Fredag, afgørelsens time for sejlsportens 10. medaljesæt

Related Articles: Slingrekurs i World Sailing, Tænk hvis... - OL arrangørerne befinder sig i et kæmpe dilemma , World Sailing har sorteret i nye OL forslag

World Sailing afholder i denne uge sit halvårsmøde, og efter et noget turbulent forløb, skal Council i morgen fredag, træffe endelig beslutning om, hvilke alternative forslag WS skal sende til IOC, som erstatning for Mix Offshore, disciplinen som IOC - sandsynligvis - ikke godkender.

Ugen blev indledt med 2-dages møder i både Events Committe og Equipment Committee, hvor begge komiteer blandt andet skulle beslutte, hvilke anbefalinger af alternative discipliner, som de vil anbefale til Council mødet fredag.

Som tidligere omtalt her på Bådmagasinet, så modtog World Sailing i alt 26 forslag til alternative events, en del af dem identiske, hvilket betyder at der reelt er 15 konkrete forslag. I første om gang besluttede WS Board (bestyrelse red.) kun at anbefale tre forslag, og afviste dermed resten, med den begrundelse at de ikke var i overensstemmelse med IOC’s krav.

Den beslutning satte bestyrelsen under et gevaldigt pres - der blev fremført tvivl om tolkningen af World Sailings egne relevante vedtægter. Bestyrelsen reagerede prompte, og i stedet valgte de, at fremlægge samtlige forslag på halvårsmødet, mens man ventede på Constitution Committee’s vurdering af alle de modtagne forslag, set ift. til især IOC’s fremførte krav til World Sailing.

Læs også: Slingrekurs i World Sailing

Fire forslag er bortdømt
Constitution Committee’s gennemgang af de 15 forslag førte til, at fire forslag blev bortdømt ift. IOC’s kriterier. Disse fire forslag kommer ikke til behandling under halvårsmødet, heriblandt forslag fra blandt andet Sverige og Finland om, at Finn-jollen skulle fortsætte som en selvstændig disciplin for ’de tunge drenge’ over 85 kg.

Årsagen til at netop disse forslag blev bortdømt, er, at IOC’s Olympic Agenda 2020+5 prioriterer, at der i fremtiden skal være, dels lige mange discipliner for kvinder og mænd, dels samme antal kvindelige og mandlige deltagere. Dette er et ultimativt krav fra IOC mht. Paris 2024.

Kun to forslag er anbefalet til Council
Mandag og tirsdag har både Events Committee og Equipment Committe altså haft de tidligere omtalte 2-dages møder, online. Der har været mange punkter på deres dagsorden, men især spørgsmålet om det alternative forslag om discipliner til IOC har domineret møderne i begge komiteer.

Begge komiteer har testet forslagene ift. forhold til IOC’s krav til WS mht. alternativ disciplin:

Sikre fuld ligestilling mellem kønnene på både antal discipliner og deltagerkvoter
Alternative mix discipliner eller opdeling af aktuelt godkendte mix discipliner i individuelle discipliner for kvinder og mænd
Bør have været testet tidligere ved respektive verdensmesterskaber arrangeret af World Sailing
Brug af eksisterende faciliteter og baneområder

Komiteerne må fokusere 100% på IOC’s krav opfyldes – hvis ikke, vil der være stor risiko for, at IOC reducerer sejlsportens medaljesæt fra 10 til 9, hvilket vil være katastrofalt.

Forskellige anbefalinger
Events Committee konstaterede på sit mandagsmøde, at forslagene vedr. individuelle discipliner for henholdsvis Kiteboarding og 470 begge er i fuld overensstemmelse IOC’s fremførte krav.

Herefter testede komiteerne begge events ift. overensstemmelse med IOC’s Olympic Agenda 2020+5, global spredning, minimering af omkostninger og kompleksitet, sejladsformat, appel til ungdommen, udstyr og medier. Begge discipliner fik i denne proces tildelt point, Kiteboarding forslaget (M1-21) modtog 26 ud af 35 point, mens 470-jolle forslaget (M2-21) fik 18 ud af 35.

Ud af samtlige 15 forslag kom kun Kiteboarding og 470-jolle forslagene til afstemning i Events Committee. Afstemning blandt disse to betød, at 470-jolle forslaget modtog 7 stemmer og Kiteboarding forslaget modtog 6. Dvs. ’Individual Mens and Womens Two Person Dinghy’ anbefales (af Event Committee, red.) til Council som nr. 1 alternativ disciplin og ’Individual Men’s and Women’s Kiteboarding’ som nr. 2 alternativ disciplin.

I Equipment Committee gik det lige modsat, idet man anbefalede Kiteboarding som nr. 1 og 470 som nr. 2 til Council. Forslagene modtog hhv. 10 og 7 stemmer.

Kan der komme andre forslag på bordet?
Ja, i princippet kan et Council medlem fremsætte forslag på fredagens møde om, at andre end de to anbefalede discipliner skal drøftes, og kan komme til afstemning.

Man kan sagtens forstille sig, at nogle Council medlemmer vil promovere for eksempel forslag om en mix disciplin for Finn-jolle & ILCA6 (Laser Radial, red.) eller en mix Match Racing kølbåds disciplin. Dette kan ske, hvis mindst to Council medlemmer støtter et af de andre forslag, som dermed kan komme til debat og afstemning.

I skrivende stund vides ikke, hvorvidt WS bestyrelse vil komme med sine egne anbefalinger, eller man accepterer komiteernes anbefalinger af individuelle discipliner for hhv. kiteboarding og 470-jolle.

Det er besluttet, at Council skal vedtage to forslag som bliver prioriteret, og de skal være fremsendt til IOC senest den 26. maj, hvorefter det forventes , at IOC træffer sin endelige beslutning om sejlsportens 10. medaljesæt i den første uge af juni.

Hvad er holdningen i Danmark og Norden?
Onsdag var der møde i Gruppe G som udgør Nordic Sailing Federation, bestående af de nordiske og baltiske lande. I og med at forslagene fra Sverige og Finland vedr. Finnjolle blev bortdømt i Constitution Committee, var der massivt flertal for at arbejde for Kiteboarding forslaget som nr. et,  og 470 forslaget som nr. to - individuel kiteboard disciplin for kvinder & mænd

Kiteboarding er suverænt den sejsports disciplin som er vokset mest gennem de senere år, og den vil derfor være det logiske og naturlige valg som nr. et alternativ disciplin. Dermed vil der blive individuelle Kiteboard discipliner for kvinder og mænd, ligesom det er tilfældet med Ilca-6 & Ilca-7 (tidligere Laser og Laser Radial, red.) samt windsurfing.

Kitefoil tiltrækker i høj grad ungdommen – det er en af sejlsportens nyeste discipliner og tiltrækker et forskelligt publikum ift. jollerne, især hos de mindre og nye nationer, hvilket vil få en positiv indflydelse på antal deltagende nationer i OL.

Kiteboarding er allerede en del af World Sailing Youth Worlds, Youth Olympic Games og Regional Games. Det er det samme udstyr som også skal anvendes til OL, hvilket reducerer omkostningerne for idrætsudøvere og nationer. Samtidig er udstyret nemt at transportere rundt til konkurrencer i hele verden. Tillige kræver hverken kiteboarding eller windsurfing havnefaciliteter og kan afvikles direkte fra en strand.

Kiteboarding forslaget betyder samtidig, at 50% af sejlsportsdisciplinerne afvikles i joller, og 50% i andre discipliner, nemlig Katamaran, windsurfing og Kiteboarding.

Dansk Sejlunion står sammen med ni andre nationer bag dette forslag, og du kan læse det komplette forslag her. (ekstern pfd, red.)

Individuel 470-jolle disciplin for kvinder & mænd
470 jollen kom på OL-programmet i 1976, og fra og med 1988 også som individuelle discipliner for kvinder og mænd. Fra og med Paris 2024 skulle 470-jollen være en mix klasse, hvilket åbnede muligheden for mix offshore kølbåden, som IOC formentlig alligevel ikke vil godkende.

Selvom 470-jolle disciplinerne opfylder de fleste af IOC’s krav, så opfyldes et meget væsentligt krav i IOC-s ”Olympic Agenda 2020+5” ikke, nemlig innovation.

470-jollen er en gammeldags jolle konstrueret i 1970, den er udbredt i mange lande, men har et stort problem, nemlig jollens konstruktion og kvalitet. Den internationale klasseorganisation har aldrig villet gøre noget ved de grundlæggende problemer med jollens kvalitet, idet skroget ganske enkelt ikke er holdbart nok. Det betyder, at man groft sagt skal have en ny jolle hvert år for at være konkurrencedygtig på topplan.

Godt nok sejles jollen i mange lande, men det er karakteristisk, at klassens udbredelse antalsmæssigt har været på konstant tilbagegang i mange år. I de fleste lande er der kun relativt få aktive besætninger, nemlig dem der satser på OL-deltagelse. Jollens popularitet er dermed heller ikke i overensstemmelse med IOC’s kriterier, som fokuserer på populære sportsdiscipliner i en positiv udvikling.

470-jollen kunne engang samle 40 joller til et Danmarksmesterskab, men i dag er der ikke en eneste aktiv besætning i Danmark, og man skal tilbage til London 2012 med dansk deltagelse i denne bådtype.

Vedtages 470-jolle forslaget vil det skabe ubalance i sejlsportens OL-program, idet 6 ud af 10 discipliner vil være i joller, hvilket ikke vil være repræsentativt for sejlsportens mange discipliner på globalt plan. I forvejen er vil der ikke være nogen kølbåds disciplin.

Politisk kan man sagtens forestille sig, at Council vil beslutte dette forslag som 1. alternativ, idet Council er en relativ konservativ forsamling. Ydermere er præsident Quanhai Li’s hjemland Kina forslagsstiller sammen med Japan. Du kan læse det komplette forslag her.Kapsejlads

Fyn er fin - også for Finn

Kapsejlads

100 mil i Fjorden: 25 både tager udfordring op

Kort nyt

Åbent brev: STOP automatiseringen af fjordbroerne

SailGP

SailGP: Highlight fra Italien

Kort nyt

Scan-Kap sejlerne fik trim og gode råd

Udvalgte artikler *