Vi tager Liga-temperaturen efter år ét

Hvordan vil du vurdere Sejlsportsligaen efter første år?

- Ligaen er i min optik det bedste, der er sket i og for dansk Sejlsport i mange år. Vi har fået mange klubber og besætninger involveret allerede i det første år, og der har været en bedre eksponering af sejlsporten på mange fronter og nye medier. Klubberne har grebet deres deltagelse vidt forskelligt an: Vi har set mange helt unge besætninger, besætninger med blandede mandskaber - ung/gammel, kvinder/mænd, erfaren/uerfaren - lige som nogle klubber har udpeget deres deltagere, mens andre har haft interne udtagelsessejladser. Det er en ny sejladsform, med højt tempo og fantastisk formidlingsmulighed, som både sejlere og omverden er begejstrede for.

Hvad skal der ske af nyt i 2015?

- Først og fremmest forbereder vi lanceringen af 2. division. Formatet er ikke helt på plads endnu, men jeg vurderer, at DS har skabt forventningerne om, at 2. division kommer, så det er nærmest umuligt at løbe fra nu. Med samlet set ca. 40 klubber i ligabevægelsen og yderligere deltagere på spring, så får vi i år en dækning over hele landet, der kan skabe nyt liv som ringe i vandet.

Hvad kan der gøres endnu bedre end i 2014?

- Selvom jeg synes, at vi har fået en god eksponering, så er der alligevel meget tilbage at ønske. De landsdækkende trykte og "æterbårne" medier ignorerede stort set ligaen. Her må vi alle sammen arbejde hårdt for at overvinde barriererne, men det er nok DS, som har de bedste forudsætninger for at få de landsdækkende medier i tale.

- Vi skal også udnytte ligaen endnu mere offensivt i de byer, hvor sejladserne finder sted. Arrangørklubberne og DS må sammen bearbejde det lokale erhvervsliv og medierne intensivt, lige som klubberne skal slå dørene op for nye sejlere og publikum i de uger, ligaen er i byen.

Hvad er egentlig idéen med Ligaforeningen?

- De klubber, som deltager i Sejlsportsligaen skal være med i Ligaforeningen og de skal i første omgang være med til at fastlægger de sportslige rammer for ligaen og sikre opbakning til konceptet. Dertil kommer at Ligaforeningen skal arbejde for et bæredygtigt økonomisk grundlag for sejlsportsligaen.

- Ligaforeningen skal også i et videre perspektiv bidrage til at udvikle sportsbådsmiljøet i Danmark i bred forstand.

Hvor går skillelinjen mellem Ligaforeningen og DS?

- Formelt er Ligaforeningen et DS-netværk og dermed en del af DS. 2015 er Ligaforeningens første år, og meget er allerede lagt tilrette for sæsonen, som Ligaforeningen ikke kan ændret nævneværdigt ved.

- Anderledes kan det blive i 2016 og 2017, hvor aftalerne endnu ikke er på plads, og Ligaforeningen derfor kan komme på banen inden aftalerne bliver indgået. Dermed øges foreningens mulighed for at tage et økonomisk medansvar også.

Hvad med økonomien - er det ikke alt for dyrt for DS?

- Jeg har forstået, at DS' medarbejdere har anvendt godt halvandet årsværk i det første år og desuden godt 300.000 kr. i andre omkostninger.

- I forhold til, at hele projektet om "puls og vand i håret" er lanceret som det helt store udviklingsprojekt, der skal bringe sejlsporten tilbage på et attraktivt vækstspor, så er ressourceforbruget for mig at se helt nødvendigt. Her tænker jeg ikke mindst på, hvad man allerede har opnået med et ret begrænset input. Vi må i alle landets sejlklubber se opstarten og driften af ligaen som en investering, som vi kan og skal udnytte lokalt.

- Det bør også være muligt at opnå endnu flere, større sponsorer til ligaen, og her er medierelationen selvfølgelig ikke til at komme uden om. Og vi skal have hvert enkelt arrangørklub til at tage ansvaret for at det enkelte stævne løber fuldstændigt rundt, så DS ikke er afhængig af pølsesalget på den enkelte havn - billedligt talt.

Du siger at Ligaforeningen formelt er et DS netværk, - hvordan vil Ligaforeningen sikre tilstrækkelig ressourcer til at fortsætte - og helst løfte, det arbejde der er sat i gang af DS?

- Lige nu er fokus på driften i 2015, hvor planerne og dermed omkostningerne ligger næsten helt fast fra DS' side. Uden store armbevægelser og med en meget skrabet formidlingsmodel, slår de ressourcer, som DS har skaffet, formentlig til. Men skal alle ønskerne opfyldes, skal der allerede i år findes flere sponsorer eller andre indtægter. Kigger vi frem til 2016 og 2017, hvor DS ikke endnu har indgået nogen forpligtende aftaler, så står Ligaforeningen mere frit i forhold til at kunne påvirke både omkostninger og indtægter. Man kan måske endda forestille sig, at aktiviteten på længere sigt løftes helt ud af DS, hvis DS ikke om nogle år vil benytte sejlsportsligaen som en nødvendig investering i sejlsportens udvikling.

Hvordan ser fremtiden ud?

- Jeg er meget spændt på, hvor mange andre lande der kommer med på ligabevægelsen i år. Sailing Champions League var en kæmpe succes i København i år, som har givet mange lande blod på tanden. I hvert fald en håndfuld lande arbejder på at etablere egne ligaer i 2015.

- På sigt er det muligt, at Ligaforeningen helt og aldeles skal overtage ansvaret for Sejlsportsligaen i Danmark. Derfor skal vi være meget opmærksomme på at have en stærk tilknytning til sponsorer, klubber og medier.

- Tænk hvis vi også kan få en mulighed for at engagere hele befolkningen i ligaens resultater - fx ved at de kan spille på sejlsportsligaen, lige som man kan spille på resultaterne i andre idrætsgrene, slutter Chr. Lerche - til daglig adm. direktør i KDY.