Advokater: Gode råd til klubbens generalforsamling

Fra de to sejlere, og advokater Stig Holdgaard og Andreas Christensen har vi her på Bådmagasinet modtaget et super fint indlæg, her op til tidspunktet på året, hvor rigtig mange sejlklubber afholder årets Generalforsamlinger.

Igennem en årrække har de hver for sig haft den glæde at være dirigent på generalforsamlinger i sejlklubber og andre sejlsportsrelaterede foreninger.

Som Holdgaard/Christensen skriver:

Generelt kan man sige, at foreninger er befolket af passionerede mennesker, i dette tilfælde folk der brænder for sejlsport. Denne passion er generelt positiv og fører til en masse god energi, men nogle gange kan energien også føre til konflikter.

Sandheden er nok, at når en advokat bliver inviteret til at være dirigent på generalforsamlingen, er det ikke fordi vi selv er passionerede sejlere. Det er som regel fordi, der er en konflikt i fællesskabet, der skal håndteres professionelt, så konflikten ikke vokser unødigt og i bedste fald kan demonteres. Det skal jo helst dreje sig om sejlerglæde, når vi er på havnen og ikke om konflikter.

Det forhold, at vi begge ofte kommer til generalforsamlinger, hvor der er risiko for konflikter, har givet os anledning til at reflektere over nogle simple regler, man bør kende vedrørende afholdelse af generalforsamlinger. Vi har hver for oplevet, at hvis man overholder disse regler, kan man måske undgå nogle af de konflikter, som vi de sidste år har oplevet har ødelagt sejlerglæden i nogle sejlklubber.

1Det er dirigenten, der bestemmer, og det er vigtigt, at debatten bliver stramt styret, så alle kan komme til orde.

2. Dirigenten bestemmer talerækkefølgen, taletiden, samt emnets afslutning.

3. Dirigenten afgør, hvordan der skal stemmes, samt hvorvidt en stemme er gyldig og hvordan afstemninger falder ud. Dirigenten afgør også tvister om stemmeret.

4. Dirigenten kan bortvise deltagere på generalforsamlingen, hvis det er strengt nødvendigt på grund af deltagerens alvorlige brud på god orden. Bør kun ske i tilfælde, hvor det vil være urimeligt for de andre medlemmer, at den pågældende fortsat er til stede.

5. Dirigenten skal optræde uafhængigt og sagligt – Må ikke varetage særinteresser.

6. Er dirigenten stemmeberettigede bør han ikke stemme ved håndsoprækning, og bør ikke ses deltage i skriftlig afstemning.

7. Dirigenten skal følge god-dirigents-skik – Dirigenten skal helst gøre så lidt opmærksom på sig selv og sine beføjelser som muligt.

8. Følg dagsordenen – Der kan ikke træffes beslutningen om emner, der ikke er på dagsordenen, med mindre alle stemmer for at behandle emnet (også ikke-fremmødte).

9. Emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes i god tid, så det kan blive sat på dagsordenen, med indkaldelsen til mødet.

10. Punktet "eventuelt" er kun til at drøfte emner. Der kan ikke træffes beslutninger.

11. Følg foreningens vedtægter.

12. Alle har taleret på generalforsamlingen og kan derfor tage ordet.

13. Ledelsen skal efter bedste evne besvare alle spørgsmål på generalforsamlingen.

14. Dirigenten skal forhindre eller standse “angreb” af personlig karakter - gå efter bolden, ikke manden.

Og vigtigst af alt – du må ikke ekskludere medlemmer, medmindre der er sket en væsentlig misligholdelse fra medlemmets side.

Eksklusionen skal (1) ske på et sagligt grundlag, (2) være en proportionel sanktion under hensyn til misligholdelsens karakter og medlemmets interesse i at forblive medlem, (3) ske ved en fair og forsvarlig proces, og (4) der skal være håndgribelige beviser på medlemmets væsentlige misligholdelse.

Ved eksklusionssager er det vigtigt, at det pågældende medlem bliver indkaldt til generalforsamlingen, er blevet gjort opmærksomhed på forholdene vedrørende eksklusionen og får mulighed for at tale sin sag på generalforsamlingen. Her er det dirigentens opgave, at beskytte medlemmets rettigheder, men samtidig være upartisk og saglig.Seneste nyheder

Sejlerskole i Svendborg - kun for kvinder

Boat Show: Danmarkspremiere på Sea Ray Sundancer

Code Zero som rullesejl

Se ny kabelfri Code Zero på Boat Show