KDY vinder sagen anlagt af pladshaverne i Tuborg Havn

Der er i dag kl. 10 faldet dom i Landsretssagen mellem et antal bådejere i Tuborg Havn og KDY. Landsrettens kendelse i sagen er meget klar og frifinder KDY i samtlige de påstande, som sagsøgerne havde fremsat, og retten lagde sig således på linie med den afgørelse som Byretten kom frem til for to år siden.

Landsretten sætter således punktum for en næsten fire års konflikt mellem parterne, og KDY ser nu frem til at kunne fortsætte den udvikling i Tuborg Havn, som blev igangsat ved havnens tilblivelse og opførelsen af klubbens klubhus for mere end ti år siden.

KDY’s formand Lars Ive, der har været tæt på sagsforløbet, der har strakt sig over det meste af hans formandstid, siger:

’Jeg er glad for, at vi nu kan lægge denne sag bag os. KDY har hele tiden ønsket, at de mange medlemmer, der har både i havnen, skulle føle sig godt behandlet, både hvad angår service og økonomi. Det har klubbens ledelse, medarbejdere og bestyrelse bestræbt sig på at holde fast ved i hele det lange sagsforløb. Men det er klart, at sagens afslutning nu giver os fornyet og styrket appetit på havnedriften og havnens fortsatte udvikling. Det vil vi fortsætte med i klubben - og i fortsat godt samarbejde med Carlsberg og vores øvrige samarbejdspartnere'

 - og formand Lars Ive fortsætter

'Jeg vil gerne takke vores mange sponsorer, partnere, og ikke mindst vores store medlemsskare, der har støttet os og holdt fast ved samarbejde og medlemskab i en periode hvor klubben, dens medarbejdere og de mange frivillige har været lidt trængt. Det samarbejde og den indsats har betydet, at klubbens sejlsportsmæssige aktivitetsniveau har kunnet holdes i højt gear og ubrudt kunnet leveres i høj kvalitet. Alt dette glæder vi os til at kunne fortsætte med fornyede og øgede kræfter, både i Tuborg Havn og hvor klubben i øvrigt fungerer som landsdækkende sejlklub.’

Bådmagasinet fangede en af pladshaverne, i Tuborg Havn, den meget aktive sejler Kim Hansen, som straks overfor Bådmagsainet lykønskede KDY med afgørelsen.

Kim Hansen udtaler sig som privat person endvidere at 'nu må vi se fremad og få det bedste ud af det. Vi er selvfølgelig skuffede men accepterer naturligvis Landsrettens afgørelse, men jeg glæder mig til at vi kan sætte os sammen og se fremad og få skabt et godt samarbejde for at få udviklet Turborg Havn, til alles glæde'

 Seneste nyheder

Cold Hawaii udvikler nyt event

Kapsejlads om en øde ø

Populært job besat i Korsør Lystbådehavn


Sailing World News