Middelfart: Træner sætter hold sammen med sejlere

Middelfart Sejlklub har til daglig et tæt samarbejde med Match Racing Denmark, der også har base på Middelfart Lystbådehavn. Klubben har derfor blandt anvendt match28’erne i udtagelsen af klubbens ligabesætning.

Endvidere sejler man også i den nye tyske B/one, der her i 2014 også anvendes i den tyske bundesliga’s anden division, hvorimod der anvendes j/70 i første division.

Klubben har ikke planer om anskaffelse af J/70, idet samarbejdet med Match Racing Denmark allerede giver store muligheder for kølbådssejlads for klubbens medlemmer i centrets seks DS37 og seks match28.

Annette Strøm, Middelfart Sejlklubs ligaansvarlige fortæller her om klubbens forberedelser, udtagelser m.v.

Hvordan planlægger din klub udtage jeres besætning til ligaen ? Vil I holde udtagelsessejladser i klubben og i givet fald i hvilken bådklasse ?

”Vi har valgt en træner, som i samarbejde med et "bruttohold" af interesserede sejlere har valgt hvem der skal med til 1. ligasejlads. 

”For at finde det rette team har vi holdt træningssejladser, hvor vi har byttet rundt på positionerne ombord. Det har samtidig fungeret som udtagelsessejladser fordi træneren har vurderet den præstationerne for den enkelte og for det team man indgår i.

”Der har primært været sejlet i match28’ere fra Match Racing Denmark og B\one fra Floor Marine.

Vil klubben udtage en besætning forud for hvert ligastævne ? Eller udtage en besætning for hele sæson 2014 ?

”Vi holder ”udtagelse” eller vurdering af holdsammensætning forud for hvert ligastævne. Det skal sikre en udvikling i gruppen hele sæsonen.”

Hvad er klubbens ambition med deltagelse i ligaen ? Er det jeres mål at vinde ligaen 2014 ? Eller har I en anden målsætning her i første sæson ?

”Vi har besluttet, at målet for vores deltagelse i dette første år er, dels en god placering men især at skabe en større samarbejdsflade mellem klubbens yngre sejlere, rekruttering af kapsejladsinteresserede og udnyttelse af erfaring og kompetencer blandt klubbens medlemmer.”

”Altså et klubsamarbejdsprojekt om en god kapsejladspræstation, der sikrer at vi bliver i ligaen.”

Har I gjort jer tanker om, hvordan I vil bruge ligaen til at promovere jeres klub og sejlsporten i jeres lokalområde, bl.a. med henblik på at rekruttere flere medlemmer ?

Ja, vi havde håbet at kunne låne J70’erne for en periode, hvis vi hentede bådene eller fragtede dem frem og tilbage mellem havnene. I den forbindelse ville vi have lavet en sponsorevent med presse deltagelse for at promovere sejlads og tiltrække nye medlemmer.”

”Desuden skulle vores ”onsdagskapsejlere” og ungdomssejlere have tilbudt ture i bådene, ligesom vi skulle kunne prøve båden forud for stævnedeltagelse.”

”Det har desværre ikke vist sig muligt.”

Har klubben planer om i fremtiden at købe J/70’ere til klubbrug ? Og hvilke både anvender I pt. som klubbåde ? og til hvad ?

”Nej. Vi samarbejder med Match Racing Denmark om brug af deres match28 og DS37’ere som klubbåde til vores børne- og ungdomstræning, sejlerskole, forældresejlads, sommercamp samt masser af andre events.”

LÆS HER mere om sejlsportsligaen - herunder om 12 andre ligaklubbers planer om udtagelsessejladser, lokal promovering af sejlsport, fremtidige klubbåde m.v. Du kan også finde artikler om den tyske bundesliga, samt idemanden bag denne, Oliver Schwall.

Middelfart Sejlklub hjemmeside