Hvis nabobåden kommer i klemme ...

Nu er vi så langt henne på året, at de fleste har fået deres båd på land. Enkelte bådejere lader dog båden blive i vandet, og set med de sidste mange års milde vintre er det forståeligt nok. Men under efterårs- og vinterstormene kan der opstå ekstraordinære vind- og vejrforhold, der betyder, at der skal holdes ekstra øje med båden.
Af og til oplever man den situation, at en båd hænger så voldsomt i sine fortøjninger, at der er overhængende risiko for, at den vil synke. Hvad skal man gøre i denne situation, hvor det ikke kan lade sig gøre at komme i kontakt med bådens ejer – han sidder måske og hygger sig under sydens sol? Skal man skære bådens fortøjninger over, for at undgå at båden synker, uanset at det kan medføre problemer, og hvordan forholder det sig, hvis båden efterfølgende driver over i nabobåden og forvolder skade på denne båd?

Det må du
I nævnte eksempel er det klart, at hjælperen ikke pådrager sig noget ansvar over for ejeren af den nødstedte båd, som han klipper fortøjningerne over på. Hjælperen sikrer, at båden ikke synker, og ejeren undgår et formuetab. Næste spørgsmål er, om hjælperen kan risikere at blive ansvarlig for andre skader, der eksempelvis pådrages nabobåden.
Eksemplet rummer en velkendt problemstilling, nemlig retten til at foretage rimelige foranstaltninger, der er nødvendige for at afværge et truende tab, når tredjemand selv er forhindret i at handle. Man taler om uanmodet forretningsførelse eller nødret i de tilfælde, hvor man foretager en handling for at afværge skade på tredjemands ting og derved pådrager denne tredjemand en udgift.

Nødret
Forudsætningen for at den person, der handler på ejerens vegne, bliver ansvarsfri, er:
• At ejeren selv har været forhindret i at gribe ind
• At handlingen har været forsvarlig, og at den har været nødvendig.
Er de betingelser opfyldt, er den handlende person ikke ansvarlig for de udgifter, som handlingen påfører ejeren. Ejeren af båden skal derfor erstatte nabobåden, de skader, der bliver påført denne som følge af, at bådens fortøjninger bliver skåret over.Kapsejlads

Danmark Rundt: Frostboksen & Team fik en på opleveren

Kort nyt

Dame Award: Sailserver nomineret til eftertragtet pris

Kort nyt

Sidste udkald: For børn på fregatten Jylland 

★ Artikel

★ Maserati 150S: Født på vandet

Produktnyt

Oscar – anti-kollisions udstyr hædret ved indtog på det...

Nye både

EYotY: Hallberg Rassy stiller med stærk båd

Kort nyt

Tak Michael - og naturligvis tillykke...

Udvalgte artikler *