Dansk Sejlunion: Økonomien er trængt

DS Bestyrelsesmøde blev holdt i Nyborg på Griffensund 15, der lyder lidt som et sted i en Harry Potter roman, men som er hjemsted for Nyborg Sejlforening, som endnu engang gæstfrit stillede faciliteter til rådighed for os. Tak for det! Det skriver Henrik Voldsgaard i et kort referat fra mødet.

På bestyrelsesmødet var der fire hovedpunkter:

  1. Strategi
  2. Økonomi
  3. OL-udtagelseskriterier
  4. det internationale arbejde

Bestyrelsen fik en præsentation af rammerne for strategiarbejdet, herunder ikke mindst de forpligtelser som Dansk Sejlunion har i forhold til eksterne samarbejdspartnere, som f.eks. DIF, Team Danmark, sponsorer og projekter.
– Det kunne f.eks. være samarbejdet med Søfartsstyrelsen, hvor DS administrerer speedbådskørekort og duelighedsbeviser, og f.eks. tilskuddet fra DIF er hængt op på et strategispor, der f.eks. kan være elite, men også tilskud til at udvikle voksen- og ungdomssejlads, forklarer næstformand i Danske Sejlunions bestyrelse, Henrik Voldsgaard til Bådmagasinet.

Mulighederne for væsentlige ændringer af strategien er ret begrænsede på den korte bane.
– Vi har nogle aftaler der løber i et fastsat tidsrum, og mens det løber, har vi ikke så store muligheder for at ændre på det. Medmindre vi genforhandler aftalerne. Men lige nu mener vi, at det er nogle gode strategispor, vi arbejder efter, siger Henrik Voldsgaard.

Bestyrelsen fastholder, at den væsentligste modtager af vores ydelser er sejlklubberne, og at vi skal have som væsentligt indsatsområde at styrke klubbernes kompetencer og muligheder for at udvikle sig og servicere og tiltrække medlemmer.

Bestyrelsen vil gerne have større mulighed for at tage initiativer inden for områder, som vi i dag kun gør meget lidt ved eller slet ikke arbejder med. Her blev bl.a. bæredygtighed, e-sejlads og breddeungdom nævnt som eksempler.

Økonomien er trængt

Økonomien er stærkt udfordret. Det er ikke lykkedes at opnå de kommercielle indtægter, der blev budgetteret med. Bestyrelsen satte som ramme for 2019, at der skal fremlægges et budget, som i al væsentlighed er i balance – uden at der indregnes usikre indtægter. Der skal med al kraft arbejdes på at skaffe nye indtægter på grundlag af den plan, der blev vedtaget på sidste møde.
Nye initiativer udenfor de kendte forpligtelser vil forudsætte nye indtægter.

Udtagelse til OL

Dansk Sejlunion skal nu indgå aftale med DIF om udtagelseskriterierne for OL-deltagelsen i 2020. Bestyrelsen godkendte et oplæg, som baserer sig på objektive kriterier, dvs. resultater, samt indstillingen fra sejlere og trænere om et kort udtagelsesforløb, med to væsentlige stævner (altovervejende VM og World Cup) afsluttet 4-6 måneder før OL. Bestyrelsen ønsker, at de sejlere, der sendes til OL, skal have et dokumenteret højt niveau.

Fornyelse i valg af klasser og events i World Sailing

Endelig talte bestyrelsen om det internationale arbejde, hvor der snart er årsmøde i World Sailing (tidligere ISAF). Vi arbejder internationalt for at sikre udvikling i sporten og god ledelse i World Sailing. Danmark er formand for den nordiske sejlorganisation NoSF, hvor der netop har været møde for at skabe en fælles holdning til de omkring 200 forslag, der skal behandles på WS’ årsmøde.

Danmark og de nordiske og baltiske lande står for at skabe fornyelse i valget af events og klasser – både for sejlsportens egen skyld, men også på grund af IOC’s forventninger. Vi vil arbejde for at finde en pragmatisk løsning, som flest mulige lande kan bakke op om.

Næste bestyrelsesmøde finder sted i Vingsted ved Vejle d. 15.-16. november, hvor der samtidig er Klubkonference.

Du kan læse Dansk Sejlunion Strategi 2016-2018 her.Seneste nyheder

Brug båden som sommerhus

Sejltur til verdens ende

Nye ladere fra CTEK til mindre motorbåde

Vask af dit tovværk