'Som at spille fodbold i gummistøvler'

Selve ideen omkring at skubbe en liga i gang fik heller ikke mange roser med på vejen hos Hr. Bruun: "Efter min mening et totalt ligegyldigt projekt, som ikke flytter dansk sejlsport en meter, fordi det ikke har attraktionsværdi for hverken medierne eller nye potentielle sejlere. Det er udelukkende interessant for de som allerede sejler, det er altså ikke særligt visionært!"

Valget af J70 fik også sindene i kog, som eksempelvis "Den glade sejler", der den 20. november 2013 kommenterede: "Landet gemmer på mange gamle men gode både. Eksempelvis står der folkebåde stille i næsten hver havn. Hvorfor ikke prøve at få dem ind i Sejlsportsligaen?"

Jamen, jeg kunne tvinge Bådmagasinets server i knæ, hvis jeg forsatte med at fremhæve de mange kritiske kommentarer om enten Liga tanken, J70, om det skulle være elitært eller ikke - tilbage i 2013? Sjældent har et emne, skabt så megen debat i dansk sejlsport.

Historien viser så, at DS valgte at gå 110 % ind for Sejlsportsligaen med køb af 7 stk. J70 og efterfølgende, valgte at gå ud og pege på samme bådtype som fremtidens bådtype.

Og sæsonen 2014 viste, at det var ikke så ringe en ide.

Rungsted, Sønderborg, Hellerup og Aarhus lagde vand til hvert af de fire ligastævner. Af de 240 sejlere, der indtil nu har prøvet formatet, er det meget, meget få (om nogen overhoved), der ikke er taget hjem med en mega fed oplevelse under huden.

Der er talt om Ligaen hjemme i klubben, Skovshoved, Faaborg og Vallensbæk er blandt de klubber som endda selv lavede klub Facebook grupper. Hvert stævne har været en kæmpefest, med masser af mennesker på kajen.

Når Rene Bruun i efteråret 2013 mente: "Ikke flytter dansk sejlsport en meter, fordi det ikke har attraktionsværdi for hverken medierne eller nye potentielle sejlere" så tog han delvis fejl. Virkeligheden modbeviser udsagnet, rigtige mange "tabte" sejler kom tilbage i sejlsporten på grund af Sejlsportsligaen.

Omkring dansk sejlsport, ja så kommer der ikke foreløbig en massiv dækning på de store landsmedier, ligegyldigt hvilke klasser vi sejler i.

Ekstrem både?

Flere har påpeget, at DS skulle have valgt mere ekstreme både, eksempelvis M32 eller Formula 18 katamaraner. Fordi en båd kan foile, betyder det forsvindende lidt i forhold til medieopmærksomhed.

Det er slet ikke det, det handler om i denne medie verden, desværre. Americas Cup er et godt eksempel, det var da en begivenhed der om noget var enormt spektakulært - men på ingen måde en event, som de store tv-stationer rundt om i Europa havde på programmet – desværre.

På rette vej

Men Sejlsportsligaen er rigtigt godt på vej mediemæssigt, sammen med Volvo Ocean Race og SAP Extreme, har medierne fået en lille smule opmærksomhed på sejlsporten.

I de fire stævnebyer var der solid omtale, både på print, online, radio og tv, de regionale medier var godt med i dækningen. Da der blev sejlet SAILING Champions League på Langelinie var holdet fra Kerteminde endda de store sportshelte på Fyn, hva´siger I så?

Der hvor Sejlsportsligaen fik et mediegennembrud, var på de sociale medier. Facebook buldrede derudaf. Sejlsportsligaen egen Facebookgruppe, der blev startet i sommers, er næsten lige stor som Dansk Sejlunions Facebookgruppe. Tænk på at Sejlsportsligaens onlinemagasin er blevet set af mere end 130.000 unikke brugere i 2014 (beviseligt dokumenteret, red.) - Ligesom Ligaens egen TV produktion, blev set af rigtig mange sejlere over hele landet.


 

Magten ligger ikke mere i sportsudsendelsen kl. 22.00, men ude i Cyberspace. Forhåbentlig har erfaringerne i 2014 været med at slå små sprækker i den massive modvilje, som de store sportsredaktioner åbenlyst har mod sporten på vandet.

J/70 bestod med glans

Valget af J70 viste at være et guldhug - ligaen har haft et aldersspænd på omkring 50 år mellem yngste og ældste sejler - og de unge synes faktisk, det er både sjovt og lærerigt at sejle med og mod ældre sejlere.

Mange mente også at projektet aldrig ville komme bredt ud over de få klubber, aldrig nå længere end de få elitære storklubber. Historien viser at de mange kritikere tog fejl.

Med 38 involverede klubber, så har 14 % af DS 273 klubber været aktive i et eller flere stævner, men med cirka 50.000 medlemmer i sejlklubberne under DS, så har 37 %, af alle sejlere haft "deres" sejlklub med i Sejlsportsligaen.

Tænk på kvalifikationen, som Skærbæk Bådeklub vandt foran Horsens, Lynæs, Frederikshavn og Hadsund, alle fem sejlklubber der hidtil har levet et anonymt og stille liv.

2. Division ?

Mange nye klubber og sejlere kommer til i 2015, nu når der også kommen en 2. division som formand Hans Natorp har sagt det, både i sin tale til kvalifikationsligaen, og på sin Facebook profil den 25. oktober: "Fuld gang i kvalifikation til 2015 - og 2. division skal vi da bare have på plads også". Håber formanden har magt, som han har akt, for DS skal "lige" finde økonomien. Her siger vandrørene, at mange klubber står klar til at give en hjælpende hånd.

Alt sammen har det give nyt liv til sejlsporten, nu skal vi "bare" have flere på vandet. Det lykkedes også, for sejlerne kommer, når de får overleveret de gode historier fra dem, de kender, eller når de ser deres kammerater skrive om sejlads på de sociale medier. Når der bliver skabt ny, smittende gejst og energi ude i klubben, kommer også de nye sejlere.

Det kommer nok ikke på én gang, alt sammen – Men, venner, i år ét - er der skabt et nyt sejladsformat - Sejlsportsligaen, det alle i sejlsporten taler om.

Hidtil er der afviklet seks stævner, alene i Danmark. Tæller du Champions League med, har besætninger fra 16 nationer været i Danmark, og prøvet ligaformatet af. Det tror jeg hverken Rene Bruhn eller nogen af de mange kritiske kommentatorer havde troet muligt?

Faktisk var det rigtigt skægt og inspirerende at "spille fodbold i gummistøvler!" i 2014.

Fra redaktionen:

Redaktionelt søger Baadmagasinet.dk at være 100 % ojektiv, gerne med en kant. Men i relation til Sejlsportsligaen, skal det nævnes at både Nicolai Lassen og Bådmagasinet har haft en aktiv rolle - både i udvikling og gennemførelsen. Bådmagasinet har været en aktiv partner i den samlende medieindsats, en rolle vi er meget stolte over, og Nicolai Lassen har deltaget aktivt i gennemførelsen.