Nye startlinjer til Silverrudder i 2019

Et snævert farvand, strøm, grundsstødninger, nærkontakt med stenrev og en færge, der fylder det meste – i kombination med hård vind, har fået Silverrudders ledelse til at flytte startlinjen.

Årets Silverrudder blev lidt af en gyser for de få, der valgte at starte. Efterfølgende blev løbsledelsen kritiseret for ikke at have flyttet startlinjen til Rantzausminde, der ligger ca. 2 km vest for Svendborg. Nu har løbsledelsen taget kritikken til efterretning, og i 2019 kommer starten ikke til at ligge midt i Svendborg.

Silverudder skriver på Facebook:
Dette års begivenhed blev ødelagt unødigt, og flere både var tættere på de lokale færger og bro end godt var. Stærke strøm og hård vind, gjorde sejlads under broen meget svær, for at sige det mildt.

For at undgå situationer som denne i fremtiden har Silverrudders løbsledelse besluttet at flytte startlinjen til Silverrudder i 2019. Denne beslutning er blevet nøje overvejet og er blevet taget af følgende årsager:

• at øge deltagernes og deres fartøjers sikkerhed.
• at undgå unødig trafik med de lokale færger.
• at undgå mange både, der passerer under Svendborgsund broen på samme tid.
• for at undgå den stærkeste strøm under broen umiddelbart efter starten på løbet.
• for at holde Silverrudder så tæt på dens oprindelige placering.

I fremtiden vil der på skippermødet før sejladsen blive oplyst om, hvilke af følgende to start-og mållinjer der vil blive anvendt. Dette vil afhænge af de fremherskende og forventede vejrforhold. Der er to muligheder:

1. en linje mellem Vindeby camping og Christiansminde (lige ud for den)

silverrudder1

2. mellem Rantzausminde Havn og et startfartøj ud for kysten (ca. 2 sømil vest for Svendborg)

silverrudder2

Silverrudders vedtægter vil blive ændret, for at afspejle disse ændringer.

Vi ser frem til en bedre start i 2019.Seneste nyheder

Cold Hawaii udvikler nyt event

Kapsejlads om en øde ø

Populært job besat i Korsør Lystbådehavn


Sailing World News