Round Denmark Race: Singlehand forening kan ikke bakke op om ny hviletidsregel!

Det er mere end navnet, der er udskiftes, når Round Denmark Race inshore singlehand løber af stablen lørdag den 20. juni. Der er indført en ny hviletidsregel. Det har fået Skandinavisk Singlehandsejler Forening til at trække deres støtte til sejladsen.

Den mest udfordrende singlehanded sejlads i Danmark – tidligere kendt som Danmark Rundt – har fået en betydelig ændring med indførslen en ny hviletidsregel. Tidligere var det et etapeløb med seks ben mellem forud definerede stop-over havne. I år bliver løbet mere frit og kommer til at indeholde et større strategisk/taktisk element og et større eventyr for deltagerne. Det mener Morten Brandt fra Shorthand ECM, der står for Round Denmark Race inshore i samarbejde med Sailing Aarhus og Aarhus Internationale Sejlsportscenter.

– Jeg har brugt megen tid på at lytte til de erfaringer, som de tidligere arrangører af sejladsen har gjort sig. Det handler om alt fra sikkerhedstjek til bemanding af Race Control Bridge, og til overvågning og kommunikation med deltagerne og deres shore crew. Da jeg undersøgte, hvordan deltagerne havde klaret sig igennem strabadserne, stod det klart, at de stramt definerede etaper afbrudt af otte timers obligatorisk hvil ofte skabte problemer for deltagerne. Det blev en meget hård sejlads blandt andet fordi hver etape var en kapsejlads i sig selv som gav point til et samlet resultat, så hver eneste sømil blev sejlet full on, siger Morten Brandt.

Det har fået de nye arrangører af løbet til at indføre en ny regel for hviletiderne. Ifølge Morten Brandt kan deltagerne nu i højere grad planlægge deres rute og søvn-management, så det passer til deres behov. Helt konkret betyder det, at der maksimalt må sejles i 36 timer i træk, før der holdes pause i minimum otte timer. Hver gang, der er holdt otte timers pause, kan det trækkes fra den samlede sejltid. Hvis en deltager ønsker at holde pause længere end otte timer, står det deltageren frit for, men den ekstra pause kan ikke fratrækkes. Den sejler med den samlede hurtigste sejltid på hele distancen vinder.

– Vi har tillid til, at deltagerne går til opgaven med ydmyghed. Alle, der begiver sig ud på 650 sømil solo ved, at udfordringen er stor. Der er ingen genveje, og hvis man får sovet for lidt i de første døgn, kan det betyde, at deltageren vil udgå – simpelthen på grund af træthed længere henne i løbet. Vi har lavet mange forskellige scenarier, og vores hviletidsregel viser sig at have den fleksibilitet, som man har behov for som deltager.

– I normale vinde vil man typisk sejle ca. 24 timer og så tage sine otte timers hvil. Men en rigid regel kan tvinge deltagere til at anløbe en havn i meget dårligt vejr, hvor det er mere sikkert at blive til havs. Reglen åbner også op for et taktisk element, hvor deltagerne kan drage fordel af at lægge sin otte timers pause på det helt rigtige tidspunkt inden for perioden af 44 timer, forklarer Morten Brandt, der har udviklet den nye hviletidsregel i tæt samarbejde med danske, svenske, norske og tyske singlehand-sejlere.

Singlehand forening imod
Skandinavisk Singlehandsejler Forening, med ca. 80 medlemmer, har dog ikke ønsket at give sin opbakning til den nye hviletidsregel, selv om de fra starten har været en del af det hold, som skulle udvikle sejladsen rundt om Danmark.

– Vi synes, at det er ærgerligt, at der er opstået uenighed. Men vi kan ikke tilslutte os en regel, som vi ikke finder fornuftig, og som vi føler presser deltagerne for meget. Barren er simpelthen sat for højt, når der er tale om en sejlads, der er åben for alle. Stort set hele vores bestyrelse har deltaget i Denmark Rundt og andre udfordrende singlehanded sejladser, hvor vi på egen krop har mærket betydningen af manglende søvn i forhold til sikkerheden. Selvfølgelig kan det lade sig gøre – men på en 650 sømil kapsejlads vil det være direkte uforsvarligt, siger formand for Skandinavisk Singlehandsejler Forening, Jacob Handrup.

– Vi frygter ikke alene, at de enkelte sejlere vil presse sig selv for meget i den konkurrencemæssige situation til fare for dem selv og andre især i de tæt trafikerede farvande på ruten, men også i værste fald, at det kan afstedkomme alvorlige ulykker – og det kan få konsekvenser for alle singlehanded kapsejladser fremover. Med så drastisk en udvidelse af hviletidsreglen risikerer vi, at forsikringsselskaberne melder fra, og at sådanne kapsejladser forbydes i fremtiden, siger Jacob Handrup.

Skandinavisk Singlehandsejler Forening skriver i et svar til Morten Brandt blandt andet: ”Vi foreslår på den baggrund, at der efter enhver løbende 24 timers periode skal være 8 timers hvil, samt at der fastsættes krav om, at der anvendes shore crew. Hvileperioder skal logbogsføres af både sejler og shore crew. Shore crew skal fungere som forbindelsesled mellem sejler og Bridge for kontrol af hviletider. Vi er klar over at vores forslag til hviletider kan give udfordringer på visse stræk af sejladsen. Disse udfordringer kan dog minimeres ved indførelsen af stopover havne eller områder, hvor der skal hviles før videre sejlads. Disse havne/områder kan f.eks. være Øresund, Nexø og Gedser, der sikrer at man kun starter på disse lange stræk efter hvile.”

– Vi er slet ikke uenige om anvendelsen af shore crew, siger Morten Brandt. – Alle både er udstyret med en såkaldt inReach enhed fra elektronik virksomheden Garmin. Denne fungerer som plotter, så deltagerne kan følges fra Bridgen og fra tilskuere på land via smartphones og computere. Derudover forprogrammeres enhederne så de kan sende sms beskeder ved mærkerundinger eller krydsning af trafik-separering zonerne i de trafikerede farvande, hvor sejladsen foregår. inReach enhederne kan også modtage sms-beskeder, hvilket er et nyttigt værktøj for folkene på bridgen, hvis de ønsker at udsende en besked til deltagerne om f.eks. afkortning af bane på grund enten for meget eller for lidt vind.

Inden længe vil den nye hviletidsregel være endeligt beskrevet ned i mindste detalje. Om det vil lykkes arrangørerne og Skandinavisk Singlehandsejler Forening at blive enige på en måde, så også foreningen kan give sin opbakning vil tiden vise.

På spørgsmål om hvilken rådgivning medlemmer af Skandinavisk Singlehandsejler Forening kan forvente at modtage om deres eventuelle deltagelse, lyder svaret:

– Vi vil tilråde vores medlemmer, som deltager i Round Denmark Race, at holde hvil efter maksimalt 24 timers sejlads, men vi vil ikke opfordre dem til ikke at deltage, slutter Jacob Handrup.

Kapsejlads

Tyskland vil ind på offshore scenen

Kapsejlads

X Yachts Gold Cup: Stadig plads

Kapsejlads

ORC EM: Aschenbrenner forsøger at forsvare titlen

Udvalgte artikler *