Runding af krydsmærket, del 2:

En mærkerunding betyder i sagens natur, at man skal skifte fra én vindvinkel til en anden. Dermed skal der trimmes om, og måske endda ændres sejlføring, og det i en farlig fart. Samtidigt er det en ret hektisk affære, fordi der er mange både stuvet sammen på meget lidt plads, og alle vil de gerne klemme sig ind foran hinanden. Så der skal opmærksomhed både ind i båden og udenfor, i en tidspresset situation. Protester, kollisioner, mærkeberøringer, ikke at stå mærket, overstå mærket - der er mange farer som lurer. Lad os kigge på hvordan man kan runde mest mulig effektivt og sikkert.

Kend reglerne
Der er særlige regler for mærkerundinger - den helt basale er, at indenfor en cirkel på to bådlængder, kan en båd som overlapper en anden kræve plads for mærket. Det vil sige, at i det øjeblik du passerer cirklen på to bådlængder, afgøres det om en indre båd har ret til at kræve, at en ydre båd flytter sig, så den indre har plads til at komme rundt. Der bliver gerne talt med store bogstaver i tætte mærkerundinger, fordi den vurdering foregår på øjemål, og ofte i højt tempo, af konkurrerende besætninger. En god idé er at være sikker på reglerne – definition af overlap f.eks. - det giver en større tryghed. Læs reglerne!

Payback time
Selv vil jeg dog mene at det i det lange løb sjældent betaler sig at være alt for aggressiv i mærkerundinger – dels er risikoen at man bliver fanget i en kamp med én anden båd, og det flytter koncentrationen fra hele sejladsen. Dels kan det ende med protester, som kan kan tabes selv om du har handlet korrekt. Og dels er det sådan i sejlads som i livet i øvrigt, at hvis man lægger sig ud med sine omgivelser, så kommer det skidt igen på et senere tidspunkt. De konkurrenter du slås med i den ene mærkerunding, møder du nok også i en anden situation på banen. Og da er det måske payback time? I matchrace er det selvfølgelig en anden sag – her handler det jo kun om at holde den ene båd bag - for enhver pris.

Læns går hurtigt
Hvis det blæser godt, vil en krydsmærkerunding i de fleste klasser betyde at farten øges betydeligt i det øjeblik man har rundet. At fange de første par bølger, og falde af med båden sat i rigtig trim, og med ro til koncentration – kan give rigtig mange meter. Fart på læns er en givtig affære – hårdt tilkæmpede meter på kryds kan tabes eller mangedobles på øjeblikke, når man sejler ned ad bakke. Derfor betyder det meget at øve sig i at trimme om hurtig og effektivt, så man kan lægge ud på det næste ben med fuld fart, og ro og fokus i båden.

Båden flad, skødet ud
I jolleklasser, hvor placering af kroppen er en stor del af gamet, er det et godt tips at hænge båden mere end flad lige i det man runder. Dermed vil der være brug for mindre ror til at falde af. I hård vind skal storsejlskødet ud lige så hurtigt det overhovedet kan rende, for et tight storsejl modvirker roret når man falder af. Og igen: Hold båden flad! Får den lov at krænge, vil den gerne skære op i vinden – og det er jo lige nu stik modsat af den vej du gerne vil. Samtidigt skal kroppen bagud, så man kan plane så hurtigt som muligt. En tidlig surf kan give afgørende luft til en gruppe bagved, eller bringe dig helt op i røven af en gruppe foran.

Fleksibel rækkefølge
Andrew Campbell,amerikansk Lasersejler, peger også på vigtigheden af at være fleksibel, i forhold til hvornår man gør hvad. Er der god plads og ingen ko på isen, og man ligger på styrbord halse i god tid – så vil der være en naturlig rækkefølge for justering af bådens trimfunktioner. Men det kan være vigtigere at lave det rigtige læslag, eller at oversejle en konkurrent lige inden rundingen, end at runde med den helt rigtige setting af for eksempel bomudhalet. Træning i tætte felt er svaret på dine bønner, hvis du vil udvikle denne evne til at gøre tingene i den optimale rækkefølge. For den optimale rækkefølge skifter, efter hvad der har højest prioritet.

Automatiser trimskift
Samtidigt er evnen, altså rent teknisk, til at trimme om hurtigt og effektivt, uden at tabe koncentrationen og opmærksomheden på bådene omkring, guld værd. Den kompetence kan erhverves ved mange timers koncentreret træning i netop mærkerundinger.

Port tack danger zone
Sidste søndag var vi inde på, at der er to måder at nærme sig krydsmærket på (bagbord
og styrbord halse)- og at de havde hver sine udfordringer. Især bagbord. I mellemtiden har jeg faldet over en artikel af David Dellenbaugh, som havde nogle ekstra finter hvad det angår: Der er to farer ved at nærme sig mærket på bagbord halse, siger han. Den ene handler om såvidt muligt at undgå andre, overlappende både på bagbord halse i nærheden. Det vil begrænse dine muligheder når du møder rækken af styrbordbåde på layline. Den anden handler om at undgå det som Dellenbaugh kalder "port tack danger zone". Indenfor en cirkel på to bådlængder fra mærket kan du nemlig ikke lave det dejlige læslag på styrbordbådene, som du ellers er i stand til. Det forhindrer reglerne - du kan ikke efterfølgende forlange plads for mærket. Så du må falde bagom. Og sandsynligheden er stor, for at der befinder sig en anden styrbordbåde der. Som du også må dukke. Osv. Pointen er: Gå ind mod mærket på bagbord halse, sådan så du rammer styrbordbådene minimum to bådlængder fra mærket.

Hvor vil du hen på næste leg?
Hvem har ikke kommet rundt om krydsmærket i læ af en bunke både, og derfor besluttet at det nok er bedst at søge mod venstre på læns - eller kommet ud af rundingen ovenpå andre både og tænkt at vel, det bliver vist en kurs mod højre på den her læg. En ofte overset pointe er, siger Dellenbaugh, at det er vigtigt at komme ud af rundingen i en position som matcher den plan du har for næste leg. Det kræver selvfølgelig at du har sådan en. Men har du det, og eksempelvis vil til højre/mod luv - ja, så er det en god idé at sænke farten og luffe op bagom både som ligger foran til luv, så du ikke havner ud på næste leg med dem hængende på nakken. Dermed er vejen åben mod den banehalvdel du gerne vil sejle på. Omvendt, vil du til venstre/mod læ/evt. bomme - ja, så er det om at falde af og lægge sig bagom både, der ligger foran og til læ. Du vil ikke så gerne runde med dem liggende til læ, så de blokerer vejen til den del af banen du har valgt.

Finde vej på læns?
OK – nu handler det om at lægge ud på læns! Men hvordan? Taktik og strategi med vinden i røven – det er temaet næste gang! Tanker, tilføjelser, spørgsmål og kommentarer er yderst velkomne, både fra verdensmestre og klubsejlere – og alle i derimellem! Målsætningen er at ramme et nogenlunde bredt kapsejladspublikum med forskellig kompetence. Vi ses til næste søndagsprædiken tredje søndag i advent – amen og god sejlads til eventuelle julefrokoster. Vær dog varsom - her gælder reglerne om overlap ikke på helt samme måde:-)


Kapsejlads

Danmark Rundt: Frostboksen & Team fik en på opleveren

Kort nyt

Dame Award: Sailserver nomineret til eftertragtet pris

Kort nyt

Sidste udkald: For børn på fregatten Jylland 

★ Artikel

★ Maserati 150S: Født på vandet

Produktnyt

Oscar – anti-kollisions udstyr hædret ved indtog på det...

Nye både

EYotY: Hallberg Rassy stiller med stærk båd

Kort nyt

Tak Michael - og naturligvis tillykke...

Udvalgte artikler *