World artikel, hvor der også er links til dokumenter i sagen.

Da den internationale jury samtidig mente, at den spanske sejler ikke fortalte sandheden, indledte man også en Regel 69 høring, og den kan du læse om i en anden Sail-world artikel her 

Juryens konklusion var meget klar, og førte til at den spanske sejlere blev bortvist fra stævnet (fik inddraget sin akkreditering, red.).

• The international jury is comfortably satisfied, bearing in mind the seriousness of the alleged misconduct that Mr. Iker Martinez deliberately modified ESP 70 in breach of the class rules and he concealed the modification. Thereby, Mr. Iker Martinez committed a breach of good sportsmanship contrary to RRS 69.1(a).
• The international jury is comfortably satisfied, bearing in mind the seriousness of the alleged misconduct, that Mr. Iker Martinez did not tell the truth to the EDIO. Thereby, Mr. Iker Martinez committed a breach of good sportsmanship and unethical behaviour contrary to RRS 69.1(a).
• The international jury is comfortably satisfied, bearing in mind the seriousness of the alleged misconduct, that Mr. Iker Martinez did not tell the truth to the International Jury during this hearing. Thereby, Mr. Iker Martinez committed a breach of good sportsmanship and unethical behaviour contrary to RRS 69.1(a).

Hvordan behandles en Regel 69 sag i World Sailing?
World Sailing (WS) har omfattende regulativer om, hvordan man behandler problematiske sager i sejlsporten – som indberettes til WS – den såkaldte Regulation 35.

Den internationale jury i Aarhus indberettede Regel 69 sagen direkte til World Sailing, som herefter har behandlet sagen. Regel 69 handler om ’upassende adfærd’ som betyder, adfærd der er brud på gode manerer, sportslig optræden eller uetisk opførsel; eller adfærd der kan skade sportens omdømme.

Når en international jury afgør en Regel 69 sag ved et verdensmesterskab, skal sagen altså indberettes direkte til World Sailing jf. Regulation 35. Når sagen modtages i World Sailing udpeger Judicial Board (jfr. Regulation 35.4.8) en Displinary Investigation Officer (forkortet DIO) som skal gennemgå sagen. Denne DIO må ikke være den samme som Event DIO’en. Herefter sker behandlingen jfr. WS Regulation 35.4.9, som fastslår:

Following the review, the World Sailing Investigation Officer shall in his absolute discretion (against which there is no appeal):
a) Take no further action; or
b) Issue a warning to any participant, and thereafter take no further action; or
c) Charge any Participant with any act(s) of Misconduct which, in the opinion of the World Sailing Investigation Officer, may warrant disciplinary action wider than the event jurisdiction of the protest committee.

Det vil sige, at hvis DIO reagerer jf. a) eller b), så er hans afgørelse endelig. Hvis DIO mener, at der skal overvejes en sanktion, der er mere vidtgående end den som stævnets Internationale Jury har besluttet, så skal DIO skriftligt informere deltageren samt WS Judicial Board herom snarest muligt. Indenfor 14 dage efter at have modtaget denne rapport, skal Judicial Board udpege et uafhængigt Panel som skal beslutte eventuel sanktion mod deltageren.

Deltageren har herefter en appelmulighed til Court of Arbitration of Sport (CAS).

World Sailing har afvist at behandle sagen
Det er nu, her et ½-år senere, kommet frem, at WS har afvist at viderebehandle sagen, hvilket betyder, at diskvalifikationen og Regel 69 sagen dermed ikke noget efterspil for den spanske OL-sejler.
Der er altså sket følgende i sagen vedr. Iker Martinez:

WS har modtaget indberetningen og har behandlet den jf. regulation 35.4.9. Den udpegede Disciplinary Investigation Officer (DIO) har undersøgt sagen, og har ikke fundet grundlag for at forfølge den, hvilket er sket jf. punkt (a). DIO’s beslutning er dermed endelig, og kan ikke appelleres.

Sagen er således behandlet korrekt af World Sailing jfr. deres regler, men sagen vækker stor harme i sejlsportskredse, både hos OL-sejlere, int. officials og sejlsportsmedier, idet man mener, det er helt urimeligt, at en enkelt udpeget person hos World Sailing, endegyldigt kan behandle og afvise en sag om alvorligt snyd og dårlig opførsel, uden appelmulighed. Dernæst at sagen bliver afvist på grund af en tredjeparts erklæring.

