Back to basics: Hvilken etage i pyramiden er du på?


Det er ganske rigtigt taktik og strategi, der til sidst vil adskille de gode fra de bedste. Men kun hvis grundlaget er på plads.

"Kostpyramiden"
Og hvad er grundlaget, så? Hvis man ser det hele som en pyramide, som vi kender det fra eksempelvis kost og ernæring (”kostpyramiden”), hvad er bunden af den?

Dobbelt verdensmester
Betsy Alison er dobbelt verdensmester i Yngling, og er fem gange kåret til ”US SAILING Rolex Yachtswoman of the Year”. Hun er nu coach for amerikanske hold, og skriver i en artikel, at hun ofte spørger sine sejlere, hvad de betragter som deres vigtigste kompetence. De svarer typisk ting som taktik, sejltrim, eller meterologi/forståelse af vinden.

Boathandling
Men for hende er der ingen tvivl om hvad som er grundlaget, bunden af pyramiden: Teknik. I virkeligheden er det engelske ord mere dækkende, for det handler netop om hvordan man håndterer båden – ”boat handling”. Boathandling er et begreb som bruges også på våre bredde/længdegrader, så lad os holde fast i det.

Hovedet inde i båden
Boathandling, siger Betsy Alison, skal sidde på rygraden, inden man kan komme videre. Alt andet bygger på det. Evnen til at placere båden i snævre situationer inden start, evnen til at accelerere, vende, dukke andre både, runde mærker og trimme om fra kryds til læns osv. – hvis disse ting halter, er det ikke bare et problem i sig selv. Det vil sige, det medfører ikke bare de tabte meter, som fejlene i sig selv medfører. Nej, resultatet er også at alle om bord sejler med ”hovedet inde i båden”.

Går glip af spillet
De går dermed glip af det meste af det der sker ude på banen, med vind, strøm, og konkurrenter. Det meste af det taktiske og strategiske spil går altså - bogstavelig talt - hen over hovedet på sejlere, som ikke har deres boathandling på plads.

Skal automatiseres
En almindelig fejl, siger Betsy Alison, er at begynde for tidligt at fokusere på det der ligger højere i pyramiden. Altså inden fundamentet er tilstrækkelig udviklet. Man skal træne koncentreret rigtig mange timer - på vendinger, bomninger, mærkerundinger, evt. spiler op/ned, acceleration, at bruge trimfunktionerne uden at tabe fokus på styring osv. Helt til det er automatiseret, helt til det stort set ikke kræver din opmærksomhed længere. Først nu er der opmærksomhed og potentiale ”ledigt”, så man kan gå videre.

Bådfart næste lag
Det næste lag i denne pyramide er bådfart. God bådfart er direkte bygget på boathandling. Bådfart kræver til at begynde med din opmærksomhed fuldt og helt. Det kan den få, eftersom din teknik, selve fundamentet, nu er automatiseret. Dårlig bådfart betyder, ligesom dårlig boathandling, et tab som er større end de meter der umiddelbart går tabt. Fordi dit hoved straks er tilbage i båden. Og ikke ude på banen. Før også dit konstante arbejde med at optimere bådfarten sidder på rygraden, er der ikke frigjort ressourcer til at rette blikket fuldt og helt mod toppen af pyramiden: Taktik og strategi.

Arbejdsfordeling vigtig
Når forståelse af bådfart, og skift af ”gear” sidder på rygraden, er opmærksomheden endelig frigjort fra båden, og vi kan for alvor sejle med hovedet ”ude af båden”, dvs. ude på banen. På større både, med et mandskab på tre eller flere, er det selvfølgelig ikke meningen at alle om bord skal følge med ude på banen. Der skal arbejdsfordelingen og rutinerne sørge for at dem der skal holde fart i kassen, har blikket rettet mod det, så dem bagerst i bussen, der skal tage de taktiske og strategiske beslutninger, kan koncentrere sig fuldt og helt om sit arbejde.

Måske skal du starte på bunden?
Så ”punchline” denne gang er, at det er en god idé at tage et par skridt tilbage, og vurdere hvor i pyramiden man reelt befinder sig. Hvor er de største gevinster egentlig at hente? Hvad skal træningen fokusere på? Måske findes de største gevinster i virkeligheden helt nede i bunden af pyramiden? Man kan ikke, som Betsy Alison siger, nå toppen af bjerget, uden at starte ved foden.