STAR træningslejr: Hestbæk svinger pisken

Om små to uger, i weekenden den 17. – 18. april, samles de danske Starbåde til en træningsweekend i Hellerup, hvor Michael Hestbæk vil svinge pisken og gøre alt for at få de danske sejlere gjort klar til sæsonstart.
Deltagerantallet er begrænset til 12 både. Det det mål er næsten nået - da der blandt andre kommer hele fire besætninger fra Troense.

Hestbæk svinger pisken
Det er lykkedes den danske Starklub, med støtte fra Dansk Sejlunion, at arrangere Michael Hestbæk som indpisker, og inspirator. Hestbæk har, ud over 4 x OL-deltagelse bl.a. i Star, også har flere EM- og VM-medaljer. Han vil øse ud af sin store erfaring både på land og på vandet.

Programmet omfatter trim, boathandling, video-feedback, ligesom de enkelte teams vil bytte rundt på besætningerne. Formålet er at samle Star-viden, så den kommer alle – både de rutinerede, og de lidt nyere besætninger til gode, samt ikke mindst at styrke fællesskabet, og det sociale sammenvær.

Kapsejlads kalenderen er lidt tom i foråret, men tager til i styrke hen over sommeren med kulmination til VM i Kiel i september, og bliver en del af verdens største sejlsportsarrangement - Kieler Woche. To uger senere står den på DM i Hellerup.

STAR kræver sine sejlere
Båden er kendt for sin store kompleksitet med et utal af trimmuligheder og temperament. Båden er kraftigt overrigget, så der skal 190 – 200 kg ud over siden på kryds. Efter denne træning, skulle de danske Starsejlere gerne være endnu bedre til at håndtere den temperamentsfulde dame.

Star er, som tidligere nævnt her på Bådmagasinet, én klasserne som igen oplever vækst i Danmark. De to hovedcentre ligger i Hellerup (9 både) og Troense (5 både). Resten af bådene er spredt ud over landet. Det er muligt at købe en sejlklar Star på trailer fra ca. 20.000 kr.