Pantaenius Cup holder flyttedag og møblerer om

Pantaenius Cup er, efter ønske fra sejlerne, flyttet til tidligere på sæsonen, og åbner tillige for deltagelse af DH både med et GPH mål op til 710.

KDY har i mange år afholdt Pantaenius Cup som en af de sidste traditionsrige kapsejladser i sæsonen, ligesom den har været fokuseret på større ORCi og DH kølbåde.

Faldende deltagerantal blandt de større kølbåde, sammen med konstruktive ønsker og ideer fra deltagerne om at flytte stævnet til en termin tidligere på sæsonen, med flere lyse timer og knap så stor risiko for koldt og dårligt vejr, har ført til en evaluering af mulighederne for at udvikle stævnet.

Klubben gennemførte derfor en spørgeundersøgelse blandt DH registrerede sejlere på Øresund og i Storkøbenhavn, som viste, at der var en overvejende stemning for at flytte stævnet en måneds tid tidligere i kalenderen frem mod lysere dage og samtidig åbne for alle DH- og klassebåde.

Det betyder, at Pantaenius Cup i år finder sted den 1-2. september i Rungsted.

Der vil blive sejlet banesejlads på formodentlig to baner. Én for de mindre DH- og klassebåde og én for de større DH- og ORCi-både. Såfremt der er mere end fem klassebåde tilmeldt i en klasse, vil de får deres eget løb, og er der flere, vil man overveje egen start.

Derudover åbnes der mulighed for, at sejladsledelsen kan gennemføre en distancebane med mange mærkerundinger om lørdagen i stedet for banesejlads, mens søndagen helt sikkert vil være op/ned baner relativt tæt på Rungsted Havn.

Der planlægges som udgangspunkt fem banesejladser lørdag eller distance sejlads, og fire banesejladser søndag – valg af sejladstype lørdag vil være afhængig af vejrforholdene.

Lørdag aften blive der fest i Klubhuset på Rungsted havn, som i de gode gamle dage. Med en 2 retters menu, hygge, drikkevarer til klubpriser og hvis der kommer tilmeldinger nok, så også levende musik for at skabe rammerne omkring en god sejlerfest.

Og tilmelding til Pantaenius Cup her

Notice of Race kan hentes her

KDY glæder os til at se en masse både på vandet igen i det tidlige efteråret efter en – forhåbentlig – god sommer.Seneste nyheder

Uddannelse på Georg Stage

Når mænd får nok – af hinanden

Markert fremlægger DS' nye strategi