Sailing-Aarhus har til dagligt til huse på havnefronten Dokk1 i Aarhus. Nu arbejdes der på højtryk for at finde frem til en genopretningsplan for foreningen der har en negativ egenkapital på over en halv million.

Fejl og sjusk årsag til negativ egenkapital i Sailing Aarhus - der arbejdes på genopretningsplan

03-01-2018 06:56 Søren Øverup
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

Allerede den 21. december sidste år, kunne Bådmagasinet i en kommentar berette om 'Uro i Aarhus...' og i en umiddelbart efterfølgende telefonsamtale med Sailing Aarhus' direktør Thomas Capitani, blev redaktionen her på Bådmagasinet lovet en redegørelse. Emnet blev en lille uge senere fulgt op af vores kollega på minbaad Troels Lykke, og i går, tirsdag den 2. januar 2018, modtog vi her på redaktionen følgende redegørelse for økonomien i Sailing Aarhus.

 

Bådmagasinet
Søren Øverup

Aarhus, den 2. januar 2018

Orientering fra Sailing Aarhus om årsregnskab

Vi vil som lovet hermed gerne give dig en foreløbig orientering om situationen omkring Sailing Aarhus økonomi.

I forbindelse med revisionen af SAAs årsregnskab for 2016 fandt vi anledning til at underkaste dette en nærmere gennemgang, da vi konstaterede en række fejl i balancen.

En grundlæggende fejl vi konstaterede var, at tilgodehavender og skyldige poster i en årrække fejlagtigt ikke var blevet modskrevet i balancen, når tilgodehavendet indgik eller udeståendet blev betalt.

Dette medførte så, at posterne tilgodehavender og skyldige omkostninger var vokset uden baggrund i virkeligheden og da de to konti ikke var “synkrone” fremtrådte egenkapitalen ved udgangen af 2015 misvisende ("for stor") og det var således denne “for store” egenkapital, som vi i første omgang reagerede på inden vi påbegyndte revisionen af årsregnskabet 2016. Vi burde naturligvis have opdaget dette tidligere, men da årsregnskabet for 2015 var blevet afsluttet og godkendt af generalforsamlingen, var vi desværre ikke tidligt nok opmærksomme på forholdene.

Ansvaret for dette ligger alene hos SAAs ledelse, som udgøres af bestyrelsen i samarbejde med direktøren, og vi besluttede derfor at gennemføre et meget omfattende udredningsarbejde, bistået af ekstern revisorkonsulent, bogholder, kasserer, direktør mfl. Resultatet af udredningen er, at vi har måttet justere vores egenkapital således at den ved udgangen af 2016 udgjorde –531.877 kroner (heraf hensættelse til ekstern rådgivning på kr. 200.000.)

I forbindelse med udredningen har vi forbedret en lang række administrative rutiner og implementeret nyt bogholderisystem. SAA har aldrig haft egen, ansat bogholderifunktion, men har siden 2008 fået foretaget bogføring eksternt.

Vi har i udredningen konstateret en række fundamentale fejl i regnskaberne. Det er fejl, som ledelsen påtager sig ansvaret for. Men der er på ingen måde fundet tegn på svig, misligholdte betalingsaftaler med kreditorer eller tab på debitorer.

I hele perioden frem til 2016 og i hele 2017 har SAA’s likviditet været positiv, og i dag er SAA's væsentligste kreditorer medlemsklubberne selv.

På generalforsamlingen den 6. december var der opbakning bag at fortsætte det positive samarbejde i SAA omkring sejlsportsaktiviteterne i Aarhus.

På SAA’s bestyrelsesmøde, der blev afholdt i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen, blev der nedsat et midlertidigt organisationsudvalg, med deltagelse fra alle seks medlemsklubber. Udvalgets opgave er at udarbejde en genopretningsplan for SAA, herunder at genskabe en positiv egenkapital.
Der er næste møde i udvalget den 3. januar 2018. Udvalget færdiggør sit arbejde i første halvdel af januar, og umiddelbart herefter forventer bestyrelsen at kunne give et billede af, hvorledes vi sikrer en fortsat, økonomisk og administrativ bæredygtig drift af SAA.

Vi kan yderligere oplyse, at vi naturligvis har haft tæt dialog med vore eksterne samarbejdspartnere, herunder VM2018 og Aarhus Kommune om de økonomiske forhold i SAA. Forberedelse og gennemførelse af VM2018 berøres ikke af de interne forhold i SAA og indgåede aftale omkring afvikling af stævnet påvirkes på ingen måde. Planlægningen af VM2018 kører på rette spor, og det bliver en fantastisk begivenhed for hele sejlerdanmark, uanset hvorledes de interne forhold i Sailing Aarhus måtte være.

På samme måde er også sejlsportscentret upåvirket af disse forhold, idet sejlsportscentret som bekendt er ejet af en selvejende fond og derfor på ingen måde har fælles økonomi med SAA.

Kraftcenterarbejdet i Aarhusbugten er organiseret mellem Dansk Sejlunion, Team Danmark, ESAA og en treenighed af Sailing Aarhus, Aarhus Sejlklub og Kaløvig Bådelaug. Den nuværende kontrakt udløber med udgangen af marts med etableringen af Sejlsportscenteret. Dansk Sejlunion har meddelt, at man herefter selv ønsker at administrere arbejdet omkring eliten/landsholdene.

Sejlklubberne arbejder på en model, hvor Kraftcenterarbejdet i Aarhus for ungdom/talent fortsætter i et samarbejde mellem ESAA og sejlklubberne. Der arbejdes derfor på en ny samarbejdsmodel med Dansk Sejlunion og Team Danmark.

Der er ingen oplysninger eller viden, som vi har noget ønske om at holde hemmelige. Vi vedlægger det på generalforsamlingen revisorpåtegnede og godkendte regnskab for 2016.

Vi står naturligvis til rådighed for et møde for gennemgang af dokumenter og sagsforløb, og du er velkommen til at kontakte direktør Thomas Capitani eller bestyrelsesformand Mette Rostgaard Evald for yderligere uddybning.

Med venlig hilsen og ønske om et godt Nytår!
Sailing Aarhus
på vegne af bestyrelsen og direktion

Mette Rostgaard Evald og Thomas Capitani
Formand                         Direktør

Udvalgte artikler til salg - GRATIS for abonnenter under Mit Bådmagasin

Læs flere nyheder - klik her.

Udvalgte artikler til salg - gratis for abonnenter under Mit Bådmagasin

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer