Silkeborg: Ligahold vælges blandt H-båd og L23 sejlere

De to mest aktive bådklasser på Silkeborg Sø'erne er H-båd og L23, både til aftenmatcherne men også andre åbne kapsejladser i løbet af sæsonen, hvilket gør det naturligt for klubben, at ligaholdet findes blandt disse sejlere.

Udfordringen er selvfølgelig, at man ikke er vant til at sejle med asymmetrisk spiler. Silkeborg sejlklub arbejde på at låne/leje en træningsmulighed i vest-Danmark, da det umiddelbart er håndteringen og kendskabet til J/70´ere, der er den største udfordring. Samtidig er man klar over, at de klubber der allerede nu har en lignende sportsbåd til rådighed, vil have en klar fordel.

Klubbens liga-deltagelse skal udnyttes til at skaffe flere medlemmer. Der er planlagt 5 forløb hen over sommeren med overskriften ”Sejlsport - er det noget for mig?”, som inviterer nysgerrige med på vandet og har en praktisk tilgangsvinkel.

Erik Sønderskov Jakobsen, Silkeborg Sejlklubs kapsejladsudvalgsformand fortæller om klubbens planer mht. udtagelser, lokale aktiviteter m.v. 

Hvordan planlægger din klub udtage jeres besætning til ligaen ? Vil I holde udtagelsessejladser i klubben og i givet fald i hvilken bådklasse ?

”Klubbens mest aktive både er H-båd og L23, som hver onsdag samler et pænt felt med tæt sejlads. Derfor har vi ikke taget udgangspunkt i udtagelsessejladser, som jo principielt finder sted hver onsdag, men ansvarliggjorde nogle få personer, til at udvælge et brutto-hold.”

”Holdet består af god blanding af sejlere, hvor flere allerede indgår i faste teams og med stor kapsejladserfaring, som vi håber, kan give den nødvendige ro, når de nye både skal håndteres.”

Vil klubben udtage en besætning forud for hvert ligastævne ? Eller udtage en besætning for hele sæson 2014 ?

”Det er planen, at holdet sættes til hvert stævne. Ikke alle sejlere har mulighed for at deltage i alle stævner, men vi håber, at alle deltager minimum i to stævner.”

Hvad er klubbens ambition med deltagelse i ligaen ? Er det jeres mål at vinde ligaen 2014 ? Eller har I en anden målsætning her i første sæson ?

”Klart - vi vil da gerne vinde…! Men vi er også realistiske og ved, at vi skal møde mange kompetente sejlere. Vi havde håbet på lidt træningstid i bådene, men det er for nylig besluttet, at der kun kan trænes på Øresund og først op til sidste stævne, kommer bådene vest for Storebælt.”

”Derfor arbejder vi kraftigt på, at låne/leje en træningsmulighed i vest-Danmark. Det er umiddelbart håndteringen og kendskabet til J/70´ere, der er den største udfordring og de klubber der allerede nu har en lignende sportsbåd til rådighed, har naturligvis en fordel.”


Har I gjort jer tanker om, hvordan I vil bruge ligaen til at promovere jeres klub og sejlsporten i jeres lokalområde, bl.a. med henblik på at rekruttere flere medlemmer ?

”Planerne var rimelig klare…, - at der skulle laves et arrangement i forbindelse med det forventede lån af en båd. Da det ikke lader sig gører i løbet af Liga-sæsonen, vil vi skabe opmærksomhed om vores sejlerskole og ungdomsafdeling gennem den lokale trykte presse og den omtale, der kan opnås om vores deltagelse."

"Der er planlagt 5 forløb hen over sommeren med overskriften ”Sejlsport - er det noget for mig?”, som inviterer nysgerrige med på vandet og har en praktisk tilgangsvinkel.”

Har klubben planer om i fremtiden at købe J/70’ere til klubbrug ? Og hvilke både anvender I pt. som klubbåde ? og til hvad ?

”Klubben tilbyder de unge sejlere Optimist, Tera og Feva, samt 2 H-både som skolebåde. Der ud over er der flere medlemmer der stiller deres L23 og H-båd til rådighed for nye sejlere.”

”I kraft af nok Danmarks største koncentration af H-både i havnen, har det været et naturligt valg, for den der kan lide at kapsejle. Men J/70´eren er et særdeles interessant bud til at løfte arven, som den foretrukne båd."

"Det vil helt sikkert sætte tanker i gang hos de etablerede sejlere, hvis de fik mulighed for at lære J/70´eren at kende. Om klubben kan/skal investere i en, vil vise sig, når der er arbejdet lidt mere med, hvordan de skal finansieres.”

Har du andre synspunkter om ligaens fremtid og muligheder i dansk sejlsport ?

”Det er et spændende koncept, idet det kan samle klubben og konkurrere mod andre klubber. Fodboldklubbernes sammenhold og begejstring for superligaholdet, er overført til sejlsporten.”

”Det er første sæson - men når der er gjort lidt erfaring med konceptet, tror jeg der vil kunne laves flere Ligaer - for helt unge, for sejlerskoler osv. De dygtigste sejlere skal nok finde vej til Ligaen, men skal bredden også ud og sejle sportsbåd, skal vi også have en 1. og 2. division.” 

”De korte baner bringer action tæt på publikum. Storskærm, tracking og en god kommentator skulle give bedst mulig indsigt i sporten for dem der ikke kender til kapsejlads. Kunne det så følges op af ”prøv en sportsbåd i din lokale klub”, bliver Ligaen et af de bedste tiltage for øge sejlsportens udbredelse.”

LÆS HER mere om sejlsportsligaen herunder hvad 9 andre klubber har af planer m.h.t. udtagelsessejladser, fremtidige klubbåde m.v. Du kan også finde artikler om den tyske bundeliga, samt idemanden bag denne, Oliver Schwall.