Undersøgelse: Maritim indsats er topscorer

Tre ud af fire danskere har tillid til, at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver. Det viser den årlige undersøgelse af danskernes holdninger til Hjemmeværnet, som Danmarks Statistik udfører på vegne af Hjemmeværnet.

Undersøgelsen viser desuden, at 9 ud af 10 danskere mener, at Hjemmeværnets frivillige løser samfundsrelevante opgaver, mens 8 ud af 10 tilkendegiver, at Hjemmeværnet er med til at skabe sikkerhed og tryghed i Danmark.

Positiv støtte

Hjemmeværnets kommitterede, Søren Espersen, glæder sig over, at så mange danskere har tillid til Hjemmeværnet: 'Det er positivt, at så mange danskere sætter pris på det enorme stykke arbejde, vores frivillige leverer år efter år. Igen i 2017 har vi haft et godt samarbejde med Forsvaret, Politiet og Beredskabet, og vores indsats bl.a. i forbindelse med bandekonflikten, oversvømmelser, eftersøgninger og som støtte ved de danske grænser har i den grad synliggjort Hjemmeværnets indsats og kompetencer overfor den danske befolkning. Man bør som frivillig og ansat i Hjemmeværnet være stolt, når danskerne tilkendegiver, at Hjemmeværnet er med til at skabe sikkerhed og tryghed i Danmark,' siger Søren Espersen.

Topscorer til søs

Generelt er danskerne altså meget positive over for Hjemmeværnet, og hele 86 procent mener, at Hjemmeværnets opgaver er vigtige, og især Marinehjemmeværnets støtte til Søværnet er topscorer hos danskerne, hvor mere end 9 ud af 10 mener, at den opgave er vigtig.

Det glæder Chef for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen, som også synes, at danskerne har god grund til at bakke op om den frivillige maritime indsats.

'Marinehjemmeværnet frivillige leverer virkelig varen for Forsvaret. Vores fartøjer blev i 2017 indsat af Forsvarets Operationscenter til 69 eftersøgnings- og redningsopgaver (SAR) og til fem havmiljøopgaver (OILOPS). Hertil kommer et stort antal almindelige assistancer til lystsejlere i problemer. Når liv eller havmiljø er i fare, rykker de frivillige besætninger ud og er på havet inden for en time. Den gennemsnitlige reaktionstid i 2017 var på kun 27 minutter”' fortæller han, og fortsætter.
'Og så har vi vores største opgave for Forsvaret, som for de fleste kan forekomme lidt usynlig, nemlig bidraget til Søværnets farvandsovervågning. Vores 30 fartøjer skiftes til at være to af sted på opgaven i weekenden. I 2017 var vi på farvandsovervågning i 45 weekender. Det giver 180 sejladsdage i alt for vores fartøjer'.

For Marinehjemmeværnet er opgaverne for politiet steget støt gennem de seneste 10 år. Det gælder patruljeopgaver, når politiet skal sikre, at lov og orden overholdes til søs, det gælder afvisnings- og sikkerhedsopgaver ved store arrangementer, og det gælder eftersøgninger i havne, søer og åer mv.

'Støtten til politiet og deres opgaver omkring sikkerheden til søs giver rigtig god mening for os. I 2017 støttede vores frivillige besætninger politiet ved 97 planlagte sejladser og ved et antal uvarslede indsættelser ved mere akutte situationer', slutter kommandør Henrik Holck RasmussenSeneste nyheder

Sejlerskole i Svendborg - kun for kvinder

Boat Show: Danmarkspremiere på Sea Ray Sundancer

Code Zero som rullesejl

Se ny kabelfri Code Zero på Boat Show