Hvorfor er sagen afvist?
VM blev afholdt i august 2018 i Aarhus, og det har vakt stigende forundring i sejlsportskredse, at der næsten et halvt år efter jury’ens indberetning til World Sailing ikke er kommet en afgørelse på denne sag.
afgørelsen er så – langt om længe – blevet offentliggjort den 27. februar 2019: Report following conclusion of disciplinary process, Iker Martinez (ESP 70). 

Det interessante i denne sag er, hvorfor DIO på vegne af World Sailing har besluttet, at der ikke skal gøres yderligere i sagen? - Og dokumentet bag denne beslutning ønsker WS ikke at offentliggøre! 

WS Disciplinary Investigation Officer (DIO) har gransket rapporten fra den int. jyru, inklusive beviser og båndoptagelser af høringerne. DIO modtog også materiale fra den spanske sejlunion som dokumenterede en høring i Spanien af Iker Martinez. Som en del af dette materiale blev præsenteret en erklæring fra en tredjepart, bekræftet af en notarius publicus, om at de havde ændret ESP 70 og ikke Iker Martinez.

Efter at have overvejet dette yderligere bevis konkluderede DIO: at yderligere handling ikke var berettiget, fordi det var sandsynligt, at det uafhængige panel, der blev udpeget til at overveje yderligere sanktioner, ikke ville være komfortable med, at der var fremsat en sag for yderligere disciplinære foranstaltninger. Med andre ord – hvis du får nogle andre til at skrive under på, at det er dem som har ændret din båd, så kan du åbenbart slippe for yderligere straf!!!

Da DIO’s afgørelse som tidligere nævnt er endelig og ikke kan appelleres, ser det alene op til den nationale myndighed at sanktionere. Og til ”alles store overraskelse” vælger den spanske sejlunion ikke at gøre yderligere i sagen.
Idrætsudøverens retssikkerhed, dvs. sikkerhed for en seriøs behandling og afgørelse i sagen er meget vigtigt, men denne sag viser næsten, at det er kommet dertil, hvor det primært er regelbryderen, der beskyttes, og ikke sporten og de andre deltageres retssikkerhed.

Seriøs hensigt om snyd skal straffes
Hvad angår sagen om Iker Martinez, mener jeg - at bevidst at ændre en designbåd i strid med klassereglerne, og at bringe den til en prestigefyldt kapsejlads, ikke kun er et brud på godt sportsmanship, det er et indlysende forsøg på at snyde, og var modifikationerne ikke blev fanget ved måling af båden, ville Iker Martinez måske have opnået en topplacering ved dette VM med en ulovlig båd.

Det må ikke være sådan i sejlsporten, at en meget seriøs hensigt med at snyde tilsyneladende ikke kan straffes, udover ifm. selve stævnet. Det ville jo svare til at en idrætsudøver som bliver testet positiv under et stævne og må forlade det, efterfølgende ikke kan dømmes yderligere karantæne!

Hvis Iker Martinez – eller andre som ulovligt udstyr til et stævne - skulle modtage en passende lang suspension (f.eks. to år) fra at konkurrere på World Sailing-arrangementer samt OL, ville det tjene som en meget alvorlig afskrækkende virkning for disse top-sejlere, der så forhåbentlig ville overveje at ikke at snyde i fremtiden.

Sejlere der snyder, skal naturligvis udelukkes på samme måde som ifm. doping sager – da teknisk snyd er lige så groft og uacceptabelt som snyd med dopingstoffer.

World Sailing vil se på ændring af reglerne
I afslutningen af ovennævnte rapport bekræftes også, at Executive Office er anmodet om at udpege en revisionsgruppe for at undersøge forbedringer i efterforskningen og retsforfølgelsen i forbindelse med snyd med udstyr, brugen af skønsmæssige sanktioner for snyd med udstyr og konsekvenserne for sejlere, der præsenterer bådene ved inspektion, som ikke overholder reglerne.

