Tænk hvis... - OL arrangørerne befinder sig i et kæmpe dilemma

Hele det olympiske ’cirkus’ er baseret på, at det kulminerer hvert fjerde år - for topatleterne, Internationale Olympic Committee (IOC), OL byen/landet, Internationale og Nationale forbund, sportsturisterne, de store globale Tv-selskaber, 4 mia. TV-seere globalt, sponsorer internationalt og nationalt – OSV.

Set i forhold til ’prisen’ for verdenssamfundet målt i menneskeliv og økonomi, er OL-cirkussets udfordringer minimale, men for topatleterne og alle de øvrige interessenter i OL er situationen omkring OL naturligvis meget alvorlig, idet OL er en MEGA-investering.

Uanset hvad, så vil OL til sommer bliver totalt amputeret, hvis det kan gennemføres. Hvilke muligheder eksisterer fra de japanske OL-arrangører og IOC?

Bådmagasinet har se i krystalkuglen.

OL bliver udsat eller aflyst?
Her mindre end tre måneder før OL-start har den japanske regering for anden gang i 2021 måttet erklære undtagelsestilstand i Tokyo området, idet pandemien igen er ved at komme ud af kontrol i Japan.

På nuværende tidspunkt er kun få procent af den japanske befolkning blevet vaccineret, og man vil de kommende måneder måske kunne nå op på, at 5-10% af befolkningen, hvilket langt fra er nok til at forhindre en mulig femte smittebølge til sommer.

Mere end 70% af den japanske befolkning mener, at OL skal udsættes eller aflyses. Det er allerede nu besluttet, at der ikke kommer nogen internationale sportsturister til OL, og beslutningen om nationale tilskuere, bliver først truffet i slutningen af juni måned.

Den seneste udfordring for OL-arrangøren er, at 500 byer (!) har meddelt, at de ikke længere vil huse udenlandske atleter ifm. træningsforberedelser, ligesom officials og andre under selve OL i vil være velkommen.

Det vil naturligvis være et kæmpe stort nederlag for Japan og Tokyo at skulle aflyse OL. Her på Bådmagasinet gætter vi på, at hvis det overhovedet er muligt, så vil OL blive gennemført helt uden tilskuere, og med TV-transmission, idet IOC er voldsomt afhængig af disse indtægter.

Flere end 200 lande verden rundt, sender idrætsudøvere til OL og de Paralympiske Lege (PL), der samler 15.000 idrætsudøvere, hertil kommer 5000 trænere og ledere, omkring 20.000 pressefolk, 70.000 OL-ansatte/-frivillige samt hele sikkerhedsapparatet.

Men med undtagelsestilstand og en befolkning som er imod afvikling af OL til sommer, kunne Japan og Tokyo måske snarere være interesseret i at aflyse OL2020 helt, i stedet for at afvikle et amputeret OL uden tilskuere. Man kunne måske forestille sig, at Tokyo og Japan hellere vil satse på muligheden for at kunne afholde OL & PL i 2032 i stedet. Dette vil betyde at investeringerne ikke helt spildt, og landet kunne med stolthed se frem til at skulle afholde et normalt OL med internationale sportstilskuere.

Risiko for smittespredning i OL-byen
Gennemføres OL – med eller uden lokale tilskuere – så vil der fortsat være en risiko for smittespredning i OL-byen, hvor der kommer til at bo op imod 15.000 personer, heraf knap 11.000 atleter, som kommer tilrejsende fra alle dele af verden.

Er stort antal af deltagere kommer fra lande, hvor pandemien endnu ikke vil være under kontrol, og selvom alle deltagerne skal være testet inden ankomst, så vil der være en latent smitterisiko i OL-byen, også selvom atleterne bliver isoleret i ’bobler’. En del lande vil have vaccineret deres OL-hold, men i mange andre lande har man ikke villet give atleterne forrang ift. andre og mere udsatte befolkningsgrupper, f.eks. Danmark.

Det vil naturligvis være yderligere en stor udfordring for OL-arrangørerne, hvis smitten spreder sig i OL-byen, nationer bliver isoleret eller må rejse hjem, konkurrencer deltager-mæssigt bliver decimeret, eller delvis må aflyses,hvis modstanderne er Corona ramte.

Alt dette vil være et skrækscenarie, og gå ud over den sportslige værdi af OL.

Der forventes følgende skærpede regler for idrætsudøvere/trænere/ledere:

* to tests indenfor 96 timer inden ankomst til Japan
* daglig test under opholdet i Japan
* ankomst tidligst 5 dage inden første konkurrencedag
* isolering i bobler
* kan kun opholde sig i OL-byen og på trænings- og konkurrenceanlæg
* afgang senest to dage efter afsluttet konkurrence deltagelse

Milliarder på spil
OL vil kunne gennemføres helt uden tilskuere, hvilket IOC givetvis vil være meget interesseret i, således at TV-kontrakterne kan gennemføres og IOC vil kunne fastholde de enorme milliardindtægter, som er grundlaget for hele den olympiske bevægelse.

Siden De Olympiske Lege i starten af 1980’erne var ved at gå konkurs, er de blevet udviklet til en milliardforretning for IOC via TV-aftaler og topsponsor programmet. 73% af IOC’s indtægter kommer fra salg af TV-rettigheder i hele verden, og rettighederne indbringer alene i Nordamerika og Europa ca. 3 mia. $ hvert fjerde år.

Skulle OL blive aflyst, mister IOC formentlig størstedelen af sin indtægt i en 4-års periode, hvilket vil presse IOC hårdt økonomisk indtil Paris 2024. Samtidig med at IOC vil blive udfordret voldsomt på økonomien, er samtlige olympiske idrætsgrene og deres internationale forbund tillige afhængige af de enorme summer de modtager hvert fjerde år efter OL.

Hvis OL i Tokyo kunne afvikles helt normalt, ville de 28 olympiske sommersportsgrene have modtaget i alt 589 mio. $ fordelt således: Gruppe A: 40 mio. $ - Gruppe B: 25,95 mio § - Gruppe C: 18,6 mio. § - Gruppe D: 16,3 mio. § - Gruppe E: 10,1 mio. §.

På grund af Corona krisen kunne IOC’s udbetalinger til de Internationale Forbund (IF) risikere at bliver reduceret pga. forøgede omkostninger ved udsættelse af OL. Endvidere er det uklart om IOC vil være nødt til at bidrage til dækningen af de enorme ekstraudgifter for Tokyo’s organisationskomite, måske med adskillige milliarder dollars.

15 af de 28 IF’ere er voldsomt afhængige af indtægterne fra IOC, herunder World Sailing, og for disse forbund udgør OL-pengene mellem 35% og 95% .

WS er placeret i gruppe D, og kunne normalt have forventet 16,6 mio. $, hvilket udgør mere end 60% af WS’ indtægter for de efterfølgende fire år indtil næste OL. WS har på grund af forbundets store finansielle udfordringer fået et midlertidigt lån fra IOC pga. udsættelse af OL, men hvordan vil WS situation blive, hvis OL bliver aflyst ?

OL-atleternes udfordringer
De danske OL-sejlere måtte for et år siden igennem store overvejelser, da OL2020 i Tokyo blev udsat ét år til afholdelse i sommeren 2021. Skulle de fortsætte deres OL-kampagne yderligere et år, og hvordan kunne de finansiere en forlængelse af OL-kampagnen. Støtten fra Team Danmark og sponsorer sikrede, at alle danske sejlere kunne fortsætte satsningen yderligere et år.

OL-sejlerene har haft gode betingelser for at træne herhjemme samt på Lanzarote, men en af de store udfordringer er, at der kun har været få stævner gennem det seneste år. Dette har gjort det vanskeligere at planlægge en udviklingsproces og en fornuftig kampagne, idet man ikke kan få testet tingene af løbende ved store internationale konkurrencer, hvilket dog naturligvis også gælder for ens konkurrenter.

Selvom om alle atleter kommer til at møde relativt uforberedte op ift. deres normale ’kampform’, så er det jo ikke dét man ønsker, efter at have trænet i mere end fire år, med kun ét for øje, nemlig OL-deltagelse og OL-medaljer.

Kæmpe skuffelse
Skulle OL blive aflyst har en generation af topatleter brugt fem år eller mere af deres liv på at nå deres livsdrøm, og efter at have ’fordøjet’ den kæmpe skuffelse en OL-aflysning vil være, må de vurdere om de skal fortsætte deres OL-kampagne mod Paris 2024, eller skal i gang med et nyt liv, færdiggørelse af studier, et arbejde og måske et familieliv.

Alle håber naturligvis at OL kan gennemføres på forsvarlig vis til sommer, og de danske sejlere ser trods alt ud til at være velforberedte med gode medalje-muligheder i flere klasser, ikke mindst i Laser Radial men også i Nacra 17 mix, 49er og 49erFX.

Planlagte datoer for det udsatte OL 2020 er den 23. juli til 8. august 2021.Kapsejlads

Tyskland vil ind på offshore scenen

Kapsejlads

X Yachts Gold Cup: Stadig plads

Kapsejlads

ORC EM: Aschenbrenner forsøger at forsvare titlen

Udvalgte artikler *