Danmarks hyggeligste - Columbus 2Star Cup

Fire klubber i Lillebælt-området er gået sammen om Danmarks hyggeligste 2Star Cup – Columbus 2Star Cup. Fredericia, Strib, Middelfart og Skærbæk er klubberne bag denne serie, hvor der er planlagt fire short-handed sejladser gennem sæsonen. De tre af sejladserne vil være tællende i den samlede serie. 

'Skils' og oplevelser
Formålet er at få endnu flere ud at sejle denne type sejlads, hvor der er fokus på den enkelte sejlers evner – men samtidig også for at give sejlerne mulighed for, gennem de forskellige typer af sejladser, at opleve de helt fantastiske farvande omkring Lillebælt.

Serien bestå som tidligere nævnt af fire kapsejladser som hver især har deres eget særpræg, og giver sejlerne mulighed for at opleve Lillebælt i alle sine forskelligheder.

Første sejlads i maj måned, er i det meget strømfyldte farvand nord for Fredericia.
Anden sejlads i juni måned er en sommersejlads med udgangspunkt fra Middelfart og det smukke Fænøsund
Tredje sejlads i september måned er fra Skærbæk. En aftensejlads i den centrale dele af Lillebælt, med fokus på navigation i mørke.
Fjerde Sejlads i oktober, der også afholdes af Fredericia og Strib som en løvfaldssejlads.

For 'alle'
Det er arrangørenes håb at tiltrække en bred skare af sejlere. Både dem der ønsker at satse hårdt på kapsejlads, men også dem der ønsker at prøve kapsejlads for først gang, eller som normalt ikke benytter deres båd til kapsejlads, og derfor gerne vil deltage i et tur-løb. Arrangørerne vil gøre serien af sejladser til en tilbagevendende begivenhed, som kan samle kapsejlerne og tursejlerne om deres fælles interesse: “Glæden ved at sejle”. - Så du kan lige så godt lære navnet Columbus Marine 2Star Cup at kende. 

Serien bliver nemlig bakket op af hovedsponsoren Columbus Marine, der leverer både løbspræmier samt fine lodtrækningspræmier. Columpus Marine har gjort det muligt af prioritere det sociale indhold før og efter sejladserne, og ingen deltagere risikerer at skulle sejle sultne hjem.

Læs mere om Danmarks hyggeligste 2Star Cup her