Moleforlængelsen i Sletten Havn giver uro mellem beboere og havnens brugere. Foto: Havneguide.dk

Ny mole giver ballade i Sletten

19-10-2018 11:40 Katrine Bertelsen
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

Fonden Sletten Havn har længe ønsket at forbedre indsejlingsforholdene i Sletten Havn, og har fået diverse tilladelser til udbygge den eksisterende mole med 40 meter. Tilladelsen blev givet i november 2016, men anlægsarbejdet er indtil videre udskudt.
I foråret blev der dumpet to læs granitsten, som Sletten Havn havde planer om skulle være til en forlængelse af den østlige mole.

Beboere ved Sletten Havn havde imidlertid mistanke om, at de fornødne tilladelser ikke var på plads. Og dengang fik de ret. En procedurefejl hos Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har udskudt anlægsarbejdet på ubestemt tid.

Nu prøver en beboergruppe 'Stop ny Sletten-mole' igen at stoppe moleforlængelsen, med henvisning til, at det bl.a. vil give alvorlige lugtgener fra tang og søgræs, der ophober sig langs molen.

Molen er en dårlig ide

Gruppen skriver: Planerne om at etablere en ny mole i Sletten Havn er en dårlig idé.

Motivet for at etablere molen er, at den skal gøre indsejlingen til havnen lettere i uroligt vejr, uanset det i dag går relativt nemt på langt de fleste af årets dage. Det er altså et relativt lille luksusproblem, molebyggeriet vil løse uden seriøst at skele til de mange ulemper og gener, en ny mole vil skabe.

For det første er der lugtgenerne. Lignende moler i Snekkersten og Rungsted har henlagt de to havne i en slem stank af rådden tang og ditto vand, fordi den nye mole forhindrer den nødvendige cirkulation og tilførsel af frisk vand. Selv medarbejderne ved det firma, der er udset til at bygge molen, har bekræftet dette. Molen spolerer udsigten, og det rene, lugtfri vand vil med stor sandsynlighed være passé.

Dertil må det imødeses, at kommunens overløbsledning med klaplemmen og udgang i hjørnet ved nordmolen vil blive blokeret af tang, og derfor ikke vil kunne fungere efter hensigten. Kommunens afvandingsledning, der er lavet for at afhjælpe i kritiske situationer, risikerer derfor ikke at kunne fungere. Eneste mulighed er derfor at sende overskydende vand tilbage i byens kloaknet.

Tidligere i år var tangen trængt ind i systemet, da klapdækslet ikke kunne lukke. Det havde blokeret overløbssystemet, som i marts måtte graves frit.

For det andet er der de mange fastboende borgere fra havnen og mod nord. En ny, udbygget mole vil ikke blot blokere en stor del af deres udsigt, men de skal også, potentielt, bo i en slem stank.

Beboerne i Sletten er underlagt en ret stram lokalplan (H19), der er med til at bevare Slettens helt unikke arkitektur, æstetik og kultur. I lokalplanen står der, at havnen ikke bør ændres eller udbygges, hvilket selvfølgelig også bør respekteres.

Ulemperne ved en moleudbygning er ganske enkelt for mange og for store til at begrunde en tilsidesættelse af lokalplan H19, der i §10 stk. 1 fastslår: ’Bestående havn med forløb af moler og størrelse af havnebassin må ikke ændres eller udbygges’.

Fonden Sletten Havn har selv været fortaler for at bevare fiskerlejet ud fra dette synspunkt. Det skete senest i forbindelse en plan om en mindre opfyldning og en udbygning af P-pladsen syd for havnen. Planen blev afslået.

Endelig påpeges det, at en moleforlængelse vil indebære en stærkt øget risiko for ulykker mellem ud- og ind-sejlende både og badende gæster. Derfor er idéen om ny mole en ”stinker”, der bør forhindres.

Molen er en god ide

Bådmagasinet har i dag været i kontakt med formand for Sletten Bådeklub Eva Hofman-Bang, der sidder i havnens bestyrelse. Hun fortæller at anlægsarbejdet er blevet udskudt på grund af en procedurefejl i Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, og ingen ved hvornår der kommer en afgørelse.
– Arbejdet gik i gang og det startede med at der blev lagt et stendepot, men så stoppede det hele. Det er en meget ulykkelig situation, og skulle det komme dertil at hele projektet ikke bliver til noget, hvem skal så betale flere 100.000 kr. for oprydning af bl.a. stendepotet. Jeg håber ikke at det er Fonden Sletten Havn der skal betale for styrelsens procedurefejl.

Eva Hofman-Bang havde, sammen med resten af bådeklubben, glædet sig til den forlængede mole, da vandet i havnen er meget uroligt, især med vind fra nordøst og øst.

Vi følger op på historien, når der kommer noget nyt.

Udvalgte artikler til salg - GRATIS for abonnenter under Mit Bådmagasin

Læs flere nyheder - klik her.

Udvalgte artikler til salg - gratis for abonnenter under Mit Bådmagasin

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer