Slingrekurs i World Sailing

Related Articles: Kim Andersen tabte valget - Quanhai Li ny præsident for World Sailing, World Sailing har sorteret i nye OL forslag

Få dage efter at World Sailing Board i starten af denne uge besluttede at udsende tre forslag til alternative OL-discipliner, har bestyrelsen i World Sailing lavet en 180 graders kursændring, og besluttede i løbet af fredagen, at man nu vil fremlægge samtlige indkomne forslag til halvårsmødet den 10.-14. maj.

For den almindelige sejler virker det, som at World Sailings bestyrelse og daglige ledelse ikke har styr på organisationens vedtægtsmæssige bestemmelser, når man efter kun få dage, må annullere sine egne beslutninger - og lave en så dramatisk kursændring!

Det er det første WS halvårsmøde, hvor den nye præsident Quanhai Li skal sidde for bordenden, og man kan vist rolig sige, at han dermed ikke har fået den bedste start på præsidentskabet, efter et mildest talt rodet forløb op til dette meget vigtige halvårsmøde, hvor WS skal forsøge at sikre, at sejlsporten ikke mister sit 10. medaljesæt.

På et møde den 30. april besluttede bestyrelsen at fremsætte tre hasteforslag til halvårsmødet, som de mener vil overholde IOC’s kriterier - World Sailing har sorteret i nye OL forslag

World Sailing igen under pres
WS kom omgående under pres, og der blev rejst tvivl om bestyrelsens håndtering af alle de 26 indkomne forslag. Bestyrelsen ’skrottede’ 23 af de 26 indkomne forslagene fra medlemslande og klasseorganisationer.

Efter vi har læst referatet fra bestyrelsesmøde fredag den 7. maj, er det tydeligt, at der er blevet rejst tvivl om fortolkningen af Regulation 23.1.11, som udgør en midlertidig tilføjelse til WS regulations. Den skulle muliggøre, at WS kunne fremsætte alternative forslag om OL-discipliner til IOC inden den 26. maj, og dermed sikre, at man ikke mister det 10. medaljesæt, hvis IOC ender med ikke at godkende mix offshore kølbåds disciplin, som stadig er WS første prioritet.

Du kan læse om IOC’s 6 specifikke kriterier i denne artikel: IOC afviser World Sailing – som indkalder til krisemøde

Der blev fremsat krav om en formel fortolkning af Regulation 23.1.11, men da det vil tage tid for WS Constitution Committee (forfatningskomiteen red.) at fremkomme med en sådan fortolkning, besluttede bestyrelsen på et ekstraordinært møde fredag den 7. maj i stedet at gøre samtlige indkomne forslag til ”urgent submissions” (hasteforslag red.) og formelt fremsætte dem til halvårsmødet. Noget af en ’kovending’ må man sige !

Risiko for kaotisk forløb på halvårsmødet
Nu åbnes der således mulighed for, at Constitution Committee, Events Committee & Equiment Committee kan detailbehandle samtlige indkomne forslag på halvårsmødet, og komme med anbefalinger til det afgørende Council møde den 14. maj.

Når samtlige forslag ’kommer på bordet’ til halvårsmødet, øger det muligheden for, at man kan ende op med en beslutning, som kan øge risikoen for, at IOC ikke vil godkende WS alternative forslag til discipliner i stedet for mix offshore kølbåden - og dermed kan sejlsporten miste det 10. mejalje-sæt ved OL.

WS Board vil sandsynligvis fastholde sin anbefaling af sine tre forslag, men denne proces åbner for muligheden for et voldsomt pres og lobbyvirksomhed mod både komiteer og Council op til halvårsmødet. Dette kan resultere i, at en række andre forslag tillige bliver sat til afstemning i Council.

Skal ramme plet
Det er ekstremt afgørende for WS, at man ender med at fremsætte to prioriterede alternative forslag til den 10. OL-disciplin til IOC, som man er tæt på 100% sikker på, IOC vil kunne godkende.

Hvis der går for meget politik i beslutningsprocessen – som der alt for ofte gør, når WS skal vælge OL-discipliner - og det ender med, at Council godkender forslag som kan være problematiske ift. en eller flere af IOC’s kriterier, så er sejlsporten for alvor i risiko for at miste det 10. medaljesæt.

Hvis ikke den nye præsident Quanhai Li er i stand til at håndtere denne proces, og styre WS sikkert i havn og sikre, at sejlsporten fastholder sit 10. medaljesæt, så risikerer Quanhai Li at få den værst tænkelige start på sin 4-års præsident periode.

Du finder samtlige forslag til halvårsmødet HER (eksternt link til WS, red.) og du kan i dette dokument (ekstern pdf, red.) se bestyrelsens vurdering af de enkelte forslag ift. IOC’s kriterier.Kapsejlads

Fyn er fin - også for Finn

Kapsejlads

100 mil i Fjorden: 25 både tager udfordring op

Kort nyt

Åbent brev: STOP automatiseringen af fjordbroerne

SailGP

SailGP: Highlight fra Italien

Kort nyt

Scan-Kap sejlerne fik trim og gode råd

Udvalgte artikler *