Nu vil Business-holdene gå til træning i sejlklubben

Sejlsport Sydfyns Business Cup 2020 blev en stor succes. Flere af holdene ønsker nu at gå til træning i Thurø Sejlklub, der var medarrangør.

Seks veloplagte og konkurrencelystne firmahold dystede sidste fredag ud for Thurø Sejlklub, der sammen med Sejlsport Sydfyn havde sat stævnet op, hvor der blev sejlet i klubbens J-70’er.

– Det var super sejlvejr med 6-8 sekundmeter, lidt regn, men mest sol. Der blev afviklet ni sejladser i Sejlsports-Liga format med en varighed på ca. 12 min pr. sejlads, fortæller Henrik Buchwald, formand for sejlklubbens J70-udvalg.

Nogle hold, som typisk ikke havde sejlet J-70 før, var i starten udfordrede med gennakeren, men fik nu alligevel godt styr på at håndtere den, efterhånden som stævnet skred frem.

JBM BYG stillede med et sammentømret Melges-mandskab, og det gav pote: Holdet vandt suverænt syv 1. pladser og to 2. pladser. Nummer to og tre i den samlede kapsejlads blev henholdsvis Nordex og de unge sejlere fra Oure Skolerne.

Alle hold var begejstrede, da de lidt slidte kom i land efter tre timers strabadser på vandet. Der blev sluttet af med hyggeligt samvær ved havnehuset med en moleøl og indrammede diplomer og lokale Thurø øl med skibsmotiver til vinderne.

– Stævnet vil blive gentaget til næste år, oplyser Henrik Buchwald, der kan tilføje, at JBM BYG nu stiller op til førstkommende torsdagstræning i Thurø sejlklub, hvor de vil møde skærpet konkurrence fra klubbens sejlsportligamandskab og andre stærke hold. Også Fynske Bank har meldt ud, at de ønsker at træne i klubben i løbet af vinteren for at blive bedre til næste års business cup.

 Lokale virksomheder fra det sydfynske område deltog i Business Cup 2020. og der er blevet netværket på tværs virksomhederne efterfølgende.

Det var super sejlvejr med 6-8 sekundmeter, lidt regn, men mest sol.