Hele sagens behandling dokumenterer på allerbedste vis, at WS har brug for en kraftig revision af sine Regulations for i fremtiden at sikre, at teknisk snyd straffes lige så hårdt som doping - og man ikke kan "sno" sig udenom. Der skal naturligvis være en retssikkerhed, både for den eventuelt skyldige sejler, men også for alle dennes konkurrenter. Håber ikke der går politik i sagen, og det bliver en kamp mellem forskellige sejlunioner og deres forskellige retsopfattelser, moral og etik.

Jeg er helt sikker på, at Dansk Sejlunion vil følge dette nøje, og må gerne være med til at fremsætte forslag til World Sailings møde i november 2019 om at ændre denne Regulation, derhen at det sikres, at en sejler der bliver taget i alvorlig snyd med udstyr ved et stævne, under alle omstændigheder bliver indberettet til WS, således at der kan tages stilling til sagen og eventuelle yderligere sanktioner ved bevidste og/eller grove overtrædelser.

Det må være sejleren alene, som er ansvarlig for teknisk snyd, og ikke kan reddes af at andre påtager sig skylden for ulovlighederne. Den med at skyde skylden på, at nogen serverede en bøf med ulovlige præstationsfremmende stoffer, og man derfor er uskyldig og skal være straffri, den duer ikke! En OL-sejler må være så seriøs med sin sport, at man ikke lader andre ’pille’ ved sin båd, uden at man samtidig sikrer sig, at den er lovlig når man møder frem til World Cup, EM, VM eller OL.

Endvidere må det ikke fortsat være sådan, at en DIO alene skal undersøge og rapportere til Judicial Board, men at det i alle tilfælde skal være Judicial Board (min. tre personer) som træffer afgørelse om:

A) at der ikke skal gøres noget - B) at give en advarsel eller - B) at en yderligere sanktion skal vurderes.

Ben Ainslie sagen i 2011 - hvor han efter målgang ved VM, hoppede i vandet, svømmende over til en pressebåd, kravlede op i båden og tog hårdt fat i en akkrediteret person (dokumenteret på en video fra en dansk fotograf, og omtalt her på baadmagasinet.dk), han besindede sig, hoppede i vandet og svømmede tilbage til sin væltede jolle og sejlede i havn - medførte også en regel 69 dom og bortvisning fra stævnet, som jf. de daværende regler blev rapporteret til den engelske sejlunion, der tildelte sejleren nogle få ugers karantæne for den grove overtrædelse af godt sportsmanship.

Denne sag var en af dem, der gav anledning til udarbejdelsen af en justeret regulation 35, hvor man nu i stævner på VM niveau, ikke længere skal rapportere til deltagerens nationale sejlunion, men den internationale jury rapporterer direkte til World Sailing.
Men det er evident, at WS reglerne har brug for yderligere revision og skærpelse.

Teknisk snyd i andre idrætsgrene
Cykelsporten har som bekendt strammet markant op omkring bekæmpelse af doping, og i 2018 er dette fulgt op af et nyt initiativ for at forhindre teknisk snyd. Et relativt ny opdaget problem er f.eks. elektriske motorer i cykler – ved VM i cykel cross i 2016 fik en af favoritterne konfiskeret en cykel med en skjult el-motor, læs mere om sagen her  Den Internationale Cykelunion (UCI) tog i 2018 et omfattende initiativ til bekæmpelse af ”technical fraud” (teknisk snyd), som du kan læse om her.
I UCI behandles sagerne af en Disciplinary Commission, og ikke af en udpeget enkeltperson. Omkring fortrolighed gælder, at det materiale som er tilgået kommissionen i sagen, og som ikke er normalt offentligt tilgængeligt, skal forblive konfidentielt.
Men dette begrænser imidlertid ikke UCI's ret til at offentliggøre eksistensen og fremskridtet i en løbende sag, samt dens udfald – transparens er vigtig, dels for at sikre læring og viden, dels er dette en del af good governance i sportens veden.Seneste nyheder

Sailing World News

Facts about 12 mR Worlds

RIP Lowell North

Yacht Racing Forum: Unprecedented turnout

Produktnyt

X-Yachts skal til at bygge motorbåde

Elmotoren er blevet voksen