Dansk Sejlunion: Vi har ikke glemt forsikringsafgiften

I et nyhedsbrev til medlemmer af Dansk Sejlunion, skriver formand Line Markert blandt andet: Regeringen har de seneste uger i forbindelse med næste års finanslov fremlagt en række udspil, der letter skatter og afgifter for et større milliardbeløb. Mest fokus har der været på bilafgifterne, hvor et politisk flertal allerede har indgået en aftale.

Et stykke nede af listen over udspil kommer et forslag om at lette en række mindre, erhvervsrettede afgifter for et samlet beløb på godt 100 mio. kroner. Forsikringsafgiften på lystfartøjer er én af de afgifter, der er med i overvejelserne.

Lige nu afventer regeringen et oplæg fra et særligt saneringsudvalg, der i 2016 blev nedsat med henblik på at analysere de mange småafgifter, hvoraf nogle gør mere skade end gavn.

Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere sendte sidste år et høringssvar til udvalget - om forsikringsafgiftens uhensigtsmæssigheder i form af blandt andet indtægtstab for bådbranche, værfter og havne, ligesom afgiften også rammer hårdt i foreningslivet.

Dansk Sejlunion er sideløbende i mundtlig dialog med politikere og centralt placererede embedsfolk om sagen. Hele den videre proces afventer saneringsudvalgets oplæg, der efter planen lægges frem sidst på året.Seneste nyheder

Sejlerskole i Svendborg - kun for kvinder

Boat Show: Danmarkspremiere på Sea Ray Sundancer

Code Zero som rullesejl

Se ny kabelfri Code Zero på Boat Show