Regnskabet i Dansk Sejlunion med mindre underskud end ventet

Bundlinjen i Dansk Sejlunions regnskab for 2017 viser et underskud på knap en million kroner. Resultatet er to millioner kroner bedre end budgetteret - men økonomien er fortsat presset af manglende ekstern finansiering.

Dansk Sejlunion kom ud af 2017 med et underskud på 951.000 kr. Trods det markante minus er resultatet langt bedre end det forventede underskud på 2,9 millioner kroner, som sejlunionens budget for året lagde op til.

"Vi kommer ud af 2017 med et godkendt resultat. Man skal huske på, at vi året forinden lagde ekstra penge til side i form af et driftsoverskud på 1,6 millioner kroner, fordi vi vidste, at vi ville stå over for store udfordringer i 2017 med at skaffe øget ekstern finansiering. Den eksterne finansiering har vi ikke løst endnu, desværre. Til gengæld har økonomien på andre punkter udviklet sig positivt," siger Dansk Sejlunions formand, Line Markert, om årets resultat.

Flere tager på kurser og uddannelser

På plussiden tæller blandt andet, at søgningen til Dansk Sejlunions kurser og uddannelser var højere end forventet. Klubberne sender flere frivillige på træner- og instruktøruddannelser, ligesom der også var stor interesse for de udbudte sejlerkurser.

Til trods for, at det i årets løb ikke lykkedes at indgå aftaler om kommercielle partnerskaber, var årets indtægter stadig 763.000 kr. højere end forventet – med de største bidrag fra uddannelsesaktiviteter, donationer og momskompensation.

Udgifterne for året var 1,2 millioner kroner lavere end budgetteret. Forklaringen skal findes i et lidt lavere aktivitetsniveau på talent- og eliteområdet foruden besparelser på administration og kommunikation. Endelig tæller det med, at den budgetterede ramme til at sikre ekstern finansiering ikke er anvendt.

"Underskud er ikke en holdbar model"

"Dansk Sejlunion har fortsat en solid økonomi med en fri egenkapital på 3,6 millioner kroner. Selvom 2017-resultatet letter lidt på presset for at skaffe ekstern finansiering nu og her, er underskud af den størrelse ikke en holdbar model,” siger Line Markert.

”Jeg vil gerne understrege, at vores fokus på at indgå nye samarbejdsaftaler med kommercielle partnere og fonde er den vigtigste udfordring, vi har foran os i 2018. Vi skal opnå højere indtægter, hvis vi skal indfri de mål for udvikling, aktiviteter og sportslige resultater, som vi sigter efter," understreger Line Markert.

Invitation til Fremtidsværksted

Dansk Sejlunions budget for 2018 bliver præsenteret på generalforsamlingen i Nyborg, lørdag den 17. marts. Umiddelbart forud for generalforsamlingen indbyder bestyrelsen til et "Fremtidsværksted", hvor alle har mulighed for at byde ind med ideer til sejlsportens og Dansk Sejlunions udvikling frem mod 2030.

Få DS' årsrapport herSeneste nyheder

Mere jordnære mål for Dansk Sejunion

Sejler fundet død på grundstødt båd

Kort Nyt

Dine nye muligheder

Nyheder

Tre nye VHF-radioer med GPS fra Raymarine

★ Artikel

Skipper anklaget for manddrab