Runding af bundmærket


I sagens natur er den kryds man skal ud på efter runding af bundmærket, nummer to eller tre. Der er altså nogle erfaringer omkring forholdene, som bør udmunde i en eller anden form for plan, for hvad der skal ske på det kommende kryds. De bedste sejlere lægger en plan for vejvalg eller strategi allerede inden runding. Den plan har også betydning for rundingen – vil man vende umiddelbart efter runding, er det afgørende at kunne runde helt inderst.

Få ret eller have ret?
Det kan godt være, man alligevel kan vende til styrbord halse og dermed få sin vilje. Men der er forskel på at have ret og få ret. Vender man ind i en hel række bagbord-både kort efter runding, beder man om problemer: I værste fald kollision, i bedste fald en masse kaos, og konkurrenter der bliver tvunget til at vende foran til læ. Det kan hurtigt ende med at du bliver tvunget til at vende tilbage, og har tabt to vendinger, en masse fart, og desuden at du kan regne med ”payback time” næste gang du møder de involverede konkurrenter.

En mur af glasfiber
De fleste der sejler bane i entypeklasser, har oplevet at lænse ned mod bundmærket, og se en mur af glasfiber foran sig, en klump af både, der nærmest er stanset op, og som under eder og forbandelser forsøger at hitte rede i hvem der har skyld i at situationen er fuldstændig kaotisk. En lang kø strækker sig fra mærket og til højre. Hvordan i al verdens navn kommer man helskindet og ikke mindst hurtigt forbi en sådan forhindring, og i gang med næste kryds?

Kaotisk og intens
Bundmærket kan være en fase i sejladsen, der er lige så kaotisk og intens – og næsten lige så afgørende – som starten. Det gælder dog først og fremmest i store felt. Situationen bliver ofte særlig krævende hvis banen er kort og niveauet højt. For så ankommer de fleste nogenlunde samtidigt.


 

Overlap eller ej?
Første punkt på dagsorden er at være klar på reglerne omkring overlap og mærkerundinger. To bådlængder inden mærket skal overlap være etableret, dersom den skal resultere i retten til plads for mærket. Man kan som ydre båd påvirke situationen ved en pludselig kursændring til styrbord kort inden man er to bådlængder fra mærket. Det kan ”fjerne” en truende overlap bagfra. Det vil også lægge lidt mere luft til mærket. Men husk at vedkommende skal have en chance for at styre udenom. Ellers ender det med et brag – så er den arme stakkel jo låst, og kan kun styre direkte ind i bådene foran – eller dig. 
Gør højlydt opmærksom på det, både hvis du kræver plads for både foran, og hvis du ikke mener både bagved har ret til plads. Det er i det hele taget smart at være nogenlunde klar på hvilken plads i køen man har, når man passerer de to bådlængders distance fra mærket. 

Det store sving
Det kan være effektivt at ankomme mærket med en vis afstand, også af andre årsager. For det der er afgørende i den sidste ende, er den måde man forlader mærket på, altså på kryds. Den rigtige måde – i næsten alle tilfælde – er at forlade mærket på fuld kryds, helt tæt på, og med riggen nogenlunde færdig trimmet til kryds. Det er umuligt at skære op på kryds klods op ad mærket, hvis man også ankommer mærket helt tæt på. En effektiv sving starter med god afstand til mærket, og slutter med mindst mulig afstand. De meter du taber ud fra mærket, er sure meter, højde der skal vindes igen. Du er også mere udsat for vindskygge fra både foran, hvis du taber meter ud fra mærket. Tag hellere det store sving udenom, mens du er på læns!

Træning, træning, træning
Nøglen til at håndtere det kaos af konkurrenter man ofte lænser ind i, er boat handling. Dels skal rutinerne i forhold til at få evt. spiler ned, trimme om og klargøre, sidde på rygraden, så man er i stand til samtidigt at manøvrere på meget lidt plads, og med andre både på alle sider. Det kræver træning, træning og træning. Samtidigt handler det meget om at kontrollere bådens fart, så man kan placere sig taktisk så godt som muligt. 

Ned i fart!
At tage farten effektivt af, kan være nøglen til at presse konkurrenter på ydersiden, og selv kunne placere sig optimalt i mængden af både. At vrikke roret fra side til side kan bremse de fleste joller op på rekordtid. Men roret skal hurtigt helt i borde, så det staller. Dermed ændrer man ikke kursen nævneværdig. At trimme storsejlet helt ind - før tid - er også en god bremse. Når det er vigtigt at ”vente på sin tur”, er det for ikke at blive tvunget til at sejle udenom bådene foran, og havne i det store, triste vakuum der befinder sig til læ for hoben. At kunne styre op på kryds helt tæt på mærket giver som nævnt fri vind og max højde ud fra mærket – men også frihed til at vælge. 

Valg af vej på kryds er et uudtømmeligt emne, som vi nok en gang stikker næsen i næste søndag!