Finn: Mandeparkering i Egå

Fra dansk Finnjolle klub har vi modtaget denne indlevende beretning fra seneste træningslejr i Aarhus.

Til læsernes orientering, kan vi oplyse at samtlige deltagere – også fra denne træningslejr bliver testet for Covid-19, også selv om Finnjolle sejlerne var placeret i Egå, et godt stykke fra Aarhus Int. Sejlsportscenter, hvor 18 personer blev smittet.

Sidste weekend i skolernes efterårsferie havde Finnjollesejlerne i Aarhus inviteret til træningslejr under ledelse af Andre Højen Christensen. 12 ældre og videbegærlige, men måske en smule indlæringsresistente, sejlere mødte op. Der var Corona krav om at være selvhjulpen både med hensyn til tilrigning og generel håndtering af jollen.

For at sikre den fornødne smidighed indledtes lørdagen med en times yoga, hvor alle måtte konstatere, at smidighed og styrke ikke helt er, som den har været. En sejler opfordrede til at følge en 30 dages Youtube yoga instruktion for at få styr på smidighed og styrke. Det er tvivlsomt hvor mange af de fremmødte, som vil følge den opfordring, om end behovet tydeligt er der.

Reglerne for mærkerunding
Efter morgenmaden blev der givet instruktion omkring dagens træning. Første del var en tur rundt bøjer, hvor første mand ved både top og bundmærke fik to point mens nummer to fik et point. Antallet af point afgjorde så også antallet af 360 graders vendinger, der skulle udføres som straf for at være hurtig. I den forholdsvis lange tid som det tog for en sejler at få de vindende 8 point i hus, stod det også klart, at mærkerundingsreglerne kunne trænge til en opfriskning.

De ældre vil også ud af boksen
Næste programpunkt var starter hvor to joller udpeget af Andre, fik retten til at lave bedste læ start, mens resten af feltet skulle starte til luv af disse. Efter et kort kryds var det forfra begynd. Her viste der sig en meget klar tendens til at alle ville være med i starten, og flere gange var der så meget overtrådt af alle sejlerne, at der måtte omstart til. Hvem havde troet det om en flok ældre mænd i en enmandsjolle.

Efter frokosten stod den på kapsejlads, på en forholdsvis kort bane. Da vinden var svag og fra vestlig retning var der temmelig mange og store vindspring. En både demokratisk, men også hård, tilgang, da alle på et tidspunkt var foran eller sidst. Fjerde og sidste sejlads var det klassiske havneræs, hvor mållinjen var ved indsejlingen til slæbestedet.

Alle vinder
Under hele dagen var der konstruktive input til alle sejlere fra Andre, således at vi alle gik derfra som bedre sejlere. Efter en omklædning stod den på opsamling, og ikke mindst erfaringsudveksling, hvor der blev delt ud af den store viden omkring (tidligere tiders) sejlsport, kapsejlads og Finnjoller, som der var så rigeligt af blandt de fremmødte.

Video til forbedring
Starten på søndagens træning var udskudt til klokken 9, således at aftenens rødvinsevaluering fik fortaget sig. Dagens tema var vendinger og bomninger. Med vesten vind blev det først over en times læns, med bomninger på kommando. Hver enkelt sejler fik sine manøvrer filmet og vurderet med henblik på forbedring, således at de i løbet af de +25 bomninger forhåbentligt var blevet bedre. Der var opsamling hvert 10 minut, så ingen stak af i den lette luft, hvor der ikke kunne pumpes på lænseren.

Inden vi tog på vandet, var der blevet vist og gennemgået en video om, hvordan man stagvender en Finnjolle. Det blev der i løbet af de 42 vendinger tilbage til havnen forsøgt efterlignet, men vurderingen er, at det var et fåtal som mestrede netop den variant. Vi fik forklaret hinanden, og os selv, at det nok skyldtes vores manglende smidighed, og slog os til tåls med vores udførte vendinger.

Trætte
Efter et par korte kapsejladser var det nogle trætte sejlere som pakkede jollerne sammen. Vi kunne tage hjem med bedre manøvrer, men vigtigst af alt input til, hvor der kan laves forbedringer, således at man bliver en bedre Finnjollesejler. Læg dertil at man i den proces har kunnet sejle tæt sammen med andre i samme bådtype, således at man har kunnet forbedre sin generelle bådhåndtering og fart. Under sejladserne har alle også fået input på sejltrim til de givne forhold, således at man efterfølgende sejlede marginalt hurtigere.

Oveni sejladserne var der forbilledlig forplejning håndteret af Egå sejlklubs frivillige medhjælpere Christine og Jesper, som stod klar med mad og drikke. Den indsats skal der fra alle fremmødte lyde en umanerlig stor tak til.

Og ja, det kan godt være at vi, udefra set, er en flok ældre herrer, men vi går stadig op i det med samme ildhu, målrettethed og passion som enhver anden dreng eller pige som ’vil’ sejle.

Tak til alle fremmødte for en dejlig og lærerig weekend.


GalleriSeneste nyheder
Kapsejlads

Classisk Fyn Rundt: Tilmelding åben - nye løb i den...

Vendée Globe

Den hidtil mest dramatiske uge

Kort nyt

Moody DS 41 - løber med Britisk Yachting Award

Kort nyt

FTLF byder velkommen til ny kontakt på Bali!

Vendée Globe

Vendée Globe: Hvor mange UFO’er er der egentlig derude?

★ Gør det selv

Gør båden mindre fysisk krævende

Havne

Nye flydebroer til Rungsted Havn

Branchenyt

Intim jule-båd-udstilling hos Baadhuset i Beder

Kort nyt

Fra skibsdæk til unikke plankebordeSailing World News


Udvalgte artikler *


Produktnyt

Få bedre overblik, når du sejler

Bådmotorer i Sverige forsvinder i store mængder