Det skal du huske, når båden skal på land

Vi er tæt på, at båden skal på land, hvis den ikke allerede er oppe. Udover at højtryksspule/skrubbe bunden, er der mange ting der skal gås igennem før båden er vinterklar.

Vi har fundet en tjek/klargøringsliste på Hellers hjemmeside, og den gennemgår punkt for punkt de vigtigste ting du skal huske.
På Hellers hjemmeside kan du finde mange flere emner, der går i dybden med forskellige ting som f.eks. motor, frostsikring og fugt.

Tjekliste når båden skal på land

Gøres mens båden er i vandet:

 • Husk, at bestille tid til optagning
 • Husk, at nogle forsikringsselskaberne kræver båden på land før en vis dato.
 • Vask båden indvendig og udvendig for at fjerne salt.
 • Kontroller alle beslag og tjek for utætheder i dækket.
 • Tag sejlene af, rengør dem for salt og tør dem grundigt.
 • Kontroller skøder, fald og tovværk for slitage og skyl dem grundigt i ferskvand (uden sæbe).
 • Tøm vandtanke og spildevandstanke.
 • Tjek søventilerne om de kan dreje, og om de er tætte.
 • Fyld dieseltanken helt op for at undgå kondens og tilsæt konservator/additiv for at undgå dieselpest. Eller alternativt tøm tanken helt.
 • Afbryd de elektriske forbindelser – og tag batterierne med hjem og opbevar dem køligt, tørt og frostfrit.
 • Tag alle elektroniske instrumenter ud hvis det er muligt, for at undgå tyveri.

Når båden er på land

 • Kontroller kølen og glasfiberlamineringen for skader.
 • Spul bunden, mens den er våd. Så er den nemmere at slibe.
 • Poler fribord mm. og giv den voks.
 • Skal båden overdækkes, så tjek presenningen for huller, så der ikke kan komme vand ind.
 • Tøm båden for alt, som kan suge fugt.
 • Tjek rorlejer for slør. Har du rat, så tjek for slør i styrewiren, så den ikke kan hoppe af kvadranten.
 • Tjek også de bolte, der holder rorsystemet sammen.
 • Kontroller om der er skader i gelcoat eller i malingslag på fribord eller i vandlinjebælte.
 • Undersøg revner og brud i masten.
 • Tjek wirenes kordeler, taklinger og splejsninger.
 • Rulleforstagets furler skylles i bund og top med ferskvand (brug ikke fedt eller olie).
 • Skift motorolie og filtre, og kontroller kølevandstand.
 • Skift gearolie på påhængsmotorer. Smør bevægelige dele og tjek for tærezink og kølevandsimpeller.
 • Tjek indenbordsmotorens propeller og propelakse for tæring og slør.
 • Udskift zink-anoder på propel og propelakse.

Hvis båden skal blive i vandet

 • Kontakt dit forsikringsselskab for at sikre dig, at der er dækning året rundt.
 • Sæt ekstra kraftige og lange fortøjninger på.
 • Luk for søventilerne og frostsikr dem.
 • køb en affugter til at holde båden fri for fugt.


Seneste nyheder

Cold Hawaii udvikler nyt event

Kapsejlads om en øde ø

Populært job besat i Korsør Lystbådehavn


Sailing World News