Kæmpe renovering af Götakalen på tredje år

Hver vinter foregår der et stort antal vedligeholdelsesprojekter i og langs Göta-kanalen, og allerede få timer efter at kanalen blev lukket for sæsonen, begyndte arbejdet. Også i år bliver de almindelige vedligeholdelsesarbejder lavet parallelt med det store renoveringsprogram Göta Channel 2.0, som er den største renoveringsprojekt siden kanalen blev bygget. Det er det fjerde år med store renoveringer, og vinterens arbejde bliver hidtil mest omfattende.

I alt 88 store projekter er nu planlagt, påbegyndt og/eller afsluttet inden for rammerne af Göta kanal 2.0. Investeringen til hele renoveringsprogrammet udgør en halv milliard svenske kroner.

En af vinterens største projekter foregår i Norsholm uden for Norrköping. Da kanalen er bygget på gammel havbund, er det en ret vanskelig geoteknisk udfordring. Her genoprettes dybde- og bredde på kanalprofilen, hvor den første del af arbejdet er at forberede jorden og opbygge en servicevej for de større maskiner, som skal arbejde langs kanalen.

Renovering af kanalens bredder

– Stabiliteten skabes af 12 meter lange stolper fra vores egne skove, der presses ned i kanalens sider som en slags forstærkning, før der etableres en servicevej for det fremtidige arbejde. I alt vil 4000 stolper blive brugt på en 2 km strækning langs kanalen for at løse opgaven, forklarer Roger Altsäter, adm. direktør for Göta Canal Company.

Kanalstrækningen færdiggøres derefter med nye kanalbredder og en afslutning med sten. Sidstnævnte består af et tykt lag af sten, der holdes på plads ved hjælp af granstolper, som skubbes ned i kanalbredden. Afslutningen med sten har en vigtig og beskyttende funktion, for at forhindre fremtidig erosion i kanalen f.eks. ved højvande.

Et andet af vinterens store renoveringsarbejde er sidste etape, ca. 2,8 km, på Tegelbruket-Mem i Söderköping. Denne del af Göta-kanalen blev allerede nævnt af Baltzar von Platen (en af initiativtagerne til kanalen. Red,) som særligt krævende med vanskelige land- og vandforhold.

– Her bygger vi en helt ny kanalbanke ved hjælp af ny teknologi, såkaldt skumglas, der er et letvægtsprodukt lavet af smeltede glasflasker. Det er kernen i kanalbanken, som derefter afsluttes i sin helhed, siger Roger Altsäter.

Klar til sommer

Der arbejdes på højtryk vinteren igennem, da alt skal være på plads til næste kanalsæson.

– Det er så store projekter, at vi har brug for omhyggelig planlægning og tæt samarbejde med vores entreprenører for at få tidsplanerne til at gå op, indtil Göta kanal igen åbner for både den 2. maj 2019, slutter Roger Altsäter.

Dele af Göta kanal blev renoveret i 2016/2017 for 150 mio. svenske kroner. Men projektet, der forventes at løbe over fem år, kommer samlet til at koste en halv milliard. Göta kanal er åben for besejling fra maj til september.

Fakta om Götakanalen

Göta kanalen er en af Sveriges mest berømte turistattraktioner. Kanalen strækker sig mellem Mem ved Østersøen og Sjötorp nær Vänern og har 58 sluser. Mellem 1810 og 1832 blev den 190 km lange kanal skabt, hvoraf 87 km blev gravet med håndkraft af i alt 58.000 svenske soldater. Formålet med kanalen var at slippe for danskernes høje toldsatser i Øresund. Prisen var dengang ni mio. riksdaler, der svarer til 12,3 milliarder svenske nutidskroner.Seneste nyheder

Brug båden som sommerhus

Sejltur til verdens ende

Nye ladere fra CTEK til mindre motorbåde

Vask af dit tovværk