fbpx

Københavns Havn - bombe under forsinkede broer

10,00 DKK

Broreglementet lever slet ikke op til dispensation og krav fra Fredningsnævnet og Kystdirektoratet. Det mener H.C. Hansen, bådejer i Christiansholms Kanal og tidligere formand for Dansk Sejlunion.

Gæstesejlere og bådejere i Christiansholms Kanal i København får endnu en sæson med næsten uhindret sejlads, fordi arbejdet med de nye oplukkelige cykelbroer, Inderhavnsbroen, Trangravsbroen og Proviantbroen, er forsinket og tidligst står færdige til oktober 2013. Det var den besked bådejerne i de københavnske kanaler fik, da Bådelauget Wilders Plads og HavneForum holdt et talrigt besøgt orienteringsmøde med projektleder Jonas Gammelgaard og Carsten Hammer Nielsen, Center for trafik, fra Københavns Kommune.

Kommentarerne fra de fremmødte bådejere viste, at især spærretiderne morgen og aften fra de gratis timeåbninger i sæsonen indebærer ganske betydelige begrænsninger af det maritime miljø i Christians Havns Kanal, der især bliver berørt at den dobbelte bro ved Trangraven.

Det bliver eksempelvis ikke muligt at sejle på weekendtur før efter kl. 18, med mindre man kan tage tidligt fri og være ude af kanalen kl. 15. Sejlads uden for sæsonen bliver unødigt besværligt.

Pris: 10 kroner / 3 sider. Kilde: Bådmagasinet 05/2013.

Kurv

Din kurv er tom!